Sanitář - akreditovaný kvalifikační kurz

MMN, a.s. nemocnice Jilemnice a Semily ve spolupráci s Gymnáziem, SOŠ a SZŠ v Jilemnici pořádá na základě udělené akreditace MZČR  podle §45 odst. 1 písm. b) zákona 96/2004 Sb., akreditovaný kvalifikační kurz „ Sanitář “.

Uplatnění absolventa

Absolvent je připraven k výkonu povolání Sanitář pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu. Bude se podílet na poskytování zdravotnické péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče a autoptického oddělení. Zároveň může pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.

Kurz může absolvovat každý zájemce starší 18 let s ukončeným základním vzděláním a dobrým zdravotním stavem.

Termíny kurzů: říjen - prosinec, březen - květen

Teoretická část v rozsahu 100 hodin proběhne v učebnách SZŠ v Jilemnici. Praktická část v rozsahu 80 hodin se uskuteční na pracovištích MMN, a.s. nemocnice Jilemnice a nemocnice Semily.

Orientační rozvrh hodin teoretické části:

pátky od 14:00 do 18 hod.

soboty od 8:00 do 15 hod.

Praktická část: individuální domluva s hlavní sestrou nemocnice

Názvy modulů

Počet hodin

ZM - Základy veřejného zdravotnictví 8
OM 1 - Somatologie 17
OM 2 - Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena 17
OM 3 - Specifika jednotlivých pracovišť 12
OM 4 - Postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče 34
OM 5 - Základní zdravotnická psychologie, etika a komunikace 12
OM 6 - Odborná praxe v akreditovaných zařízeních MMN,a.s. 80
Celkem 180

Cena kurzu:  9.000,- Kč/1 os.

Kurz se otevře při minimálním počtu 10 zájemců. Maximální kapacita kurzu je 20 míst.

Výstupní podmínky, ukončování kurzu

Splnění průběžných podmínek a studijních povinností.

Absolvování závěrečné zkoušky.

 

Úspěšný absolvent kurzu získá Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle ustanovení § 51 a 52 zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Leták ke stažení ZDE.

Přihláška ke stažení je na konci stránky.

  

Kontakt:

Mgr. Barbora Hlaváčová
tel.č. 724 736 151
email: hlavacova.barbora@gymjil.cz

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace