Úvod > Projekty EU > Rekonstrukce chladící místnosti pro zemřelé

MMN v Jilemnici zrekonstruovala s přispěním Libereckého kraje objekt pro zemřelé

MMN v Jilemnici se potýkala v posledních letech s problémem nevyhovujícího stavu místa pro dočasné ukládání zemřelých, před jejich odvozem pohřební službou. Problémem byl jednak nevyhovující stav budovy, jednak technologií. Bylo nezbytné provést rekonstrukci, která probíhala v průběhu roku 2016. Již před realizací bylo zřejmé, že úprava provozních prostor objektu pro zemřelé, jakož i moderní technologická část objektu, vyhovující přísným hygienickým kritériím, bude finančně náročná. Vzhledem k omezeným možnostem rozpočtu nemocnice byl požádán o podporu Liberecký kraj. 30. 8. 2016 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením 430/16/ZK dotaci na akci. Z prostředků LK byly opraveny provozní prostory objektu pro zemřelé a byla modernizována technologická část - byly pořízeny 2 nové chladící boxy. Dle stanoveného harmonogramu byla rekonstrukce úspěšně dokončena v prosinci 2016. 

Datum zahájení realizace projektu:

01. 01. 2016

Datum ukončení realizace projektu:

31. 12. 2016

 

 

Celkové uznatelné náklady:

3 503 891 Kč

Dotace Libereckého kraje:

3 000 000 Kč (86%)

Příspěvek příjemce podpory:

  503 891 Kč (14%)

  • Příjemce podpory: Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
  • Realizační firma: Laušman a Malý s.r.o. 
  • Projektant: Ing. Jiří Paulů

 

 
 

velikost písma - A +