Úvod > Projekty EU > Nový nemocniční informační systém pro 21. století

Projekt Nový nemocniční informační systém pro 21. století je spolufinancován Evropskou unií.

Integrovaný regionální operační program

28. Výzva IROP - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II. - SC 3.2

Aktuální stav projektu: Žádost o podporu byla doporučena k financování, probíhá příprava výběrového řízení.

Předmětem Projektu je modernizace (výměna stávajícího systému za nový) a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému v oblasti elektronizace procesů (např. v oblasti elektronické zdravotnické dokumentace, apod.), dlouhodobá elektronická archivace zdravotnické dokumentace, podpora nových procesů v rámci nemocnice a jejich elektronizace a možnost jejich realizace nejen v nemocnici, ale i vzdáleně.

Rozhodnutí realizovat předkládaný Projekt bylo v MMN učiněno po detailní analýze. Pořízení nového NIS je dlouhodobě prioritou vedení MMN. Zcela zásadní roli hraje po spojení Nemocnice Jilemnice s Nemocnicí Semily.  Původní nemocniční informační systém je již bez růstové podpory, dodavatel zapracovává jen nejnutnější legislativní úpravy. Systém je zastaralý a bez podpory nových technologii. Stávající dodavatel avizuje, že plně ukončí podporu tohoto systému do 2-3 let.

Cílem Projektu je tvorba nového NIS s následujícími novými funkcionalitami:- Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových informačních systémů s možností podpory procesního postupu.- Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a dostupnost provozních informačních systémů.- Elektronické vnitřní procesy.

Hlavní aktivity - v rámci Projektu bude provedena výměna stávajícího NIS tj. pořízení jádra nového NIS v částech, které nebyly dotčeny novými funkcionalitami - dodávka, implementace IS, migrace dat. Součástí Projektu bude rovněž rozšíření NIS o nové funkce nebo části NIS, které nebyly uvedeny samostatně nebo nejsou uvedeny jako nové funkcionality, dále jejich dodávka a implementace IS. Mezi hlavní aktivity projektu patří také zavedení elektronické zdravotnické dokumentace (EZD) vč. elektronického archivu (EA), které bude sloužit  k vytvoření technologického, aplikačního a procesního prostředí pro vedení zdravotní dokumentace pacientů v NIS v čistě elektronické podobě. Dojde také k rozšíření nového NIS o modul ošetřovatelské dokumentace a evidence nežádoucích událostí, zajištění provozu mobilní vizity - elektronizace vizity, rozšíření nového NIS o modul pro řízení operačních sálů, k dodávce nezbytné HW a SW infrastruktury pro nový NIS a jeho nové části/funkcionality a dalších prvků. 

Vedlejší aktivity - mezi tyto aktivity je zahrnut nákup záložního zdroje elektrické energie k rezervnímu pokrytí všech kritických bodů infrastruktury a pořízení koncových HW zařízení pro efektivnější využívání celého informačního systému.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 21 994 702,00 Kč

Příspěvek EU: 18 695 496,70 Kč

Vlastní zdroje financování: 3 299 205,30 Kč 


 


 
 

velikost písma - A +