Odborná konference NLZP 3.11.2022

Všeobecné informace:

Termín konání: 3. 11. 2022

Místo konání: Kulturní dům Jilm, sál kina, Roztocká 500, 514 01, Jilemnice

Doba konání: od 13.00 - v rozsahu trvání 4 hodin teorie + přestávka

Registrace: 12.30 – 12.55 hod.

Konferenční poplatek: zahrnuje pronájem prostor, občerstvení, přednášející:

 • externí účastníci: 250 Kč/os.
 • účastníci z MMN, a.s.: 150 Kč/os.

Program konference:

 • Zahájení konference
 • " S respektem, s úctou a v klidu...."

Paliativní péče a její místo v současném zdravotním systému. Co je paliativní tým? Komu je tato péče určena a jak komunikovat s paliativním pacientem? Pomoc pacientovi a rodině v náročné životní situaci. Paliativní péče v MMN, a.s.

Přednášející: MUDr. Jana Michlová

                           paliativní lékař MMN, a.s.

                           Marie Snopková Hellmuthová

                           paliativní a podpůrná sestra MMN, a.s.  

 • Přestávka 
 • „Od stresu k radosti.“

Jednoduché techniky a nástroje pro posílení imunity, práce se stresem a chronickými záněty. Úvod do meditace + praxe se zaměřením na Védskou meditaci. Co s chronickým stresem a chronickým záněty? Proč jsou nebezpečné? Víte, co je biofeedback?

Přednášející: Ing. Radek Šimčík

Ing Šimčík vystudoval Informační technologie na VŠE v Praze. IT se věnuje dodnes, tvoří unikátní řešení v oblasti automatizace, integrace a procesů. Prožil 12 let v Austrálii, kde se shodou náhod dostal k Védské meditaci. Absolvoval 8 měsíční kurz lektora Védské meditace a zakončil ho v indické Rishikesh.

Závěr konference:

 • Konference se mohou zúčastnit i externí účastníci z jiných zdravotnických zařízení, podmínkou je zaslaná řádně a čitelně vyplněná závazná přihláška (pokud nebude tato podmínka splněna (údaje budou nečitelné nebo budou neúplné, zájemci nebudou zařazeni do seznamu účastníků)!
 • Počet účastníků je limitován počtem míst a rychlostí podání přihlášek – uzavření počtu přihlášek bude 25.10.2022.
 • Při vyčerpání kapacity míst v sále je zasílána „Návratka“.
 • Přihlášky na odbornou konferenci zasílejte na adresu: Bezstarostová Jana, Metyšova 465,  MMN, a.s., Nemocnice Jilemnice, Metyšova 465, 514 01  Jilemnice, nebo e-mailem na adresu jana.bestarostova@nemjil.cz

Přihlášku a program konference, si můžete stáhnout i na konci této webové stránky. 

 • Konferenční poplatek: úhrada převodem na č. účtu 115-3453310267/0100, v.s. 311, do zprávy pro příjemce uveďte celé vaše jméno
 • doba splatnosti: do 27. 10. 2022
 • STORNO podmínky: výše STORNO poplatku je závislá na délce doby zrušení účasti před zahájením akce a účtuje se v následující výši:

a)      zruší-li uchazeč svou účast na akci 3 a méně dnů před jejím zahájením, zaplatí STORNO poplatek ve výši 50% z výše konferenčního poplatku

b)      výjimkou z povinnosti uchazeče zaplatit STORNO poplatek jsou pouze závažné důvody v době konání akce, o výjimkách rozhoduje organizační výbor MMN, a.s. pro vzdělávací akce NLZP, objednavatel však může vyslat náhradníka, jehož jméno a místo pracoviště nahlásí včas kontaktním osobám

 • MMN, a.s. je oprávněna vzdělávací akci zrušit, pokud není dosaženo minimálního počtu účastníků.
 • Organizační výbor – kontaktní osoba: Jana Bezstarostová, tel. 481 551 122, jana.bezstarostova@nemjil.cz

Upozornění - vstup do sálu kina bude umožněn pouze na základě řádného přihlášení a zaplacení registračního poplatku.

Garance a potvrzení o účasti: po novelizaci zákona č.96/2004 Sb. ve znění zákona 201/2017Sb., došlo ke změně v oblasti vzdělávání a v oblasti registrace NLZP, celoživotní vzdělávání zůstává však povinné, pouze se neprokazuje počtem kreditů. Proto každý účastník akce obdrží „Potvrzení o účasti“ s počtem hodin délky trvání vzdělávací akce. 

Potvrzení o účasti na vzdělávací akci bude účastníkům konference vydáno po ukončení odborného programu. 

Pořadatel nezajišťuje parkování osobních vozidel před budovou ani nehradí cestovné účastníkům.  

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace