Oddělení nukleární medicíny

je oddělení diagnostické, provádí zobrazovací metody tkzv. scintigrafie. Využívá k tomu malé množství radioaktivní vyšetřovací látky – radiofarmaka, které se zapojuje do metabolických tělesných procesů a díky tomu přináší unikátní informace o funkčním stavu orgánů a tkání.

Je jedním ze dvou pracovišť tohoto typu v Libereckém kraji.

Kontakty

MUDr. Maroš Zozulák

primář

481 551 320

Ing. Petra Zollmannová

vedoucí radiologická asistentka

481 551 325

Ordinační hodiny

Oddělení nukleární medicíny

Pondělí až pátek: 6:30 - 14:30

K vyšetření je nutné se v pracovní dny předem objednat od 6.00 do 14.30 hodin na telefonním čísle 481 551 321.

Radiofarmaka se pro každého pacienta připravují individuálně na určenou hodinu. Jejich použitelnost je časově omezená, dostavte se proto na oddělení včas. Pokud z jakýchkoli důvodů přijít nemůžete, ohlaste to nejpozději den před vyšetřením, aby látka i přístrojový čas mohly být využity pro jiného pacienta.

K vyšetření si přineste žádanku od lékaře, který ho požaduje, a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny.

ZMĚNY:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naše služby

Scintigrafické metody slouží k zobrazení orgánů a tkání s důrazem na posouzení jejich funkčního stavu. Charakter zobrazování a tedy i výstup z vyšetření je odlišný od metod radiologických, se kterými se často informačně doplňují. Cílem je přispět ke stanovení diagnózy, k určení stádia onemocnění, či k ovlivnění strategie léčby.

Výhodou i výsadou scintigrafie je neinvazivnost, nemá absolutní kontraindikace a podávané látky nevyvolávají alergické reakce.  Nevýhodou je ozáření pacienta malou dávkou ionizujícího záření, proto se nedoporučuje u těhotných žen. V některých případech je třeba na několik hodin přerušit kojení.

Scintigrafii využívají nejrůznější medicínské obory. K nejčastěji požadovaným metodám patří vyšetření skeletu v různých modifikacích, vyšetření plic k vyloučení plicní embolie, posouzení průtočnosti žilních systémů dolních končetin, vyšetření prokrvení a funkce svaloviny levé srdeční komory při zátěži v diagnostice ischemické choroby, posouzení funkčního stavu ledvin, štítné žlázy, jater, žlučových cest, jícnu a žaludku, detekce sentinelové (1. spádové) uzliny u onkologických pacientů a další. Méně frekventovaná vyšetření provádíme po dohodě s kliniky, případně je nasměrujeme na specializovaná pracoviště.

Podrobné informace k jednotlivým metodám i pokyny pro lékaře jsou uvedeny na konci této stránky. Případné nejasnosti zodpovíme také telefonicky.

Scintigrafické nálezy odesíláme nejpozději do dvou pracovních dnů, u vyšetření požadovaných urgentně ihned.

Informace pro pacienty a zdravotníky 

Přehled standardně prováděných vyšetření

ENDOKRINOLOGIE                                                                                                                               

Scintigrafie štítné žlázy: Vyšetření slouží k posouzení vzhledu, velikosti, uložení a funkční aktivity štítnice, k průkazu případného narušení její tkáně chorobným procesem.

Scintigrafie příštitných tělísek SPECT/CT: Výkon se využívá k průkazu hyperplázie či adenomu příštítného tělíska. Významnou roli hraje při určení ektopické lokalizace tělíska.

PNEUMOLOGIE

Perfuzní scintigrafie plic s výpočtem relativní funkce & Ventilační scintigrafie plic aerosolová s výpočtem relativní funkce; event. SPECT/CT: Obě vyšetření slouží k posouzení funkčního stavu plicní tkáně z hlediska jejího provzdušnění (ventilace) a prokrvení (perfúze), k průkazu případného postižení plic chorobným procesem a k výpočtu procentuálního zastoupení jednotlivé plíce na celkové funkci. Nejčastější indikací je odhalení či vyloučení plicní embolie. Vyšetření lze požadovat STATIM.

ŽILNÍ SYSTÉM

Radioizotopová flebografie žilních systémů: především dolních končetin a pánevních žil & event. horních končetin. Vyšetření slouží ke zobrazení průtoku krve žilním systémem dolní (horní) končetiny, k průkazu žilního uzávěru či jiného chorobného stavu. Vyšetření lze požadovat STATIM.

KARDIOLOGIE

Perfúzní gateovaná tomografie srdečního svalu (SPECT/CT): po zátěži a v klidu. Výkon umožní přesně posoudit stav prokrvení svaloviny levé srdeční komory a její výkonnost v zátěžových a klidových podmínkách. Vyšetření v klidu lze požadovat STATIM.

NEUROLOGIE

Perfúzní scintigrafie mozku (SPECT): Vyšetření mapuje prokrvení a funkční stav mozkové tkáně. Je neinvazivní alternativou angiografické diagnostiky mozkové smrti.

Scintigrafie dopaminových transportérů ve striatu (SPECT): Vyšetření se používá při diferenciální diagnostice poruch hybnosti.

Informujte nás prosím při objednávání o případné alergii na Jodovou kontrastní látku !

GASTROENTEROLOGIE

Dynamická scintigrafie motility jícnu a průkaz gastroezofageálního refluxu: Vyšetření se používá k odhalení polykacích poruch, k průkazu případného refluxu (zpětného průniku) žaludečního obsahu do jícnu.

Scintigrafie evakuace žaludku: Výkon přináší informaci o rychlosti vyprazdňování žaludku.

Statická scintigrafie jater a sleziny: Vyšetření slouží k posouzení vzhledu a uložení jater i sleziny, k průkazu narušení jejich tkáně chorobným procesem.

Dynamická scintigrafie jater a žlučových cest: Vyšetření slouží k posouzení vzhledu, velikosti a funkční zdatnosti jater, k zobrazení odtoku žluči žlučovými cestami do střeva a ke zhodnocení funkce žlučníku.

Dynamická a statická scintigrafie slinných žláz příušních a podčelistních: Výkon se využívá k orientačnímu posouzení morfologie a funkčního stavu slinných žláz a k odhalení případné blokády odtoku slin.

OSTEOLOGIE

Statická scintigrafie skeletu – celotělové zobrazení & Tomografická scintigrafie skeletu SPECT/CT & Třífázová kostní scintigrafie: Vyšetření slouží k odhalení řady chorobných stavů nosného aparátu spojených se změněnou intenzitou kostního metabolizmu. V řadě případů umožňuje detekci časného stadia onemocnění a přehledně zobrazí celý kosterní systém.

NEFROLOGIE

Dynamická scintigrafie ledvin s výpočtem GF event. ERPF: Vyšetření se užívá k posouzení vzhledu, velikosti, uložení i funkční zdatnosti ledvin, k výpočtu procentuálního zastoupení jednotlivé ledviny na celkové funkci a ke zhodnocení odtoku moči z ledvin.

  • furosemidový test slouží k diferenciální diagnostice odtokových poruch
  • kaptoprilový test využívá se k průkazu renovaskulární hypertenze

Statická scintigrafie ledvin s výpočtem relativní funkce: Výkon slouží k posouzení vzhledu a uložení ledvin, k průkazu narušení jejich tkáně chorobným procesem a k výpočtu procentuálního zastoupení jednotlivé ledviny na celkové funkci.

Radionuklidová cystografie nepřímá s vyšetřením VU refluxu: Nepřímá uroflowmetrie (zhodnocení vyprazdňování močového měchýře) a stanovení měchýřového rezidua.

SCINTIGRAFIE LYMFATIK, NÁDORŮ A ZÁNĚTŮ                              

Nepřímá radionuklidová lymfografie

  • DKK + uzlin pánevních & HKK + uzlin axilárních

Vyšetření dává informaci o lymfatické drenáži končetin, indikuje se hlavně v diferenciální diagnostice otoků.

Zobrazení sentinelové uzliny před radionavigovaným chirurgickým výkonem při ca prsu a u maligního melanomu (SPECT/CT): Vyšetření slouží k detekci sentinelových uzlin a zobrazení přívodného lymfatického řečiště.

Celotělová distribuce 67Ga citrátu event. s tomografií SPECT/CT: Vyšetření se využívá k odhalení různých chorobných procesů onkologických či zánětlivých.

Vyšetření celotělové distribuce 99m-Tc MIBI event. s tomografií SPECT/CT: Výkon se užívá v některých onkologických indikacích především v diagnostice plazmocytomu.

Scintigrafie somatostatinových receptorů (SPECT/CT): Vyšetření slouží k zobrazení tkání s expresí somatostatinových receptorů, především tumorů neuroendokrinního původu, méně často jiných tumorů (např. meningiom).

Nabídky práce

Prohlédněte si naši nabídku volných míst.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace