Interní oddělení

Interní oddělení zajišťuje diagnostiku a nechirurgickou léčbu dospělých pacientů s chorobami vnitřních orgánů.

Interna, neboli  vnitřní lékařství,  je komplexní  medicínský obor zahrnující více než deset orgánových specializací, jako je kardiologie, gastroenterologie, nefrologie nebo diabetologie. Základem oboru je všeobecná interna se svým celkovým individualizovaným pohledem na nemocného člověka  a uměním rozpoznat a zhodnotit patofyziologické mechanismy chorobných procesů i  vzájemné souvislosti poškození různých orgánových systémů lidského těla. Ve spektru chorob u nás hospitalizovaných pacientů převažují ze 60 % onemocnění srdce,cév, plic a  infekce. K určení správné diagnózy používáme rozhovor s pacientem (odběr anamnézy), prohlídku celého těla (fyzikální vyšetření) a především diferenciálně diagnostickou rozvahu. Diagnózu upřesňujeme vhodnou volbou ze širokého spektra  laboratorních, radiodiagnostických,  endoskopických a nukleárně medicínských vyšetření. Hlavní léčebnou metodou vnitřního lékařství je farmakoterapie, tedy podávání léků v různých formách včetně injekční a infuzní. K terapii stále více využíváme minimálně invazivní endoskopické a radiologické techniky, jako významně šetrnější náhradu chirurgického operačního zákroku.

Vedení oddělení

MUDr. Jan Stach

primář interního oddělení

481 551 203

Mgr. Hana Hájková

vrchní sestra

481 551 201

Návštěvní a ordinační hodiny, kontakty

Interní oddělení - návštěvy pacientů na lůžkovém oddělení

Pondělí: 14:00 - 16:00 Informace příbuzným o zdravotním stavu pacientů 14:30 - 15:30

Úterý: 14:00 - 16:00 Informace příbuzným o zdravotním stavu pacientů 14:30 - 15:30

Středa: 14:00 - 16:00 Informace příbuzným o zdravotním stavu pacientů 14:30 - 15:30

Čtvrtek: 14:00 - 16:00 Informace příbuzným o zdravotním stavu pacientů 14:30 - 15:30

Pátek: 14:00 - 16:00 Informace příbuzným o zdravotním stavu pacientů 14:30 - 15:30

Sobota: 14:00 - 16:00

Neděle: 14:00 - 16:00

Kontaktní a konzultační telefony interního oddělení pro veřejnost:

Interna JIP - jednotka intenzivní péče  481 551 225 (*481 551 227) 

Interna A - standardní akutní lůžkové oddělení 481 551 210 (*481 551 212)

Interna B - standardní akutní lůžkové oddělení 481 551 211 (*481 551 213)

* telefony s možnosti přepojení k lůžku pacienta

______________________________________________________________________________________________________________________

Stacionář a příjmová interní ambulance - 481 551 219

Vyšetření: akutní interní vyšetření; ambulantní léčba - stacionář

Ordinační hodiny: Pondělí až pátek 07:30 - 16:00 

Lékaři: MUDr. M.Zahrádková, MUDr. Roučka

______________________________________________________________________________________________________________________

Funkční diagnostika a kardiologická ambulance - 481 551 214

Vyšetření: echokardiografie, holter, tonoport, ergometrie, spirometrie, apnealink, kardiologické vyšetření

Ordinační hodiny: pouze po telefonickém objednání: pondělí – pátek 06.00 – 14.30

Lékaři: MUDr. J.Kobrlová, MUDr. Z.Mečířová, MUDr. T.Roučka

______________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecná interní ambulance - 481 551 218

Vyšetření: interní vyšetření, dispenzarizace, předoperační vyšetření

Ordinační hodiny: pouze po telefonickém objednání: pondělí – pátek 06.00 – 14.30

______________________________________________________________________________________________________________________

Metabolická poradna - 481 551 209 

Vyšetření: zajištění a preskripce umělé výživy; interní a metabolické vyšetření; homeopatie

Ordinační hodiny: písemné objednávání, konzultace: metabolicka.poradna@nemjil.cz

Konzultační telefon pro pacienty na domácí enterální výživě - 775 853 516

Lékaři: MUDr. J.Stach

______________________________________________________________________________________________________________________

Portová ambulance - 481 551 225

Vyšetření: péče o dlouhodobé cévní vstupy, proplachy portů

Ordinační hodiny: pondělí – pátek dopoledne, jinak po telefonické domluvě

______________________________________________________________________________________________________________________

Paliativní péče - 731 104 122

Vyšetření: komplexní pomoc vážně a nevyléčitelně nemocným v domácím prostředí

Lékaři: MUDr. J.Michlová

Naše služby

Lůžková část

Interní oddělení má celkem 40 lůžek.  Pět na jednotce intenzivní péče a 35 na dvou standardních odděleních s jedno až  čtyřlůžkovými  pokoji  s vlastním sociálním zařízením. Každé standardní lůžko má nástěnnou rampu s rozvodem medicinálních plynů, slaboproudých instalací,  uchycením infuzní a dávkovací techniky i s možností  bezdrátového sledování  EKG . Jednotka intenzivní péče zajišťuje léčbu pacientů se selháním životně důležitých orgánů.  Všechna její lůžka jsou vybavena kvalitními dýchacími přístroji a  monitorovací technikou. Máme přístroje pro kontinuální hemodialýzu, rychlý analyzátor krevních plynů i mineralogramu a ultrazvuk  k urgentní diagnostice i výkonům u lůžka. Lékaři interního oddělení provádějí široké spektrum  invazivních punkčních zákroků. Jde o rozmanité přístupy do cévního řečiště, pravostrannou katetrizaci srdce, dočasnou kardiostimulaci, tracheotomii nebo punkce a drenáže tělních dutin. Historicky máme více než třicetiletou tradici v rutinní přípravě a aplikaci parenterální a enterální výživy. Nepřetržitě provozujeme odborně konzultační telefon pro spolupracující lékaře. Oddělení má Ministerstvem zdravotnictví uděleny akreditace na vzdělávání v základním interním kmenispecializačním oboru vnitřní lékařství.

Ambulantní část

Interní ambulantní provozy tvoří příjmová ambulance s denním stacionářem, ambulance kardiologie a funkční diagnostiky , ambulance paliativní péče  a metabolická poradna.  Vstupní branou na interní oddělení je stacionář se čtyřmi lůžky. Zajišťuje záchyt všech přicházejících interních pacientů, rychlou ambulantní diagnostiku a léčbu, nebo přijetí k hospitalizaci. Podává ambulantně injekční a infuzní terapii. Všeobecná  interní ambulance vyšetřuje komplikované pacienty před náročnými operačními výkony a dlouhodobě sleduje chronicky nemocné, jimž nestačí kontroly u praktických lékařů a orgánových specialistů. Ambulance funkční diagnostiky provádí specializovaná vyšetření typu echokardiografie včetně jícnové, ergometrie, spirometrie, Holterova monitorování, ambulantního monitorování krevního tlaku a skríninku syndromu spánkové apnoe. V rámci paliativní ambulance je poskytována komplexní pomoc vážně nebo nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich blízkým. Součástí metabolické poradny je zajištění domácí nutriční podpory  u podvyživených nemocných neschopných dostatečně jíst. Rutinně provádíme různé formy náhradního příjmu  potravy, včetně  podávání speciální výživy  tenkou sondou a čerpadlem do střeva. Zajišťujeme proškolení pacientů a rodiny v domácím prostředí i možnost nepřetržité telefonické konzultace a rozvozu výživy pacientům až domů. Portová poradna zajišťuje péči o dlouhodobé cévní vstupy.

Celý kolektiv pracovníků interního oddělení se snaží starat o své pacienty v duchu našeho hesla: "úsměv, vlídnost, vstřícnost a pokora". Veškeré informace k přijetí k hospitalizaci, včetně "co si vzít s sebou, nebo nebrat", naleznete ZDE.

Informace pro pacienty

Edukační materiály pro pacienty

Edukace je výchova a vzdělávání pacienta k samostatnější péči i odpovědnosti o vlastní zdraví.  Slouží ke zlepšení spolupráce nemocného se zdravotnickým týmem. Povědomost o svých chorobách a především dodržování  režimových a dietních opatření je podstatnou součástí léčby vnitřních chorob. Vybrali jsme pro Vás důležité praktické medicínské informace ke stažení. K edukaci můžete rovněž využít  kvalitní  webové stránky.

Nabídky práce

Prohlédněte si naši nabídku volných míst.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace