Ambulance paliativní péče

V rámci paliativní ambulance je poskytována komplexní pomoc vážně nebo nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich blízkým. Zajišťujeme konzultační návštěvy pro hospitalizované pacienty, ambulantní návštěvy a pro pacienty v terminálním (konečném) stadiu onemocnění také pomoc se zajištěním péče v domácím prostředí. Soustředíme se na řešení příznaků souvisejících s onemocněním, především bolesti, úzkosti, ale i dalších potíží. Zjišťujeme přání pacienta i rodiny ohledně průběhu další péče a snažíme se v nelehké situaci zajistit podporu pacientovi a jeho blízkým nejen v oblasti medicínské, ale i sociální, ekonomické a duševní. V našem týmu je lékař, zdravotní sestry, sociální pracovnice a nemocniční kaplan.

Informace k ambulanci paliativní péče v nemocnici Semily naleznete ZDE.

Kontakty

MUDr. Jana Michlová

paliativní lékař

731 104 122
481 551 370

Marie Snopková Hellmuthová

paliativní sestra

605 215 484

Mgr. Leona Mohrová

sociální pracovnice

608439954
481 551 235

Naše služby

Nadační fond AVAST již několik let systematicky podporuje rozvoj paliativní péče v České republice. V roce 2016 se rozhodl podpořit systémové změny v péči o těžce nemocné a umírající i v lůžkových zdravotnických zařízeních. Se svým projektem uspěla i MMN, a.s. a tak díky programu "Spolu až do konce" mohla začít práce, která si klade za cíl zásadním způsobem změnit přístup k těžce nemocným a umírajícím pacientům a jejich rodinám. Díky podpoře projektu vznikl tým odborníků z několika oborů (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, duchovní), kteří společně s pacienty a jejich rodinami sdílejí náročné situaci během léčby, pomáhají při zvládání různých problémů (fyzických, psychických, sociálních i ekonomických), které s sebou vážná nemoc přináší a hledají cestu, která je pro pacienta i jeho rodinu nejschůdnější a nejpříjemnější. Díky projektu se nám podařilo navázat spolupráci i s ostatními poskytovateli paliativní péče v regionu (domácí hospic Duha Vrchlabí, lůžkové hospice v Liberci a Červeném Kostelci). 

Co je to vlastně paliativní péče?

Paliativní (česky lze volně přeložit jako utišující nebo zmírňující) péče je poskytovaná pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním (konečném) stadiu. Většinu pacientů tvoří onkologicky nemocní (tedy pacientů s nádorovým onemocněním), ale je možné ji poskytovat všem chronicky nemocným, kteří dospěli do konečné fáze svého onemocnění. Tato léčba není o prodlužování ani zkracování života, ale klade důraz na jeho kvalitu, předchází a zmírňuje utrpení nemocného. Důležitá je léčba bolesti a jiných nepříjemných potíží souvisejících s nemocí, ale netýká se jen tělesných obtíží, obrací se na člověka jako celistvou osobnost, tedy i na jeho stránku psychologickou, sociální a duševní. Snaží se o maximální zachování důstojnosti každého pacienta  a lidský a laskavý přístup. Paliativní péče zahrnuje i péči o rodinu nemocného a jeho blízké.

Vedení MMN v Jilemnici si velmi dobře uvědomuje důležité postavení paliativní péče v systému zdravotní péče. Citlivým přístupem a informovaností, lze předejít řadě nedorozumění s rodinnými příslušníky i pacienty. Zásadní je nesoustředit paliativní péči až na poslední dny a týdny života pacienta, ale pomáhat průběžně řešit problémy spojené se závažným onemocněním. To se daří i díky spolupráci s ošetřujícími lékaři lůžkových oddělení a ambulantními specialisty.

Díky spolupráci s NF Avast jsme položili základy této péče, za tuto významnou a neocenitelnou podporu jsme velmi vděčni. Za možnost v této práci pokračovat pak děkujeme vedení naší nemocnice.

Pokud naši péči potřebujete, obraťte se na svého lékaře, který nás s vámi zkontaktuje, nebo zavolejte na výše uvedený kontakt, či napište. 

Budeme rádi za Vaše náměty a připomínky, které můžete zasílat na e-mail: paliativnipece@nemjil.cz.

Více informací o Nadačním fondu AVAST naleznete na http://www.nadacnifond.avast.cz/

Další užitečné kontakty v oblasti paliativní péče:

Nemocniční kaplan: Jiří Weinfurter 736 629 455, Jakub Hála 604 700 655
Sociální pracovnice Domácí hospic Duha Vrchlabí - Alena Johnová (možnosti domácí péče, zapůjčení koncentrátoru kyslíku), 731 608 403 
Domácí hospic, o.p.s., Riegrova 655, 508 01 Hořice, webové stránky: http://www.hospic-horice.cz/

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace