Informace k SARS-CoV-2

Vaše pomoc je pro nás důležitá.

Děkujeme Vám všem, kteří v této nelehké době podporujete nemocnici, ať už šitím roušek, poskytnutím materiálu, látek, gumiček, zapůjčením šicích strojů, dodávkami obtížně získatelného materiálu jako jsou obleky, filtry, rukavice a další ochranné osobní pracovní prostředky. Vaše pomoc je ještě mnohem rozsáhlejší.
Vážíme si toho, že Vám není lhostejný jak osud zdravotníků, tak všech lidí kolem Vás. Dík patří jednotlivcům, firmám, státním institucím, VŠEM. Každá rouška, veškerý materiál, bude na 100% využit.

S úctou Vaši pomoc přijímáme a nikdy nezapomeneme na tyto dny plné solidarity, slušnosti a pospolitosti.

_____________________________________________________________________

Dovolujeme si Vás informovat o opatřeních, přijatých v souvislosti s rozvolňováním protiepidemických opatření:

 1. Izolační oddělení (neurologie) ukončilo svoji činnost 18. 5. 2020 v 06:00 hodin a po úpravách a prostorových desinfekcích zahájila neurologie svoji obvyklou činnost v úterý 19. 5. 2020;
 2. Od 18. 5. 2020 od 15:30 hodin byly zrušeny tzv. filtry vstupu do nemocnice a tyto byly přesunuty na jednotlivá pracoviště.
 3. Jediný vchod do budovy (přes recepci) nemocnice je nadále zachován a byl osazen termokamerou s obsluhou; zde probíhá fyzická kontrola teploty, nošení roušek  a desinfekce  rukou.
 4. Obsluha termokamery hlásí cílovému pracovišti příchod pacienta se zvýšenou teplotou.
 5. Vstup na dětské oddělení je možný po změření teploty bezkontaktními teploměry.
 6. V ambulancích a na odděleních jsou přijímána adekvátní opatření k prevenci nákazy SARS-CoV-2.
 7. Rehabilitace a fyzioterapie zahájily standardní provoz s účinností od 18. 5. 2020, pacientům je měřena teplota a jsou požádáni, aby si dezinfikovali před vstupem na oddělení ruce a ponechali si roušku.
 8. Jídelna - externí strávníci zatím nejsou do jídelny vpouštěni.
 9. K datu 18. 5. 2020 byla obnovena činnost gynekologického oddělení.
 10. PCR vyšetření na Covid 19 je s účinností od 18. 5 2020 před invazivními výkony vyžadováno toliko u velkých intervenčních výkonů (výkony trvající déle jak 90 minut).
 11. Odběrový stan v Jilemnici bude nadále v provozu. Provoz je v době od 8 do 11 hodin, případně dle aktuální situace bude upraveno.
 12. Ortopedie v Semilech: příjmy pacientů z jiných regionů jsou podmíněny PCR vyšetřením u velkých výkonů.
 13. Příjmy a překlady pacientů z jiných ZZ a regionů jsou podmíněny PCR negativním vyšetřením. Pacienta za negativního považujeme po prvním negativním PCR vyšetření.
 14. Cena odběru a vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 (bez indikace lékařem) činí 1.756 Kč.

______________________________________________________________________

OD 27. 3. 2020 9:00 ZAHÁJENO V JILEMNICKÉ NEMOCNICI ODBĚRY K VYŠETŘENÍ NA SARS-CoV-2.

Indikovat k vyšetření může všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, ošetřující lékař poskytovatele lůžkové péče, epidemiolog KHS a ambulantní specialista - pneumolog. Více informací ZDE.

______________________________________________________________________

Vyšetření na SARS-CoV-2 pro samoplátce

MMN, a.s. v Jilemnici umožňuje samoplátcům provedení vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to od 30.04.2020.
Cena za odběr a laboratorní vyšetření činí 1.756 Kč. Zájemce se objedná na telefonním čísle 481 551 111 v pracovní době od 08:00 do 12:00.
Více informací ZDE.

_______________________________________________________________________

Opatření k boji proti šíření koronaviru

Vážení pacienti, upozorňujeme Vás na opatření přijatá dne 16. 03. 2020 v souvislosti s šířením koronaviru:

 • Byly uzavřeny všechny vchody do budov nemocnic v Jilemnici i v Semilech, a to do odvolání.
 • Byly zrušeny všechny plánované odkladné výkony a ambulantní ošetření na všech pracovištích po dobu Vládou ČR vyhlášené karantény, a to do odvolání.
 • Není povolena přítomnost druhé osoby u porodu (vyjma zdravého otce) po dobu Vládou ČR vyhlášené karantény, a to do odvolání.
 • Vstup do všech budov je možný pouze přes filtr umístěný od 17. 3. 2020 v prostorách oddělení nukleární medicíny.Vstupující pacient je vybaven na vstupu ústenkou a rukavicemi.
 • Je-li pacientovi dovolen vstup do prostor nemocnice k dalšímu vyšetření či ošetření, je vybaven orazítkovaný lístkem a parafou osoby, která lístek vydala.
 • Osoby nevyžadující akutní ošetření či s lehkými příznaky onemocnění jsou odesílány zpět domů s doporučením dalšího postupu dle praktických lékařů.
 • V případě, že si nejste jisti, zda se do nemocnice vydat, nejprve kontaktujte telefonicky příslušnou odbornou ambulanci či recepci pro domluvu dalšího postupu.
 • V současné době probíhá obvolávání pacientů ohledně rušení plánovaných operací, hospitalizací a odkladných ambulantních vyšetření s individuální domluvou dalšího postupu.
 • Jsou zakázány veškeré návštěvy a to do odvolání.

Prosíme, sledujte aktuální informace o provozu na našich webových stránkách. Omlouváme se všem pacientům za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

__________________________________________________________________

Aktuální informace k prevenci koronaviru a doporučení při podezření na onemocnění.  

Dovolujeme si Vás seznámit s doporučeními pro prevenci onemocnění koronavirem 2019-nCoV a s postupem v případě podezření na onemocnění. Potřebné informace naleznete zde:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace