Kdy k nám

Ordinační hodiny

Alergologická a imunologická ambulance

Standardně pondělí až pátek: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:00.

Pro objednání do ambulance prosím volte spíše kontakt na sestru. Poslední pacient bude ošetřen 15 min. před koncem ordinační doby. Pacienty přijímáme po předchozím objednání. Na první vyšetření je vhodné mít sebou doporučení od praktického lékaře či specialisty.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Změny: 

Od 5.9. do 8.9. omezen provoz ambulance. Lékař je na dovolené. Sestra bude přítomna. 

Děkujeme za pochopení. 

Dětská ambulance

Pondělí až pátek: 07:00 - 15:00 - Jilemnice.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dětská příjmová ambulance

Nepřetržitý provoz.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dětská endokrinologická a diabetologická ambulance

08.00 - 11.00 hod v předem určený den, na pozvání. Diabetologická ambulance dle individuální domluvy.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dětská nefrologická ambulance

Úterý: 08:00 - 11:00

Středa: 08:00 - 11:00

Jen pro zvané. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gynekologické ambulance

Pondělí: 07:00 - 15:00

Úterý: 07:00 - 15:00

Středa: 07:00 - 15:00

Čtvrtek: 07:00 - 15:00

Pátek: 07:00 - 08:00

Pozn.:

Pondělí:

07.00 příjmy k operacím

 07:00 - 10.00 amniocentézy,

10:00 - 12.00 MUDr. V. Karásek

13.00 - 14.00 spermiogramy

13:00 - 15.00 prenatální UZ screeningová vyšetření - MUDr. Karásek

Úterý:

07:00 - 08:00 příjmy k operacím

10:00 - 12:00 prim. MUDr. Z. Vocásek, indikační poradna, onkologická dispenzarizace

13:00 - 15:00 4D UZ MUDr. L. Holakovská

Středa:

07:00 příjmy k operacím

07:00 - 10:00 OGTT

11:00 - 15:00 dětská gynekologie MUDr. N. Říhová, MUDr. E. Zahradníková 

13:00 - 15:00 UZ screeningová vyšetření MUDr. M. Novotná

Čtvrtek:

07:00 - 08:00 příjmy k operacím

10:00 - 12:00 MUDr. R. Müller

13:00 - 15:00 UZ screeningová vyšetření MUDr. R. Müller, MUDr. Novotná, MUDr. Karásek

Pátek:

07:00 příjmy k operacím

Na všechna vyšetření je nutné se předem objednat na tel. č. ambulance 481 551 296. Děkujeme. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Urogynekologická ambulance

Úterý: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30

MUDr. Z.Vocásek, MUDr. R.Müller. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hemodialyzační sály

Pondělí: 06:30 13:00 začátek dialýzy

Úterý: 06:30 13:00 začátek dialýzy

Středa: 06:30 18:30 začátek dialýzy

Čtvrtek: 06:30 13:00 začátek dialýzy

Pátek: 06:30 13:00 začátek dialýzy

Sobota: 06:30 13:00 začátek dialýzy

V případě rekreační dialýzy je požadován PCR test na COVID 19, NE starší 48 hodin! 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nefrologická ambulance

Pondělí až pátek: 08:00 - 12:00. Objednáváme na čas, nelze přijít bez objednání a předchozí konzultace: sestra od 10:00 do 12:00 hod., lékař od 10:30 do 12:00 hod.

Změny:

UZAVŘENÍ NEFROLOGICKÉ AMBULANCE
OD 1.7. - 3.9.2023


POUZE V AKUTNÍCH PŘÍPADECH JE MOŽNÁ KONZULTACE NA DIALYZAČNÍCH SÁLECH NA TEL. 481 551 372.
 
DĚKUJEME  ZA POCHOPENÍ,

KOLEKTIV HDO

Ordinace chirurgie

Pondělí: 08:00 - 12:00 dopoledne kontroly, urgentní stavy nepřetržitě

Středa: 08:00 - 12:00 dopoledne kontroly, urgentní stavy nepřetržitě

Pátek: 08:00 - 12:00 dopoledne kontroly, urgentní stavy nepřetržitě

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Traumatologická ambulance

Pátek: 08:00 - 12:00 dle objednání

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cévní poradna Jilemnice

Pondělí: 09:00 - 14:00 13:00 - 15:00 do 14:00 MUDr. Havel; od 13:00 MUDr. Rambousek

Středa: 08:00 - 14:00 MUDr. Havel

Do všech cévních ambulancí je nutno se objednat přes recepci 481 551 111, nebo na tel.: 481 551 151.

Ambulance MUDr. Havla je beze změn, pouze na objednání, akutní případy kdykoli.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stomická poradna

Pondělí: 08:00 - 12:00 dle objednání

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecná interní ambulance

Lékaři: MUDr. T.Roučka, MUDr. M.Zahrádková

Pouze po telefonickém objednání: pondělí - pátek: 06:00 - 14:30. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stacionář a příjmová interní ambulance

MUDr. T.Roučka, MUDr. Zahrádková

Pondělí až pátek: 7:30 - 16:00

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Metabolická poradna

Ordinační hodiny: písemné objednávání, konzultace: metabolicka.poradna@nemjil.cz

Konzultační telefon pro pacienty na domácí enterální výživě - 775 853 516

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Diabetologická a interní ambulance

Pondělí: 06:00 - 14:00 05:30-09:00 odběry krve

Úterý: 06:00 - 14:00 05:30-09:00 odběry krve

Středa: 06:00 - 14:00 05:30-09:00 odběry krve

Čtvrtek: 07:00 - 15:00 MUDr. Amchová, plánovaná podiatrická vyšetření

Pátek: 06:00 - 14:00 05:30-09:00 odběry krve

MUDr. P.Vrbová

  • Jen po přechozím objednání, odběry krve provádíme v ambulanci. Jiné časy odběrů i vyšetření lze v nutných případech po dohodě provádět v dohodnutou dobu mimo časový rozpis.
  • Objednávání osobně nebo telefonicky, konzultace s lékařkou lze i emailem.
  • Pacienti s defektem dolní končetiny mohou kontaktovat podatrickou sestru.

Změny: 

1.9. - 6.9. neordinujeme
7.9. ordinuje MUDr.Amchová 
od 8.9. do 11.9. opět neordinujeme, ale 8.9.2023 je přítomna sama sestra
od 12.9. ordinuje Mudr. Vrbová.
V naléhavých případech se obraťte na interní oddělení nebo na Diabetologickou poradnu v Semilech tel.: 481 661 325

Děkuji a přeji hezký den sestra Katka Langerová.

Gastroenterologická ambulance

Pondělí: 6:00 - 14:30

Úterý: 6:00 - 14:30

Středa: 6:00 - 14:30

Čtvrtek: 6:00 - 14:30

Pátek: 6:00 - 14:30

Vedoucí lékař MUDr. Hubert Waněk, MUDr. Jana Kociánová. Neakutní objednávání 13:00 - 14:30 hod.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Funkční diagnostika a kardiologická ambulance

Lékaři: MUDR. J.Kobrlová

Pouze po telefonickém objednání: Pondělí až pátek: 06.00 – 14.30

Na vyšetření holter  EKG, Tonoport, Echa a Apney se objednávejte mezi 13.00-14.30. 

Změny:

Od 7.7-15.7 2023 dovolená.

Děkujeme za pochopení. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Urologická ambulance

Pondělí: 08:00 - 15:00 na objednání

Středa: 08:00 - 12:00 endoskopie, akutní stavy

Pátek: 08:00 - 15:00 na objednání

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alergologická a imunologická ambulance

Standardně pondělí až pátek: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:00.

Pro objednání do ambulance prosím volte spíše kontakt na sestru. Poslední pacient bude ošetřen 15 min. před koncem ordinační doby. Pacienty přijímáme po předchozím objednání. Na první vyšetření je vhodné mít sebou doporučení od praktického lékaře či specialisty.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Změny: 

Od 5.9. do 8.9. omezen provoz ambulance. Lékař je na dovolené. Sestra bude přítomna. 

Děkujeme za pochopení. 

Neurologická ambulance

Pondělí až pátek: 08:30 - 12:00, 13.45 - 14.45.

V přízemí hl.budovy. Objednání je možné v úterý, středu, pátek od 09:00 do 11:00 na tel. č. 481 551 278. 

Lůžkové neurologické oddělení pracuje v omezeném režimu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Radiodiagnostické oddělení

Pondělí: 07:00 - 15:30 SKG, UZ, CT

Úterý: 07:00 - 15:30 SKG, UZ, CT, MMG

Středa: 07:00 - 15:30 SKG, UZ, CT, SKIA

Čtvrtek: 07:00 - 15:30 SKG, UZ, CT, MMG

Pátek: 07:00 - 15:30 SKG, UZ, CT

Mimo pracovní dobu funguje nepřetržitá služba laborantů na oddělení a lékařů na telefonu pro případ akutního vyšetření u urgentních stavů.

Prosíme, rozlišujte mamografický screening (preventivní radiodiagnostické vyšetřování prsou), kdy pacienti pacienti musí být vybaveni žádankou na mamografické vyšetření od svého praktického lékaře nebo gynekologa, objednání na telefonní čísle 481 551 310 a mamologickou poradnu (poradna pro onemocnění prsou). Děkujeme. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mamologická poradna

Čtvrtek: 08:00 - 12:00 bez objednání

MUDr. Eva Kaňová

Prosíme, rozlišujte mamologickou poradnu (poradna pro onemocnění prsou) a mamografický screening (preventivní radiodiagnostické vyšetřování prsou). Děkujeme.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oddělení nukleární medicíny

Pondělí až pátek: 6:30 - 14:30

K vyšetření je nutné se v pracovní dny předem objednat od 6.00 do 14.30 hodin na telefonním čísle 481 551 321.

Radiofarmaka se pro každého pacienta připravují individuálně na určenou hodinu. Jejich použitelnost je časově omezená, dostavte se proto na oddělení včas. Pokud z jakýchkoli důvodů přijít nemůžete, ohlaste to nejpozději den před vyšetřením, aby látka i přístrojový čas mohly být využity pro jiného pacienta.

K vyšetření si přineste žádanku od lékaře, který ho požaduje, a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny.

ZMĚNY:

ONM bude zcela uzavřené ve dnech 18. - 22. 9 z důvodu školení NLZP a 29. 9 z důvodu dovolených.

Objednávací termíny máme nyní delší, nejbližší volné termíny vycházejí na konec října. Pro objednávky volejte od 2.10.

Děkujeme za pochopení. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Endokrinologická ambulance

Pondělí: 06:30 - 12:30 jen sestra, objednávání pacientů

Čtvrtek: 07:00 - 14:00 MUDr. Roučka a objednávání pacientů s. Košelková

Pátek: 07:00 - 14:00 MUDr. Amchová a s. Lukešová

Upozornění:

poslední pacient 15 min. před koncem pracovní doby

Změny: 

Pátek 29/9/23 neordinujeme-nepřítomen lékař .

Děkujeme za pochopení. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Onkologická ambulance

Pondělí: 7 - 00 12 - 00 pro objednané, od 8-10 hod konzilia pro další obory


Provádíme onkologická konzilia a kontroly pacientů po onkologické léčbě.

MUDr. Jiří Förster 

vedoucí onkologické ambulance;

primář onkologického oddělení v nemocnici Jičín


tel 481 551 294

jiri.forster@nemjc.cz

Ordinační doba:

Pouze pondělí od 7 - 12 hod pro objednané
                             od 8-10 hod konzilia pro další obory 


Objednat je možno u sestry pouze v pondělí od 7-12 hod na telefonním čísle 481 551 118

Změny: 

Ambulance bude do 24.7. z důvodu dovolených uzavřena. 

Děkujeme za pochopení.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nutriční poradna

Pondělí: 07:30 - 15:00

Úterý: 07:30 - 15:00

Středa: 07:30 - 15:00

Čtvrtek: 07:30 - 12:00

Pátek: 06:30 - 10:00

Změny:

Poradna je dočasně uzavřena. 

Děkujeme za pochopení. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logopedická poradna 1. Mgr. Kateřina Šírová

Pondělí: 07:30 - 16:00 09:00-11:30 pouze pro oddělení nemocnice

Úterý: 07:30 - 18:00 09:00-11:30 pouze pro oddělení nemocnice

Středa: 07:30 - 16:00 09:00-11:30 pouze pro oddělení nemocnice

Čtvrtek: 07:30 - 16:00 09:00-11:30 pouze pro oddělení nemocnice

Pátek: 07:30 - 11:00 09:00-11:30 pouze pro oddělení nemocnice

Na vyšetření a terapii je nutné se telefonicky objednat na čísle 608 439 977 nebo 481 551 179.  
V případě omluvy mě prosím kontaktuje telefonicky, zasláním sms nebo přes e-mail katerina.sirova@nemjil.cz alespoň 24 hod před plánovanou konzultací.  Náhradní termín si domluvte telefonicky.

ZMĚNY:

REGISTRACE NOVÝCH PACIENTŮ DOČASNĚ Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ POZASTAVENA! 

 21. - 25.8. DOVOLENÁ.

Děkujeme za pochopení. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logopedická poradna 2. Mgr. Naďa Pilařová

Úterý: 07.30 - 15:00

Středa: 07:30 - 15:00

Čtvrtek: 07:30 - 14:00

Na vyšetření i terapii je nutno se objednat, nejlépe telefonicky na 776 873 604. Pokud se nemůžete opakovaně dovolat, pište prosím na e-mail nada.pilarova@nemjil.cz. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oddělení klinické biochemie - laboratoř a krevní banka

Nepřetržitý provoz. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oddělení klinické biochemie, odběrové místo

Pondělí až pátek: 6:30 - 11:00

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hematologická ambulance

Pondělí: 08:00 - 14:00 MUDr. M. Špinarová, po předchozím objednání

Úterý: 08:00 - 14:00 MUDr. M. Špinarová, po předchozím objednání

Středa: 08:00 - 14:00 MUDr. M. Špinarová, po předchozím objednání

Čtvrtek: 08:00 - 14:00 MUDr. M. Špinarová, po předchozím objednání

Pátek: 07:30 - 15:30 MUDr. M. Bohoněk, Ph.D., po předchozím objednání

Odběry po předchozím objednání 06:30 - 08:00. 

OBJEDNÁVÁNÍ  na tel.č.  481 551 348   s. Šrámková  po - čt   9-14 hod

Změny:

25.8. až 4.9.2023 dovolená
25.8. a 1.9.2023 ordinuje v hematol. amb. plk.prim.MUDr.Bohoněk
běžná ambulance od 5.9.2023

Děkujeme za pochopení!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rehabilitační oddělení

Pondělí až pátek: 6:00 - 15:30.

Změna:

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Protetika

Pondělí: 16:00 - 17:00

Čtvrtek: 15:30 - 17:00

Pátek: 10:00 - 12:00

Změny: 

Ambulance bude ve dnech 25.9.2023 a  29.9. 2023 uzavřena z důvodu čerpání dovolené. 

Děkujeme za pochopení.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Lékárna

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:10 - 18:00 12.12.2022 jen do 17.00!

Úterý: 07:30 - 12:00 12:10 - 17:00

Středa: 07:30 - 12:00 12:10 - 17:00

Čtvrtek: 07:30 - 12:00 12:10 - 17:00

Pátek: 07:30 - 12:00 12:10 - 17:00

Pauza na dezinfekci 12:00-12:10

Změny: 

Otevírací doba od 1.7. do 30.9. 

PO-Pá  7:30-16:00. 

Děkujeme za pochopení. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Gynekologická ambulance - MUDr. P. Břeský - soukromá ambulance

Pondělí: 07:00 - 12:00 13:00 - 16:00 MUDr. P. Břeský

Úterý: 07:00 - 12:00 13:00 - 15:00 MUDr. P. Břeský

Středa: 13:00 - 17:00 MUDr. Müller, MUDr. Karásek

Čtvrtek: 07:00 - 12:00 13:00 - 15:00 MUDr. P. Břeský

Pátek: 07:00 - 12:00 MUDr. P. Břeský

Všechny potřebné informace najdete na: www.gynekologie-bresky.cz

Pro telefonickou konzultaci s lékařem prosíme volejte cca půl hodiny před koncem ordinační doby.

Změny: ve čt a pá 16.-17.3. dovolená

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Neurologická ambulance - MUDr. I. Malinová - soukromá ambulance

Pondělí: 12:30 - 18:00

Úterý: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:00

Středa: 07:30 - 12:30 - - - pouze EMG

Čtvrtek: 07:00 - 12:00 12:30 - 14:30 pouze EMG

Pátek: 07:30 - 13:00

EMG a neurologické vyšetření jen po předchozím telefonickém objednání.

Tel.: 481 551 147

Změny: 30.6.-10.7., 17.-31.7., 14.-28.8.2023 DOVOLENÁ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kožní ambulance - MUDr. J. Štrinclová - soukromá ambulance

Pondělí: 08:00 - 14:00 bez objednání a dusík

Úterý: 08:00 - 14:00 na objednání a dusík

Středa: 08:00 - 13:00 na objednání

Čtvrtek: 08:00 - 12:00 bez objednání

Změny: 

během  prázdnin  BEZ OBJEDNÁNÍ:

ST     26.7.      8 – 12h

ČT    27.7.       8 – 12h

 

PO    31.7.       8 – 13h  a dusík

ÚT      1.8.       8 – 13h  a  dusík

 

PO    7.8.        8 – 13h  a  dusík

ÚT    8.8.        8 – 13h  a  dusík

ST     9.8.        zavřeno

ČT   10.8.       8 – 12h

 

PO    14.8.      8 – 13h  a  dusík

ÚT    15.8.      8 – 13h  a  dusík

ST     16.8.      zavřeno

ČT    17.8.      8 – 12h,      

do 3. září dovolená

Děkujeme za pochopení. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktický lékař pro děti a dorost - MUDr. D. Stránská - soukromá ambulance

Pondělí: 07:30 - 12:00

Úterý: 07:30 - 12:00

Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:00 poradna pro zdravé

Čtvrtek: 07:30 - 12:00 12:30 - 18:00 12:30 - 15:00 poradna pro zdravé, 16:00 - 18:00 na objednání, pro zdravé

Pátek: 07:30 - 12:00

Tel.: 481 551 142, společnost "Mediclinic"

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktický lékař pro dospělé - MUDr. A. Černý - soukromá ambulance

Pondělí: 7:30 - 14:00

Úterý: 11:00 - 18:00

Středa: 7:30 - 13:00

Čtvrtek: 7:30 - 14:00

Pátek: 7:30 - 12:00

Tel: 481 551 143

Vážení pacienti, naše ordinace praktických lékařů jsou zcela přetížené, buďte prosím trpěliví, PROSÍME, NEVOLEJTE NA RECEPCI NEMOCNICE, Využívejte, možnosti napsat nám e-mail, odpovíme, jak jen to bude možné, nebo nám zavolejte opakovaně. Děkujeme za pochopení.

Od 2.1.2023 ordinujeme pouze na poliklinice. Do Devra již nejezdíme. 

Doporučujeme se předem objednat.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktický lékař pro děti a dorost - MUDr. H. Kubinová - soukromá ambulance

Tel: 481 551 150, Informace o ordinačních hodinách naleznete na www.detskylekar-jilemnice.cz 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktický lékař pro dospělé - MUDr. M. Malík - soukromá ambulance

Pondělí: 07:30 - 13:30 07:30 - 09:00 akutní, 09:00 - 13:30 objednaní

Úterý: 07:30 - 13:00 07:30 - 09:00 akutní, 09:00 - 13:00 objednaní

Středa: 10:00 - 11:30 12:00 - 18:00 10:00 - 11:30 akutní, 12:00 - 18:00 objednaní

Čtvrtek: 07:30 - 13:00 07:30 - 09:00 akutní, 09:00 - 13:00 objednaní

Pátek: 07:30 - 13:00 07:30 - 09:00 akutní, 09:00 - 13:00 objednaní

Aktuální informace naleznete na: https://medimal.cz/jilemnice/

Tel: +420 736 260 712

Vážení pacienti, naše ordinace praktických lékařů jsou zcela přetížená, buďte prosím trpěliví, PROSÍME, NEVOLEJTE NA RECEPCI NEMOCNICE, Využívejte, možnosti napsat nám e-mail, odpovíme, jak jen to bude možné, nebo nám zavolejte opakovaně. Děkujeme za pochopení.

ZMĚNY

dovolená: 7.8. - 25.8.,  zastupuje MUDr.Kalenská 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktický lékař pro dospělé - MUDr. M. Pospíšil - soukromá ambulance

Pondělí: 11:30 - 13:30 14:30 - 18:00 11:30 - 13:30 akutní

Úterý: 07:30 - 15:30 07:30 - 09:00 akutní, 09:00 - 15:30 objednaní

Středa: 07:30 - 13:00 07:30 - 09:00 akutní, 09:00 - 13:00 objednaní

Čtvrtek: 07:30 - 13:00 07:30 - 09:00 akutní, 09:00 - 13:00 objednaní

Pátek: 07:30 - 13:00 07:30 - 09:00 akutní, 09:00 - 13:00 objednaní

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ušní, nosní, krční (ORL) - MUDr. J. Pokorný - soukromá ambulance

Pondělí: 07:30 - 12:30 13:00 - 15:00

Středa: 07:30 - 12:30 13:00 - 15:00

Čtvrtek: 07:30 - 12:30 13:00 - 15:00

Pátek: 07:30 - 12:00

Tel: 481 551 149, poslední pacient 15 minut před koncem pracovní doby. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ortopedická ambulance - soukromá

Pondělí: 06:30 - 13:30 MUDr. R. Havránek

Úterý: 07:00 - 12:00 MUDr. R. Havránek

Čtvrtek: 08:00 - 12:00 13:30 - 15:30 MUDr. A. Gernert (nebere pojištěnce 207), 08:00 - 12:00 na objednání, 13:30 - 15:30 vyšetření dětských kyčlí

Pátek: 10:30 - 16:00 MUDr. V. Matoušek

Změny: 

29.9. MUDr. Matoušek neordinuje.  

Děkujeme za pochopení. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oční ambulance - MUDr. O. Zajícová - soukromá

Informace o ordinančních hodinách naleznete na http://www.ocnijilemnice.cz/  - na objednání. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace