Odborná konference NLZP

MMN, a.s., pořádá

XVI. ODBORNOU KONFERENCI

dne 15.10.2020 od 13.00 hodin

( akce je určena pro NLZP )

Všeobecné informace:
Termín konání: 15.10.2020
Místo konání: Kulturní středisko – dům Jilm, sál kina Roztocká 500, 514 01 Jilemnice
Doba konání: od 13,00 hod. - v rozsahu trvání 4 hodin teorie
Registrace: 12,30 – 12,55 hodin
Konferenční poplatek: poplatek zahrnuje organizační zajištění konference, externí účastníci: 200,-Kč převodem na č. účtu (viz druhá strana) nebo ve výjimečných
případech v hotovosti při registraci na místě, účastníci MMN, a.s.: 150,-Kč platbou v MMN, a.s.

Program konference:
Plenární část:

 • zahájení konference, 2020 – Rok sester a porodních asistentek
 • „ Speciální ošetřovatelská péče o pacienty s dg. závislost na návykových látkách “
  Základní informace o diagnostice závislosti, kritéria určující závislost, průběh intoxikace
  a odvykacích stavů u konkrétních návykových látek.
  Posouzení potřeb pacienta, plán ošetřovatelských intervencí.
  P řednášející : Bc. Randáková Modes Magdalena, vrchní sestra AT segmentu,
  Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8
 • Přestávka
 • „Realita trochu jinak aneb péče o pacienta s psychózou“
  Psychóza je závažný duševní stav, během kterého dochází u postiženého, nejčastěji v důsledku poruch myšlení a vnímání, k narušení kontaktu s realitou. Okolní svět bývá postiženým
  odlišně interpretován, což ovlivňuje jeho emoce, chování a jednání. To se může jevit jako divné, bizarní, nezvyklé a někdy i šokující. Pro poskytnutí adekvátní pomoci je nezbytné dobře porozumět tomu, co se v životě psychotického člověka může odehrávat. Co prožívá, proč to prožívá a jaký dopad může mít psychóza na jeho existenci.
  Přednášející : Mgr. Běhounek Jan, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8
 • Závěrečné slovo – ukončení konference.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Konference se mohou zúčastnit i externí účastníci z jiných zdravotnických zařízení, podmínkou je zaslaná řádně a čitelně vyplněná závazná přihláška (pokud nebude tato podmínka splněna /údaje budou nečitelné nebo budou neúplné/, zájemci nebudou zařazeni do seznamu účastníků)!
 • Počet účastníků bude limitován počtem míst a rychlostí podání přihláše k – uzavření počtu přihlášek bude 30.9.2020
 • Při vyčerpání kapacity míst v sále je zasílána „Návratka“.
 • Přihlášky na odbornou konferenci zasílejte na adresu :
  Bc.Hykyšová Helena, Metyšova 465, MMN, a.s., Nemocnice Jilemnice, Metyšova 465, 514 01, Jilemnice, nebo e-mailem na adresu helena.hykysova@nemjil.cz
  Přihlášku můžete stáhnout i na našich webových stránkách: https://www.nemjil.cz/jilemnice/mmn/kariera/konference-a-dalsi-vzdelavaci-akce-nlzp/
 • Konferenční poplatek:
  převodem na č. účtu 115-3453310267/0100, v.s.108, do zprávy pro příjemce uveďte celé vaše jméno doba splatnosti: 2.10.2020
  STORNO podmínky: výše STORNO poplatku je závislá na délce doby zrušení účasti před zahájením
  akce a účtuje se v následující výši:
  a) zruší-li uchazeč svou účast na akci 6 a více dnů před jejím zahájením, zaplatí STORNO poplatek ve výši 30% z výše konferenčního poplatku
  b) zruší-li uchazeč svou účast na akci 3 a méně dnů před jejím zahájením, zaplatí STORNO poplatek ve výši 50% z výše konferenčního poplatku
  c) výjimkou z povinnosti uchazeče zaplatit STORNO poplatek jsou pouze závažné důvody v době konání akce, o výjimkách rozhoduje organizační výbor MMN, a.s. pro vzdělávací akce NLZP, objednavatel však může vyslat náhradníka, jehož jméno a místo pracoviště nahlásí včas kontaktním osobám
 • MMN, a.s. je oprávněna vzdělávací akci zrušit, pokud není dosaženo minimálního počtu
  účastníků!
 • Organizační výbor – kontaktní osoby:
  . Bc.Helena Hykyšová, tel.: 481 551 131
  helena.hykysova@nemjil.cz
  . hl.s.MMN, a.s., Bezstarostová Jana, tel.: 481 551 122
  janabezstarostova@nemjil.cz
 • Upozornění – vstup do sálu kina bude umožněn pouze na základě řádného přihlášení a zaplacení registračního poplatku.
 • Garance a potvrzení o účasti :
  po novelizaci zákona č.96/2004 Sb. ve znění zákona 201/2017Sb., došlo ke změně v oblasti vzdělávání a v oblasti registrace NLZP, celoživotní vzdělávání zůstává však povinné, pouze se neprokazuje počtem kreditů. Proto každý účastník akce obdrží „Potvrzení o účasti“ s počtem hodin délky trvání vzdělávací akce.
 • Potvrzení o účasti na vzdělávací akci bude účastníkům konference vydáno po ukončení odborného programu.
 • Pořadatel nezajišťuje parkování osobních vozidel před budovou ani nehradí cestovné účastníkům.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace