Zahájení provozu pracoviště magnetické rezonance

13. 10. 2021

Dovolujeme si vás informovat, že radiodiagnostické oddělení MMN, a.s. v Jilemnici, zahájilo od 11. 10. 2021 provoz magnetické rezonance.

Jedná se o nejmodernější vyšetřovací metodu, která nepoužívá rentgenové záření, ale silné elektromagnetické pole. Získané obrazy orgánů a tkání lidského těla mají vysoké tkáňové rozlišení a přinášejí nejdokonalejší zobrazení měkkotkáňových struktur a tím přispívají k odhalení patologických změn. Při tomto vyšetření odpadají nežádoucí účinky ionizujícího záření, vyšetření MR nemá žádné vedlejší účinky, přesto se nedoporučuje ženám v 1. trimestru těhotenství. Může se použít u pacientů s alergií na jodovou kontrastní látku a pacientů s poruchou funkce ledvin. Existují však určitá omezení u pacientů s kovovými materiály v těle a zejména s implantovanými elektronickými přístroji, jako je kardiostimulátor či kochleární implantát. Tyto přístroje jsou absolutní kontraindikací vyšetření a indikující lékař nese zodpovědnost za to, že pacient tyto přístroje skutečně nemá. Proto je důležité před vyšetřením vyplnit dotazník, který je součástí „Informovaného souhlasu s vyšetřením MR“, aby nedošlo k nežádoucím událostem spojeným s ohrožením zdraví i života.

Objednávání k MR vyšetření:

  • S platností od 11. 10. 2021 můžete objednávat pacienty k vyšetření magnetickou rezonancí.
  • Objednávejte telefonicky či osobně na recepci RDG oddělení, tel. +420 481 551 310.

Vyšetření mozku, páteře, kolenních a ramenních kloubů lze objednávat přímo, tzn., že pacient či indikující lékař dostane ihned termín vyšetření, ke kterému se dostaví s řádně vyplněnou žádankou a informovaným souhlasem, který lze vytisknout z webových stránek oddělení v sekci „Informace pro pacienty a zdravotníky“.

Na ostatní vyšetření je třeba dodat žádanku a vyplněný „Informovaný souhlas“ předem na recepci oddělení (osobně či poštou, příp. mailem na adresu recepce.rdg@nemjil.cz ) a termín vyšetření bude pacientovi sdělen SMS zprávou, kterou bude muset potvrdit, aby nedocházelo k výpadkům vyšetření. Na žádance proto uvádějte telefonický kontakt. Žádanku k MR vyšetření, prosíme, vyplňujte pečlivě, vyžadujeme podstatné anamnestické údaje a informace o aktuálních obtížích pacienta, které zdůvodňují indikaci k vyšetření, předchozí operační výkony ve vyšetřované oblasti i s datem jejich provedení, onkologickou léčbu atd. Důležité jsou též údaje o předchozích zobrazovacích vyšetřeních na jiných pracovištích. V případě nedostatků bude žádanka vrácena k přepracování.

Nález bude odeslán indikujícímu lékaři v průběhu jednoho týdne od vyšetření.

Pro pacienty hospitalizované v nemocnici při potřebě neodkladného vyšetření se domlouvejte na lince 307, kde budou zařazeni do čekací listiny a voláni k vyšetření dle aktuální situace na pracovišti a priority indikace. Odložitelná vyšetření objednávejte ambulantně.

Vyšetření mimo pracovní dobu neprovádíme!

Na počátku provozu nového pracoviště se mohou objevit menší organizační a provozní nedostatky, prosíme tedy o shovívavost a věříme, že v nejbližší době vše doladíme k vzájemné spokojenosti. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Primářka RDGO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 MUDr. Ivana Mašková

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace