Úvod > Projekty EU > Modernizace a obnova přístrojů-ukončen

Nemocnice pořídila nové lékařské přístroje v hodnotě bezmála 20 mil.Kč.

Po obtížných přípravách a mnoha složitých jednáních, podala MMN v Jilemnici počátkem roku 2014 v rámci ROP NUTS II. Severovýchod žádost o dotaci. Byl zpracován projekt "Modernizace a obnova přístrojů pro kvalitní péči v MMN v Jilemnici" ve výši 19 970 380,44 Kč. Regionální rada programu schválila dotaci která pokryla 100% nákladu na projekt.  

Několikastupňová kontrola a hodnocení projektové žádosti byly pro nemocnici úspěšné. 

Díky projektu pořídila Masarykova městská nemocnice v Jilemnici v roce 2015 pro:

 • radiodiagnostické oddělení: přístroj skiagrafický, RTG přístroj pojízdný, ultrazvuk, racková skříň 
 • gynekologicko-porodnické oddělení: ultrazvuk, kardiotokograf, porodní lůžko
 • interní oddělení: echokardiografický přístroj, telemetrický monitorovací systém,
  2 x pacientský monitor, insuflátor, 2 x elektrická odsávačka, spirometr
 • chirurgické oddělení: pacientský monitor, aktivní antidekubitní matrace
 • operační sály: operační stůl, elektrochirurgický přístroj, elektrická vrtačka kostí
 • anesteziologicko-resuscitační oddělení: přístroj pro řízenou hypotermii
  a hypertermii, 4 x aktivní antidekubitní matrace, 2 x elektrická odsávačka pro hrudní drenáž, defibrilátor, 2 x elektrické polohovací lůžko, vážící křeslo, 2 x lineární dávkovač,
 • novorozenecký box: pacientský monitor, přístroj pro resuscitaci a ventilaci novorozenců
 • dětské oddělení: pacientský monitor, desinfektor podložních mís      
 • neurologické oddělení: 3x aktivní antidekubitní matrace, 2 x elektrická odsávačka, pacientský monitor
 • oddělení nukleární medicíny: defibrilátor

 

Celkové výdaje projektu: 19 970 380,44 Kč

Získaná dotace (dle smlouvy o poskytnutí dotace): 19 970 380,44 Kč

Datum zahájení projektu: 26. 11. 2013

Datum ukončení projektu: 31. 7. 2015.

 

 

                                  
                                                                  

 
 

velikost písma - A +