Zvýšení kvality návazné péče v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001426, projekt ve fázi udržitelnosti.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem tohoto projektu je obnova a doplnění části přístrojového vybavení na lékařských odděleních MMN podporujících návaznou zdravotní péči, tzn. na obory traumatologie, kardiologie, cerebrovaskulární a iktová péče, perinatologie, onkologie a onkogynekologie. Jedná se zejména o pořízení a modernizaci přístrojového vybavení a technologií v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., včetně obnovy starších přístrojů a technologií, u kterých již není možno splnit podmínky zákona č. 268/2014 Sb.

Projekt řeší problém zastarávání stávajících zdravotnických přístrojů a nutnost přizpůsobit se moderním trendům ve zdravotnictví, aby byla udržena a zvýšena kvalita návazné péče. Podporou projektu zvýšení kvality návazné péče MMN v Jilemnici se tak naplňují prioritní body dalšího rozvoje zdravotnictví v Libereckém kraji a nedostatek finančních prostředků je řešen za pomoci evropských dotačních programů. 

Příčiny problému spočívají ve spojení nutné pravidelné obměny dosluhujících přístrojů s vysokými finančními náklady na tuto obnovu. Za přispění tohoto dotačního programu bude mnohem snazší tento problém překonat a získat dostatek potřebných finančních zdrojů.

Mezi vybrané oblasti zaměření projektu patří modernizace akutní lůžkové péče (pořízení plicních ventilátorů, elektricky polohovatelných lůžek, defibrilátorů, pacientských monitorů a centrální monitorace, dialyzačních monitorů, infuzní techniky, aj.) včetně pořízení přístrojových technologií k rehabilitaci pacientů lůžkových oddělení, modernizace operačních sálů (nákup operačních svítidel, traumatologického operačního stolu, anesteziologických přístrojů, pojízdného RTG C-ramene, resektoskopu a parních sterilizátorů), vybavení gastroenterologické ambulance (pořízení moderního kolonoskopu a gastroskopu) a doplnění diagnostické techniky (obnova CT přístroje, nákup ultrazvukových přístrojů, EKG, kardiotokografů, aj.). MMN hodlá nákupem nových technologií udržet vysokou úroveň kvality poskytování zdravotní péče a dále ji posílit. 

Realizace projektu pozitivně ovlivní přístrojovou vybavenost a kvalitu návazné péče MMN. Vzhledem k rostoucímu významu rychlé a správné diagnostiky s včasným odesíláním pacientů do center vysoce specializované péče (CVSP) a rostoucí potřebě přebírat pacienty z CVSP s nutností poskytování návazné péče, představuje plán rozvoje úrovně infastruktury návazné péče v MMN klíčovou roli. Smysluplnost projektu je také zdůrazněna situací v jiných nemocnicích v regionu, kde dochází k uzavírání základních oddělení návazné péče. Tento trend povede k nárůstu počtu pacientů a z toho také vyplývajícímu rozšíření spádové oblasti a přebírání zdravotních služeb těchto nemocnic MMN v Jilemnici. 

Datum zahájení: 1. 7. 2017

Datum ukončení: I. etapa 31. 12. 2018, II. etapa 30. 11. 2019

 

Financování projektu:

Celkové způsobilé výdaje: 88 158 000 Kč

Příspěvek EU: 74 934 300 Kč

Národní veřejné zdroje: 4 407 900 Kč

Podpora celkem: 79 342 200 Kč


Vlastní zdroje financování MMN, a.s.: 8 815 800 Kč 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace