Jak se stát dobrovolníkem?

Dobrovolnictví není profese, takže nevyžaduje žádnou kvalifikaci v pravém slova smyslu. Přesto je určitými předpoklady podmíněno. Základem je ochota a dobrá vůle dát k dispozici svůj volný čas zadarmo ve prospěch druhých. Zájemce je emočně stabilní k nemocnici a prostředí nemocnice obecně.

Jaké musím splňovat předpoklady?

 • Dobrovolníkem může být každý:
  • kdo dovršil věku 18 let  pro pravidelnou nebo jednorázovou dobrovolnickou činnost prováděnou individuálně nebo pro skupinu pacientů společně s dalšími dobrovolníky.
  • Kdo dovršil věk 15 let pro pravidelnou nebo jednorázovou dobrovolnickou činnost prováděnou pro skupinu pacientů společně s dalšími dobrovolníky, za přítomnosti koordinátora nebo osoby starší  18 let  za tuto činnost zodpovědnou. S výkonem činnosti dobrovolníka, který není plnoletý, musí souhlasit jeho zákonný zástupce.
  • Kdo prokáže trestní bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů pro činnost vykonávanou pravidelně.
  • Kdo je zdravotně způsobilý.
  • Kdo je ochoten zavázat se a dodržovat pravidla nastavená nemocnicí.

  Jaká pravidla dobrovolnické činnosti musím dodržovat?

  Hlavní pravidla dobrovolnické činnosti :

  • Dobrovolník nenahrazuje činnost odborného zdravotnického personálu
  • Dodržování nastavených pravidel kontroluje koordinátor dobrovolnické činnosti
  • Dobrovolník nemá přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta, k lékům, ke zdravotnickému materiálu, k přístrojům
  • O výkonu pravidelné dobrovolnické činnosti uzavírá smlouvu
  • Dodržuje etický kodex, mlčenlivost
  • Respektuje přání a soukromí pacienta
  • Dodržuje režim a pravidla bezpečnostní, epidemiologicko – hygienická
  • Pravidelně se účastní supervizí 2-4x ročně

  Jste-li rozhodnuti přijít mezi nás, je potřeba:

  • Kontaktovat koordinátora dobrovolníků (kontakty jsou uvedeny na konci této stránky)
  • Přijít na vstupní pohovor
  • Zúčastnit se úvodního školení
  • Uzavřít dohodu o dobrovolnické činnosti

  Velice si vážíme vašeho zájmu o problematiku dobrovolnictví. Budeme rádi, pokud se rozhodnete stát se doborovolníkem.

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Kdo je koordinátor dobrovolníků/ kontakt na koordinátory

  • Koordinátor dobrovolnické činnosti – je osoba, která je v nemocnici zodpovědná za proces správného fungování dobrovolnické činnosti. Komunikuje s dobrovolníky, provádí vstupní pohovory, vyřizuje administrativu, komunikuje s kontaktními osobami na jednotlivých odděleních.
  • V nemocnici Jilemnice je koordinátorkou Bc. Leona Mohrová, tel. 608 439 954, mail: leona.mohrova@nemjil.cz.
  • V nemocnici Semily je koordinátorkou Bc. Kristýna Kroupová, Út-Čt. tel. 481 661 363, mail: kristyna.kroupova@nemjil.cz.

  Kdo je dobrovolník

  Možnosti uplatnění dobrovolníka

  Otázky a odpovědi

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace