Oddělení klinických laboratoří

Oddělení klinických laboratoří provádí základní a některá speciální vyšetření v laboratořích biochemie, imunochemie, hematologie a transfúzní služby (krevní sklad) a mikrobiologie (bakteriologie – kultivace a citlivost na antibiotika). Provádíme rovněž vyšetření veterinárních vzorků. Na oddělení je zajištěna nepřetržitá pohotovostní služba. Samozřejmostí je poskytování odběrového materiálu, zajištění pravidelného svozu vzorků a posílání výsledků v elektronické i papírové formě.

Vedení oddělení, kontakty

RNDr. Jiří Jína

vedoucí oddělení

481 661 301

Vlasta Hloušková

vedoucí laborantka

481 661 302

laboratoř OKL - Semily

481 661 304

Ordinační hodiny

Oddělení klinických laboratoří - Semily

Pondělí: 06:00 - 10:00

Úterý: 06:00 - 10:00

Středa: 06:00 - 10:00

Čtvrtek: 06:00 - 10:00

Pátek: 06:00 - 10:00

Odběry krve ambulantních pacientů: pondělí až pátek 06:00 . 11.00

Vyšetření glukózo tolerančního testu (oGTT): středa do 06:00 - 06:15 začátek vyšetření (trvání testu cca 2,5 hodiny).

Naše služby

Na oddělení pracuje 1 VŠ nelékař s atestacemi z vyšetřovacích metod v klinické biochemii a vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii, 1 VŠ lékař s I. a II. atestací z lékařské mikrobiologie, 1 VŠ lékař s atestací z klinické biochemie, 1 VŠ lékař s atestací z hematologie a transfúzního lékařství, 5 SZP, 1 s PSS v oboru klinická biochemie, 1 s PSS v oboru hematologie a krevní transfúze, 1 s PSS v oboru vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, 1 PZP.

OKL nemocnice Semily je ode dne 29.7.2011 zdravotnickou laboratoří akreditovanou ČIA pod č.8129 dle ČSN EN ISO 15189:2007 a následně od 4.7.2014 dle ČSN EN ISO 15189:2013. Jednotlivé odbornosti se pravidelně zúčastňují kontrolních cyklů systému externí kontroly kvality (SEKK a EHK SZÚ) a získané certifikáty ji opravňují k provádění daných vyšetření.

Přístrojové vybavení laboratoří:

biochemický a imunochemický analyzátor Architect ci4100 (Abbott), imunochemický analyzátor Architect i1000 (Abbott), koagulometr ACL ELITE PRO (IL), glukózometr Super GL (Dr.Müller), hematologický analyzátor Celltac G (Nihon Kohden), ScanGel systém (Bio-Rad), močový analyzátor LAURA (Erba-Lachema), automatický analyzátor ELFO Interlab Pretty, HPLC analyzátor glykovaného hemoglobinu D-10 (Bio-Rad), automatický analyzátor infekčních a autoimunitních onemocnění Chorus TRIO, aparatura ELISA (Labsystems) a western blot (Test Line), izolátor nukleových kyselin EXM 3000 (Zybio), 2x termal cycler MIC (Bio molecular systéme), hemokultivační analyzátor Bactec 9050, Densilametr, 3x mikroskopy (Olympus), temperovací systém pro rozmrazování a ohřev transfúzních přípravků Sahara III, laboratorní informační systém OpenLIMS (Stapro), zařízení reverzní osmózy (GORO), bio-hazard boxy, centrifugy, třepačky, lednice, mrazící boxy, sterilizátory Sterimat a Sterilab, myčka (Miele), chladící boxy, …

Seznam prováděných vyšetření:

Krev - sérum: glukóza, močovina, kreatinin, kys.močová, bilirubin celkový + konjug., cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly, ALT, AST, GMT, CK, CK-MB mass, troponin I, NT-pro BNP, myoglobin, ALP, AMS, Na, K, Cl, Ca, P-anorg., Mg, Fe, vazebná kap.Fe (saturace transferinu), celk.bílk., albumin, ELFO bílk.séra, prokalcitonin, CRP, revmatoidní faktor (RF), aCCP (anti-citrulinový cyklický peptid), ASLO, transferin, ferritin, IgG, IgA, IgM, IgE, prealbumin, HBsAg, Anti-HBsAg, Anti-HBc, Anti-HBc IgM, Anti-HBe, Anti-HCV, Anti-HAV, Anti HAV IgM, HIV1/2, fT3, T3, fT4, T4, TSH, aTPO (anti-tyreoperoxidáza), aTG (anti-tyreoglobulin), beta-HCG, LH, FSH, prolaktin, progesteron, estradiol(17-beta), testosteron, kortizol, AFP, CEA, CA15-3, CA125, CA19-9, beta-2-mikroglobulin, PSA, fPSA, digoxin, foláty (kys.listová), vitamin B12 akt., 25-OH vitamin D,  ethanol, CIK, IM-test (inf.mononukleóza), TPHA + RRR+ TPEs (Syfilis), ELISA a westernblot: anti-Borrelie IgG a IgM, toxo (IgG, IgM), EBV VCA (IgG, IgM), EBNA IgG, CMV (IgG, IgM), anti-Chlamydia trachomatis IgG a IgA, anti-Chlamydia pneumoniae IgG a IgA, vyš.celiakie: a-tTg IgA a IgG (protilátky proti tkáňové transglutamináze) a anti-deamidovaný gliadin IgG, protilátky proti kravskému mléku IgA a IgG,
ABR (pH, pCO2, pO2, akt.+st.HCO3, BE, BB, sat.O2) (kapilární nebo arteriální odběr)
glykovaný hemoglobin HBA1c (odběr jako KO), BNP (odběr jako KO)   

Koagulace: krvácivost, Quick, APTT, fibrinogen, antitrombin III, D-dimery  Hematologie: hemoglobin, hematokrit, erytrocyty, leukocyty, diff. leuko, retikulocyty, trombocyty, hemat.indexy: MCV, MCH, MCHC, osmot.rezistence ery, sternální punkce  

Transfúzní služba: krevní skupina v systému ABO, příslušnost Rh, PAT-přímý antiglobulinový test (Coombs), NAT-nepřímý antiglobulinový test (Coombs), zkoušky kompatibility krve (křížový pokus), vitální indikace, screening nepravidelných protilátek

Moč: chemické vyš. + sediment, Hamburger, nativ, proteinurie kvant., glykosurie, bilirubin, urobilinogen, pH, krev, dusitany, Na, K, Cl, Ca, P, AMS, kreatinin, močovina, kys.močová, Bence-Jones.bílk., mikroalbuminurie, osmolalita, screening drog, etylglukuronid, ACR (poměr U-albumin/U-kreatinin)  

Stolice: okultní krvácení, fekální kalprotektin  

Funkční zkoušky: glykemický profil, glukózo toleranční test (oGTT)-středa (bez objednávání), clearence kreatininu

Mikrobiologická laboratoř:

Bakteriologie: kultivační vyšetření klinického materiálu: výtěry (krk, nos, rány, rektum, …), moč, sputum, punktáty, kanyly, hemokultury, citlivost na antibiotika, anaerobní kultivace, H.pylori ve stolici (antigen), Clostridium difficile ve stolici (antigen a toxiny), Legionella pneumophila v moči (antigen), Streptococcus pneumoniae v moči, Chlamydia antigen – cervikální výtěr a moč, Mycoplasma hominis a ureaplasma urealyticum (+citlivost na ATB) – vaginální nebo uretrální sekret, sperma, moč

SARS-CoV-2 Antigen, PCR SARS-CoV-2, Influenza A/B Antigen, PCR Influenza A/B, PCR RSV

vyšetření stěrů z prostředí, kontrola účinnosti sterilizace

 Parazitologie: diagnostika oxyuriózy (perianální stěr na roupy)

 Zajišťujeme zasílání speciálních vyšetření na vyšší pracoviště (FN Hradec Králové, KN Liberec, Synlab, …)

Odběrové místo (odběry žilní krve) 

  • Adresa: MMN, a.s. Semily, 3. května 421, 513 01 Semily  
  • Telefon: 481 661 304
  • Ordinační hodiny: pondělí až pátek 06.00 - 10 hod..
Informace pro pacienty
Informace pro zdravotníky

    Nabídky práce

    Prohlédněte si naši nabídku volných míst.

    Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace