Úvod > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Veřejnou zakázkou se ve smyslu zákona rozumí výběrové řízení na dodavatele, které vede k uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, jejímž předmětem jsou dodávky, provedení prací nebo poskytování služeb, financované, a to i jen částečně z rozpočtu MMN, a.s. (ZADAVATEL). Výše peněžitého závazku je určena celkovou výší rozpočtových nákladů bez DPH.

MMN, a.s. má zřízen profil zadavatele. Na tomto profilu jsou zveřejňovány dokumenty a údaje, které jsou součástí procesu zadávání veřejných zakázek. Obligatorně jsou zde uvedeny dokumenty, u kterých zákon jejich zveřejnění na profilu zadavatele předpokládá.

(Pozn. pro více informací klikněte na výše uvedený odkaz "profil").

 
 

velikost písma - A +