SARS-CoV-2

Organizační opatření v nemocnicích Jilemnice a Semily:

Jilemnice:

Vzhledem k nárůstu počtu covidových pacientů navýšíme  v průběhu 43. týdne  (19.-23.10. ) kapacitu lůžek na dvojnásobek.

Interna:

Od 16.10. bude stanice A určena pro covidové pacienty a stanice B určena pro necovidové pacienty.

Provoz interní ambulance bude omezen pouze na akutní péči.

Chirurgie:

Plánovaná operativa bude ukončena dne 20.10.2020. Akutní a onkologická operativa nebude omezena.

Provoz chirurgických ambulancí zůstává bez omezení.

Gynekologie:

Plánovaná operativa bude ukončena dne 20.10.2020. Akutní a onkologická operativa omezena nebude. Provoz gynekologických ambulancí zůstává bez omezení. Akutní gynekologické pacientky budou umísťovány v prostorách dětského oddělení.

Provoz všech ostatních odborných ambulancí bude fungovat zatím bez omezení do doby než bude třeba posílit personál na lůžkových odděleních.

Semily:

Ortopedie

Plánovaná operativa bude ukončena dne 21. 10. 2020. Činnost oddělení bude ukončena ke dni 23. 10. 2020. Personál lékařský i ošetřovatelský bude z části přesunut do Jilemnice pro posílení péče o covidové pacienty.

Následná rehabilitační péče

Ukončí svoji činnost 25. 10. 2020

Od 26. 10. 2020 převezme péči o covidové pacienty vyžadující následnou péči.

Následná ústavní péče

Prioritně budou přijímáni pacienti  covid negativní z MMN, a.s. Jilemnice, v případě volné kapacity i z jiných zdravotnických zařízení.

Provoz veškerých odborných ambulancí bude fungovat zatím bez omezení do doby než bude třeba posílit personál na lůžkových odděleních.

Průběžně sledujte webové stránky www.nemjil.cz nebo Facebook. Situace se rychle mění. Děkujeme.

______________________________________________________________________

Aktuální informace k prevenci koronaviru a doporučení při podezření na onemocnění.  

Dovolujeme si Vás seznámit s doporučeními pro prevenci onemocnění koronavirem 2019-nCoV a s postupem v případě podezření na onemocnění. Potřebné informace naleznete zde:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace