Výběrové řízení na rezidenční místa.

26. 5. 2023

MMN, a.s.

zastoupená:       MUDr. Jiřím Kalenským, předsedou představenstva, a

     Ing. & Ing. Imrichem Kohútem, členem představenstva,

 

vyhlašuje v souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech

 

VÝBĚROVÁ   ŘÍZENÍ   NA   REZIDENČNÍ   MÍSTA

v oboru:

Pediatrie – 1 místo

 Lhůta pro doručení přihlášky: od 26. 5. 2023 do 30. 6. 2023; doručení poštou nebo osobně.

 Místo pro podání přihlášky: sekretariát MMN, a.s., Metyšova 465, Jilemnice, 514 01; obálka s přihláškou musí být označena nápisem „Výběrové řízení na rezidenční místo“

 K přihlášce je nutné doložit:     

a)       přihlášku do výběrového řízení (příloha č. 1)

b)      osobní dotazník (příloha č. 2)

c)       lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci MMN, a.s.)

d)      výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci MMN, a.s.)

e)      neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti

f)        neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal

g)       potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

h)      přehled odborné praxe

 Kritéria pro hodnocení uchazečů:

a)       odborná způsobilost

b)      zdravotní způsobilost

c)       bezúhonnost

d)      motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v oboru a do dotačního programu

e)      dosavadní odborná praxe uchazeče

 Způsob hodnocení uchazečů:

Při nesplnění obecných podmínek na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovených u lékařů zák. č. 95/2004 Sb., bude přihláška z výběrového řízení vyřazena. Ostatní kritéria budou hodnocena takto:

a)       motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v oboru a do dotačního programu – váha kritéria 60 %,

b)      dosavadní odborná praxe uchazeče – váha kritéria 40 %.

 Ing. & Ing. Imrich Kohút                                                                                               MUDr. Jiří Kalenský

člen představenstva                                                                                                             předseda představenstva

Všechny potřebné dokumenty k vytisknutí naleznete na konci stránky v sekci SOUBORY  zde.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace