Kdy k nám

Ordinační hodiny

Alergologická a imunologická ambulance

Změny: 19. - 30. 7. 2021 dovolená.

Pondělí až pátek: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:00.

Jen na objednání. Poslední pacient bude ošetřen 15 min. před koncem ordinační doby. Pacienty přijímáme po předchozím objednání. Na první vyšetření je vhodné mít seboudoporučení od praktického lékaře či specialisty.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dětská ambulance

Pondělí až pátek: 07:00 - 15:00 - Jilemnice.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dětská příjmová ambulance

Nepřetržitý provoz.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dětská endokrinologická a diabetologická ambulance

08.00 - 11.00 hod v předem určený den, na pozvání. Diabetologická ambulance dle individuální domluvy.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dětská nefrologická ambulance

Úterý: 08:00 - 11:00

Středa: 08:00 - 11:00

Jen pro zvané. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gynekologické ambulance

Pondělí: 07:00 - 15:00

Úterý: 07:00 - 12:00

Středa: 07:00 - 15:00

Čtvrtek: 07:00 - 15:00

Pátek: 07:00 - 08:00

Pozn.:

Pondělí: 07:00 - 10:00 amniocentézy, 10:00 - 12.00 13.00 - 14.00 MUDr. Karásek, spermiogramy, 13:00 - 15.00 prenatální ÚZ screen. vyšetření

Úterý: 07:00 - 10:00 příjmy k operacím, 10:00 - 12:00 prim. MUDr. Z. Vocásek, indikační poradna, onkologická dispenzarizace - na objednání

Středa: 07:00 - 10:00 příjmy k operacím; 11:00 - 15:00 MUDr. N. Říhová - dětská gynekologie, bez objednání

Čtvrtek: 07:00 - 10:00 příjmy k operacím; 10:00 - 12:00 MUDr. R. Müller, MUDr. Drobníková - na objednání; 13:00 - 15:00 UZ prenatální, UZ screeningová vyšetření - na objednání

Pátek: 07:00 - 08:00 příjmy k operacím

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Urogynekologická ambulance

Úterý: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30

MUDr. Z.Vocásek, MUDr. R.Müller. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hemodialyzační sály

Pondělí: 06:30 13:00 začátek dialýzy

Úterý: 06:30 13:00 začátek dialýzy

Středa: 06:30 18:30 začátek dialýzy

Čtvrtek: 06:30 13:00 začátek dialýzy

Pátek: 06:30 13:00 začátek dialýzy

Sobota: 06:30 13:00 začátek dialýzy

V případě rekreační dialýzy je požadován PCR test na COVID 19, NE starší 48 hodin! 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nefrologická ambulance

Pondělí až pátek: 08:00 - 12:00. Objednáváme na čas, nelze přijít bez objednání a předchozí konzultace: sestra od 10:00 do 12:00 hod., lékař od 10:30 do 12:00 hod.

Změny: Od 12. 7. do 22. 8. 2021 ambulance uzavřena, dovolená. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ordinace chirurgie

Pondělí: 08:00 - 12:00 dopoledne kontroly, urgentní stavy nepřetržitě

Středa: 08:00 - 12:00 dopoledne kontroly, urgentní stavy nepřetržitě

Pátek: 08:00 - 12:00 dopoledne kontroly, urgentní stavy nepřetržitě

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Traumatologická ambulance

Pátek: 08:00 - 12:00 dle objednání

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cévní poradna - Jilemnice + Semily

Pondělí: 09:00 - 14:00 12:00 - 15:00 09:00 - 14:00 MUDr. Havel; 12:00 - 15:00 MUDr. Rambousek

Středa: 08:00 - 14:00 MUDr. Havel

Čtvrtek: 16:00 - 18:00 MUDr. Rambousek: sudé čtvrtky na pracovišti chirurgické ambulance nemocnice v Semilech

MUDr. Havel, pondělí a středa nutno objednat přes recepci na 481 551 111, nebo na tel.: 481 551 151.

MUDr. Rambousek, pondělí Jilemnice možno bez objednání, sudé čtvrtky Semily, pouze pro objednané, tel.: 481 661 111.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stomická poradna

Pondělí: 08:00 - 12:00 dle objednání

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecná interní ambulance

Lékaři: MUDr. T.Roučka, MUDr. M.Zahrádková

Pouze po telefonickém objednání: pondělí - pátek: 06:00 - 14:30. 

Změny: Ambulance ordinuje pouze v dnech 19.8. a 26.8. 2021.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stacionář a příjmová interní ambulance

MUDr. T.Roučka, MUDr. Zahrádková

Pondělí až pátek: 7:30 - 16:00

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Metabolická poradna

Ordinační hodiny: písemné objednávání, konzultace: metabolicka.poradna@nemjil.cz

Konzultační telefon pro pacienty na domácí enterální výživě - 775 853 516

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Interní a diabetologická ambulance

Pondělí: 06:00 - 14:00 06:00-08:00 odběry krve

Úterý: 06:00 - 14:00 06:00-08:00 odběry krve

Středa: 06:00 - 14:00 06:00-08:00 odběry krve

Čtvrtek: 06:00 - 14:00 přítomna pouze sestra, plánovaná podiatrická vyšetření

Pátek: 06:00 - 14:00 06:00-08:00 odběry krve

Změny: 26. 8.- 27. 8. 2021 ambulance uzavřena, dovolená.

MUDr. P.Vrbová

  • Jen po přechozím objednání, odběry krve provádíme v ambulanci. Jiné časy odběrů i vyšetření lze v nutných případech po dohodě provádět v dohodnutou dobu mimo časový rozpis.
  • Objednávání osobně nebo telefonicky, konzultace s lékařkou lze i emailem.
  • Pacienti s defektem dolní končetiny mohou kontaktovat podatrickou sestru 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gastroenterologická ambulance

Pondělí až pátek: 06:00-14:30.

Vedoucí lékař MUDr. Hubert Waněk, MUDr. Jana Kociánová. Neakutní objednávání, konzultace 13:00 - 14:30 hod.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Funkční diagnostika a kardiologická ambulance

Lékaři: MUDR. J.Kobrlová

Pouze po telefonickém objednání: Pondělí až pátek: 06.00 – 14.30

Změny: Dovolená ve dnech 16.08. - 28. 08.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Urologická ambulance

Pondělí: 08:00 - 15:00 na objednání

Středa: 08:00 - 12:00 endoskopie, akutní stavy

Pátek: 08:00 - 15:00 na objednání

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alergologická a imunologická ambulance

Změny: 19. - 30. 7. 2021 dovolená.

Pondělí až pátek: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:00.

Jen na objednání. Poslední pacient bude ošetřen 15 min. před koncem ordinační doby. Pacienty přijímáme po předchozím objednání. Na první vyšetření je vhodné mít seboudoporučení od praktického lékaře či specialisty.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Neurologická ambulance

Změny: 13. 7., 19. - 23. 7. 2021 ambulance uzavřena.

Pondělí až pátek: 08:30 - 12:00.

V přízemí hl.budovy. Objednání je možné v úterý, středu, pátek od 09:00 do 11:00 na tel. č. 481 551 278. 

Lůžkové neurologické oddělení pracuje v omezeném režimu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Radiodiagnostické oddělení

Pondělí: 07:00 - 15:30 SKG, UZ, CT

Úterý: 07:00 - 15:30 SKG, UZ, CT, MMG

Středa: 07:00 - 15:30 SKG, UZ, CT, SKIA

Čtvrtek: 07:00 - 15:30 SKG, UZ, CT, MMG

Pátek: 07:00 - 15:30 SKG, UZ, CT

Mimo pracovní dobu funguje nepřetržitá služba laborantů na oddělení a lékařů na telefonu pro případ akutního vyšetření u urgentních stavů.

Prosíme, rozlišujte mamografický screening (preventivní radiodiagnostické vyšetřování prsou), kdy pacienti pacienti musí být vybaveni žádankou na mamografické vyšetření od svého praktického lékaře nebo gynekologa, objednání na telefonní čísle 481 551 310 a mamologickou poradnu (poradna pro onemocnění prsou). Děkujeme. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mamologická poradna

Čtvrtek: 08:00 - 12:00 bez objednání

MUDr. Eva Kaňová

Prosíme, rozlišujte mamologickou poradnu (poradna pro onemocnění prsou) a mamografický screening (preventivní radiodiagnostické vyšetřování prsou). Děkujeme.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oddělení nukleární medicíny

Pondělí až pátek: 6:30 - 14:30

K vyšetření je nutné se v pracovní dny předem objednat od 6.00 do 14.30 hodin na telefonním čísle 481 551 321.

Radiofarmaka se pro každého pacienta připravují individuálně na určenou hodinu. Jejich použitelnost je časově omezená, dostavte se proto na oddělení včas. Pokud z jakýchkoli důvodů přijít nemůžete, ohlaste to nejpozději den před vyšetřením, aby látka i přístrojový čas mohly být využity pro jiného pacienta.

K vyšetření si přineste žádanku od lékaře, který ho požaduje, a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny.

Změny: 19. - 20. 8. 2021 ONM uzavřeno, objednání na další dny možné.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Endokrinologická ambulance

Pondělí: 06:30 - 12:30 jen sestra, objednávání pacientů

Čtvrtek: 07:30 - 14:30 MUDr. Amchová + objednávání pacientů

Pátek: 07:00 - 14:00 MUDr. Roučka

Upozornění: poslední pacient 15 min. před koncem pracovní doby

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Onkologická ambulance

Pondělí: 08:00 - 13:00

Změny: 12. 7. a 9. 8 .2021 dovolená.

MUDr. J.Förster, 481 551 118

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nutriční poradna

Pondělí: 09:00 - 17:00

Úterý: 09:00 - 17:00

Středa: 07:30 - 15:30

Čtvrtek: 07:30 - 15:30

Pátek: 06:00 - 10:00

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logopedická poradna 1. Mgr. Kateřina Šírová

Pondělí: 07:30 - 16:00 09:00-11:30 pouze pro oddělení nemocnice

Úterý: 07:30 - 18:00 09:00-11:30 pouze pro oddělení nemocnice

Středa: 07:30 - 16:00 09:00-11:30 pouze pro oddělení nemocnice

Čtvrtek: 07:30 - 16:00 09:00-11:30 pouze pro oddělení nemocnice

Pátek: 07:30 - 11:00 09:00-11:30 pouze pro oddělení nemocnice

Změny: 1. - 16. 7. 2021 dovolená.

Na vyšetření i terapii je nutno se objednat, nejlépe telefonicky na 608 439 977 nebo 481 551 179. Pokud se nemůžete opakovaně dovolat, pište prosím na e-mail katerina.sirova@nemjil.cz. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logopedická poradna 2. Mgr. Naďa Pilařová

Úterý: 08:00 - 14:00

Středa: 08:00 - 16:30

Čtvrtek: 07:00 - 13:00

Změny: Ve dnech 21. - 22. 7. 2021 Mgr. Pilařová nepřítomna.

Na vyšetření i terapii je nutno se objednat, nejlépe telefonicky na 776 873 604. Pokud se nemůžete opakovaně dovolat, pište prosím na e-mail nada.pilarova@nemjil.cz. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oddělení klinické biochemie - laboratoř a krevní banka

Nepřetržitý provoz. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oddělení klinické biochemie, odběrové místo

Pondělí až pátek: 6:30 - 11:00

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hematologická ambulance

Pondělí: 08:00 - 14:00 MUDr. M. Špinarová, po předchozím objednání

Úterý: 08:00 - 14:00 MUDr. M. Špinarová, po předchozím objednání

Středa: 08:00 - 14:00 MUDr. M. Špinarová, po předchozím objednání

Čtvrtek: 08:00 - 14:00 MUDr. M. Špinarová, po předchozím objednání

Pátek: 07:30 - 15:30 MUDr. M. Bohoněk, Ph.D., po předchozím objednání

Odběry po předchozím objednání 06:30 - 09:00. 

Změny: neordinujeme: 13. - 15. 9. 2021, školení. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rehabilitační oddělení

Pondělí až pátek: 6:00 - 15:30

Změny: Ve dnech 27. 9. - 1. 10. 2021 MUDr. Jarešová dovolená.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Protetika

Pondělí: 16:00 - 17:30

Čtvrtek: 15:30 - 17:30

Pátek: 10:00 - 12:00

Změny: 27. 9. - 1. 10. 2021 protetika uzavřena, dovolená.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lékárna

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:10 - 18:00

Úterý: 07:30 - 12:00 12:10 - 17:00

Středa: 07:30 - 12:00 12:10 - 17:00

Čtvrtek: 07:30 - 12:00 12:10 - 17:00

Pátek: 07:30 - 12:00 12:10 - 17:00

Pauza na dezinfekci 12:00-12:10

Změny: V období od 12. 7. do 10. 9. 2021 změna otevírací doby od 07.30 do 16.00.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gynekologická ambulance - MUDr. P. Břeský - soukromá ambulance

Pondělí: 07:00 - 12:00 13:00 - 16:00 MUDr. P. Břeský

Úterý: 07:00 - 12:00 13:00 - 15:00 MUDr. P. Břeský

Středa: 13:00 - 17:00 MUDr. Müller, MUDr. Karásek

Čtvrtek: 07:00 - 12:00 13:00 - 15:00 MUDr. P. Břeský

Pátek: 07:00 - 12:00 MUDr. P. Břeský

Všechny potřebné informace najdete na: www.gynekologie-bresky.cz

Pro telefonickou konzultaci s lékařem prosíme volejte cca půl hodiny před koncem ordinační doby.

Změny: Ve čtvrte 16. a v pátek 17. 9. 2021, ambulance neordinuje (účast na kongresu).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Neurologická ambulance - MUDr. I. Malinová - soukromá ambulance

Pondělí: 12:30 - 18:00

Úterý: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:00

Středa: 07:30 - 12:30 - - - pouze EMG

Čtvrtek: 07:00 - 12:00 12:30 - 14:30 pouze EMG

Pátek: 07:30 - 13:00

EMG a neurologické vyšetření jen po předchozím telefonickém objednání.

Tel.: 481 551 147

Změny:  6.-24.8. dovolená, dále neordinujeme 30.8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kožní ambulance - MUDr. J. Štrinclová - soukromá ambulance

Pondělí: 08:00 - 14:00 bez objednání

Úterý: 08:00 - 14:00 na objednání

Středa: 08:00 - 14:00 na objednání, dusík

Čtvrtek: 08:00 - 14:00 bez objednání, dusík

Změny: během  prázdnin  BEZ OBJEDNÁNÍ:

  • PONDĚLÍ a ÚTERÝ      8 – 12h 
  • STŘEDA a ČTVRTEK   8 – 14h, dusík

Dovolená: 7. – 13., 20.  července a 2. – 15.  srpna  

V době nepřítomnosti zastupuje kožní ambulance KN Liberec, Husova 10, telefon do kartotéky 485 312 841.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktický lékař pro děti a dorost - MUDr. D. Stránská - soukromá ambulance

Pondělí: 07:30 - 12:00

Úterý: 07:30 - 12:00

Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:00 poradna pro zdravé

Čtvrtek: 07:30 - 12:00 12:30 - 18:00 12:30 - 15:00 poradna pro zdravé, 16:00 - 18:00 na objednání, pro zdravé

Pátek: 07:30 - 12:00

Tel.: 481 551 142, společnost "Mediclinic"

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktický lékař pro dospělé - MUDr. A. Černý - soukromá ambulance

Pondělí: 08:30 - 11:30 12:00 - 14:00 12:00 - 14:00 DEVRO

Úterý: 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 15:00 - 18:00 pro objednané

Středa: 08:00 - 12:00 DEVRO

Čtvrtek: 08:00 - 11:30 12:00 - 14:00 12:00 - 14:00 DEVRO

Pátek: 08:00 - 12:00 09:00 - 12:00 pro objednané

Změny: 26. 7. - 13. 8. 2021 dovolená.

Tel: 481 551 143

Vážení pacienti, naše ordinace praktických lékařů jsou zcela přetížené, buďte prosím trpěliví, PROSÍME, NEVOLEJTE NA RECEPCI NEMOCNICE, Využívejte, možnosti napsat nám e-mail, odpovíme, jak jen to bude možné, nebo nám zavolejte opakovaně. Děkujeme za pochopení.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktický lékař pro děti a dorost - MUDr. H. Kubinová - soukromá ambulance

Tel: 481 551 150, Informace o ordinačních hodinách naleznete na www.detskylekar-jilemnice.cz 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktický lékař pro dospělé - MUDr. M. Malík - soukromá ambulance

Pondělí: 07:30 - 13:30 07:30 - 09:00 akutní, 09:00 - 13:30 objednaní

Úterý: 07:30 - 13:00 07:30 - 09:00 akutní, 09:00 - 13:00 objednaní

Středa: 10:00 - 11:30 12:00 - 18:00 10:00 - 11:30 akutní, 12:00 - 18:00 objednaní

Čtvrtek: 07:30 - 13:00 07:30 - 09:00 akutní, 09:00 - 13:00 objednaní

Pátek: 07:30 - 13:00 07:30 - 09:00 akutní, 09:00 - 13:00 objednaní

Aktuální informace naleznete na: https://medimal.cz/jilemnice/

Změny: 9.8. - 27. 8. 2021 dovolená.

Tel: 481 551 140, 736 260 712 

Vážení pacienti, naše ordinace praktických lékařů jsou zcela přetížené, buďte prosím trpěliví, PROSÍME, NEVOLEJTE NA RECEPCI NEMOCNICE, Využívejte, možnosti napsat nám e-mail, odpovíme, jak jen to bude možné, nebo nám zavolejte opakovaně. Děkujeme za pochopení.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktický lékař pro dospělé - MUDr. M. Pospíšil - soukromá ambulance

Pondělí: 11:30 - 13:30 14:30 - 18:00 11:30 - 13:30 akutní

Úterý: 07:30 - 15:30 07:30 - 09:00 akutní, 09:00 - 15:30 objednaní

Středa: 07:30 - 13:00 07:30 - 09:00 akutní, 09:00 - 13:00 objednaní

Čtvrtek: 07:30 - 13:00 07:30 - 09:00 akutní, 09:00 - 13:00 objednaní

Pátek: 07:30 - 13:00 07:30 - 09:00 akutní, 09:00 - 13:00 objednaní

Změny: 5. - 23. 7. 2021 dovolená.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ušní, nosní, krční (ORL) - MUDr. J. Pokorný - soukromá ambulance

Pondělí: 07:30 - 12:30 13:00 - 15:00

Středa: 07:30 - 12:30 13:00 - 15:00

Čtvrtek: 07:30 - 12:30 13:00 - 15:00

Pátek: 07:30 - 12:00 12.00 - 13.00 jen pro pozvané

Změny: 2. - 15. 8. 2021 dovolená. 

Tel: 481 551 149, poslední pacient 15 minut před koncem pracovní doby. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ortopedická ambulance - soukromá

Pondělí: 06:30 - 13:30 MUDr. R. Havránek

Úterý: 07:00 - 12:00 MUDr. R. Havránek

Čtvrtek: 08:00 - 12:00 13:30 - 15:30 MUDr. A. Gernert (nebere pojištěnce 207), 08:00 - 12:00 na objednání, 13:30 - 15:30 vyšetření dětských kyčlí

Pátek: 10:30 - 16:00 MUDr. V. Matoušek

Změny:

  • MUDr. Matoušek neordinuje 17.9.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oční ambulance - MUDr. O. Zajícová - soukromá

Informace o ordinančních hodinách naleznete na http://www.ocnijilemnice.cz/  - na objednání. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace