Nový nemocniční informační systém pro 21. století

Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005481, projekt ve fázi udržitelnosti

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Integrovaný regionální operační program

28. Výzva IROP - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II. - SC 3.2

Předmětem Projektu byla modernizace (výměna stávajícího systému za nový) a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému v oblasti elektronizace procesů (např. v oblasti elektronické zdravotnické dokumentace, apod.), dlouhodobá elektronická archivace zdravotnické dokumentace, podpora nových procesů v rámci nemocnice a jejich elektronizace a možnost jejich realizace nejen v nemocnici, ale i vzdáleně.

Rozhodnutí realizovat předkládaný Projekt bylo v MMN učiněno po detailní analýze. Pořízení nového NIS bylo dlouhodobě prioritou vedení MMN. Zcela zásadní roli začalo hrát po spojení nemocnic Jilemnice a Semily.  Původní nemocniční informační systém byl již bez růstové podpory, dodavatel zapracovával jen nejnutnější legislativní úpravy. Systém byl zastaralý a bez podpory nových technologii. Stávající dodavatel avizoval, že plně ukončí podporu tohoto systému do 2-3 let.

Cílem Projektu byla tvorba nového NIS s následujícími novými funkcionalitami:- Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových informačních systémů s možností podpory procesního postupu.- Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a dostupnost provozních informačních systémů.- Elektronické vnitřní procesy.

Hlavní aktivity - v rámci Projektu byla provedena výměna stávajícího NIS tj. pořízení jádra nového NIS v částech, které nebyly dotčeny novými funkcionalitami - dodávka, implementace IS, migrace dat. Součástí Projektu bylo rovněž rozšíření NIS o nové funkce nebo části NIS, které nebyly uvedeny samostatně nebo nebyly uvedeny jako nové funkcionality, dále jejich dodávka a implementace IS. Mezi hlavní aktivity projektu patřilo také zavedení elektronické zdravotnické dokumentace (EZD) vč. elektronického archivu (EA), které bude sloužit  k vytvoření technologického, aplikačního a procesního prostředí pro vedení zdravotní dokumentace pacientů v NIS v čistě elektronické podobě. Došlo také k rozšíření nového NIS o modul ošetřovatelské dokumentace a evidence nežádoucích událostí, zajištění provozu mobilní vizity - elektronizace vizity, rozšíření nového NIS o modul pro řízení operačních sálů, k dodávce nezbytné HW a SW infrastruktury pro nový NIS a jeho nové části/funkcionality a dalších prvků. 


Vedlejší aktivity - mezi tyto aktivity byl zahrnut nákup záložního zdroje elektrické energie k rezervnímu pokrytí všech kritických bodů infrastruktury a pořízení koncových HW zařízení pro efektivnější využívání celého informačního systému.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 21 591 691, 10 Kč Kč

Příspěvek EU: 18 352 937, 43 Kč


Vlastní zdroje financování: 3 238 753, 67 Kč 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace