Úvod > Projekty EU > Obnova a doplnění přístroj-projekt ukončen.

Obnova a doplnění přístrojových technologií 1 – s EU k vyšší kvalitě zdravotní péče

Jednalo se o jeden z nejnákladnějších projektů, které byly v historii Masarykovy městské nemocnice realizovány. Byl součástí dlouhodobé strategie nemocnice, která má jediný cíl: Poskytovat zdravotní péči občanům ČR a návštěvníkům ČR ze zahraničí na nejvyšší možné úrovni.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj.

Díky projektu v období let 2009 – 2011 pořídila Masarykova městská nemocnice v Jilemnici:

  • počítačový tomograf (CT) pro radiodiagnostické oddělení
  • gamma kameru, laminární box, radiometr a radionuklidový kalibrátor pro oddělení  nukleární medicíny 
  • anesteziologické přístroje s monitorací, transportní ventilátor, plicní ventilátory, vysokofrekvenční plicní ventilátor pro anesteziologicko-rescucitační oddělení 
  • operační lampy pro porodní sál a chirurgickou ambulanci  
  • stoly operační a vrtačky kostí pro oddělení operačních sálů a centrální sterilizace 
  • stůl trakční, elektrický pro rehabilitační oddělení

Celkové výdaje projektu: 50 000 956 Kč
Získaná dotace (dle smlouvy o přidělení dotace): 46 250 884 Kč

Zní to jednoduše… Ale co tomu předcházelo?

Příprava na realizaci projektu začala již v roce 2007. Na jejím počátku bylo hledání firmy, zabývající se přípravou projektových žádostí a konzultačními službami v oblasti projektového managementu. Z množství firem byla vybrána společnost Deloitte BPO G&I, a.s., která měla dostatek odborných znalostí a zkušeností s realizací obdobných projektů. Následovalo zpracování analýzy trhu-prostředí, odhad poptávky a potřeb a marketingové strategie a mnoha dalších dokumentů. Jednalo se o řádově stovky stran dokumentace, která podléhá při tvorbě přísným pravidlům implementační dokumentace jednotlivých programů. Lékaři a pracovníci nemocnice, odpovědní za zpracování podkladů pro projektovou žádost rovněž nastudovali a zpracovali stovky stran různých dokumentů, podíleli se na zpracovávání harmonogramů, rozpočtů… To vše vůbec poprvé v historii, neboť s realizací dotačních titulů v regionálních operačních programech ve zdravotnictví neměl dosud nikdo zkušenost. Ke konečnému úspěchu a k získání dotace pak přispělo rovněž velmi kvalitní odborné vedení ze strany Územního odboru realizace programu Liberec a Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v Hradci Králové. V neposlední řadě patří dík zřizovateli, městu Jilemnice, které dlouhodobě Masarykovu městskou nemocnici v Jilemnici podporuje a poskytuje ji potřebné garance i ve finanční oblasti.

Zahlédneme-li tedy v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici tabulky s logy Evropské unie a Regionálního operačního programu NUTS II, příp. nálepky s jejich logy, snažme se za těmito symboly nevidět jen úředníky těchto institucí ale odborníky, kteří nám pomáhají budovat moderní nemocnici pro nás pro všechny.

   

 
 

velikost písma - A +