Nenech to být

Naše společnost vytvořila informační kanál “Nenech to být.“ Cílem je dát zaměstnancům, pacientům a veřejnosti, prostor pro anonymní oznámení v případě podezření nekalého jednání v našich nemocnicích. Ochrana oznamovatele je zaručena směrnicí č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (směrnice o whistleblowingu). 

Oznámit můžete podezření na:

 • Nedodržování firemních předpisů, směrnic, nebo etického kodexu
 • Diskriminaci (rasová, dle věku, pohlaví, náboženství, sexuální orientace aj.)
 • Šikanu (mobbing, bossing, staffing, pomluvy)
 • Psychické problémy (deprese, úzkost, stres, vyhoření)
 • Problémy s firemní kulturou a atmosférou v práci
 • Sexuální obtěžování
 • Podezření na krádeže, korupci nebo zpronevěru
 • Nedodržování BOZP, bezpečnostní rizika
 • Poškozování společnosti (majetku, pověsti)
 • Poškozování majetku kolegů
 • Jiné

Jste-li naopak spokojeni, můžete prostřednictvím Nenech to být poslat i pochvalu či ocenění konkrétní osoby, oddělení, ambulance, nebo nemocnice. 

  Oznamovatelem může být každý, zaměstnanec, zájemce o práci, dodavatel, pacient, jeho příbuzný, kdokoli, kdo se setká s nesprávným jednáním, s podezřelou skutečností. 

  Naší snahou je:

  • vytvořit bezpečnou platformu pro komunikaci s vedením, bez obav z následků pro oznamovatele,
  • dozvědět se o podezření a podpořit jeho bezprostřední řešení,
  • minimalizovat nekalé jednání při práci a zabezpečit jistotu korektních podmínek na všech pracovištích.

  Osobou odpovědnou v MMN, a.s. za objektivní posouzení, vyřešení oznámení a jeho případné předání dalším odpovědným osobám a orgánům, je řešitel, Mgr. Petr Maralík.

  Pokud chcete oznámení předat řešiteli anonymně, můžete tak učinit zde. Stačí kliknout na tlačítko OZNÁMENÍ, neuvádějte své identifikační ani jiné údaje, které by mohly přispět k vaší identifikaci. Systém umožňuje i oznámení formou nahrávky, v takovém případě je hlas oznamovatele zkreslen, aby nebyl pro řešitele identifikovatelný.

  Oznámení je možné provést také telefonicky nebo ústně. V tomto případě kontaktujte řešitele na tel.č. 602 106 062 v pracovní dny v době 10–12 hod.

   
  Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

   

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace