Úvod > Pro zdravotníky > Vzdělávací akce pro NLZP

XIII. odborná konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Dovolujeme si Vás pozvat na XIII. ODBORNOU KONFERENCI, která se uskuteční dne 19.10.2017 od 13.00 hodin v SD Jilm v Jilemnici.

Akce je určena pro tyto NLZP: všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, fyzioterapeut, radiologický asistent, nutriční pracovník, zdravotní laborant, asistent ochrany veřejného zdraví

Místo konání: Kulturní středisko – dům Jilm, sál kina Roztocká 500, Jilemnice

Doba konání: od 13,00hod. - v rozsahu trvání 4 hodin teorie + přestávka

Registrace: 12,30 – 12,55 hodin

Konferenční poplatek: poplatek zahrnuje organizační zajištění konference

Externí účastníci: 150,-Kč / je splatný v hotovosti při registraci na místě, zároveň externí účastníci obdrží doklad o zaplacení

Účastníci z MMN, a.s.: 120,-Kč

Program konference:

  • úvodní slovo – zahájení konference 
  • I. „Uspokojování duchovních potřeb pacientů“ „ Komunikace s personálem v porozumění spirituálním potřebám“ přednášející: Mgr. Solárová Magdaléna, Mgr. Formánek Jakub, Ph.D. - Fakultní nemocnice, Motol, Praha 
  • II. Možnosti paliativní péče v MMN, a.s.“ přednášející: MUDr. Michlová Jana, Bc. Hájková Hana – interní oddělení, MMN, a.s., Nemocnice Jilemnice 
  • přestávka 
  • III. „Problematika HIV, AIDS“ 

základní informace o HIV, způsobech přenosu, diagnostice, současné léčbě a epidemiologické situaci

HIV centra, poradenská síť, post–expoziční a pre–expoziční profylaxe

Jak se chovat k HIV+ pacientovi (rizika, práva, povinnosti)

HIV + personál ve zdravotnictví přednášející: MUDr. Ivo Procházka, JUDr. Jakub Tomšej, Tomáš Čech, Jiří Pavlát – Česká společnost AIDS pomoc

závěrečné slovo – ukončení konference

Konference se mohou zúčastnit i externí účastníci z jiných zdravotnických zařízení, podmínkou je zaslaná řádně a čitelně vyplněná závazná přihláška (pokud nebude tato podmínka splněna /údaje budou nečitelné nebo budou neúplné/, zájemci nebudou zařazeni do seznamu účastníků)!

Počet účastníků je limitován počtem míst a rychlostí podání přihlášek – uzavření počtu přihlášek: 29. 9. 2017

Při vyčerpání kapacity míst v sále je zasílána „Návratka“.

Přihlášky na odbornou konferenci zasílejte na adresu:

Bc.Hykyšová Helena, Metyšova 465, MMN, a.s., Nemocnice Jilemnice, 514 01 Jilemnice nebo e-mailem na adresu helena.hykysova@nemjil.cz

Odhlášení ze závažných důvodů je možné nejpozději 3 dny před akcí, objednavatel však může vyslat náhradníka, jehož jméno a místo pracoviště nahlásí včas kontaktním osobám.

Přihláška ke stažení ZDE

Organizační výbor - kontaktní osoby:

Bc.Helena Hykyšová, tel.: 481 551 131, helena.hykyšova@nemjil.cz

hl.s. MMN Seifertová Marie, tel.: 481 551 122, marie.seifertová@nemjil.cz

Upozornění – vstup do sálu kina bude umožněn pouze na základě řádného přihlášení a zaplacení registračního poplatku.

Garance a potvrzení o účasti - přestože dojde ke změně zákona č.96/2004 Sb., tak i ke změně v oblasti vzdělávání a v oblasti registrace NLZP, celoživotní vzdělávání však zůstává povinné, pouze se nebude prokazovat počtem kreditů - tato akce je akreditovaná u ČAS i Unify, proto každý účastník akce obdrží „Potvrzení o účasti“ s počtem hodin trvání vzdělávací akce - ČAS ujišťuje, že i nadále bude poskytovat vzdělávacím akcím svoji záštitu, tím tak bude přispívat k jejich větší důvěryhodnosti i spolehlivosti, a zajistí tak záruku odbornosti i kvality vzdělávacích akcí · Potvrzení o účasti na vzdělávací akci, bude účastníkům konference vydáno po ukončení odborného programu.

Pořadatel nezajišťuje parkování osobních vozidel před budovou ani nehradí cestovné účastníkům.

Program konference ke stažení ZDE.

 
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídila Masarykova městská nemocnice v Jilemnici v roce 2011 tyto webové stránky.