Úvod > Pro zdravotníky > Vzdělávací akce pro NLZP

XIV. odborná konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Dovolujeme si Vás pozvat na XIV. ODBORNOU KONFERENCI, která se uskuteční dne 26.4.2018 od 13.00 hodin v SD Jilm v Jilemnici.

Akce je určena pro tyto NLZP: všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, fyzioterapeut, radiologický asistent, nutriční pracovník, zdravotní laborant, asistent ochrany veřejného zdraví

Místo konání: Kulturní středisko – dům Jilm, sál kina Roztocká 500, Jilemnice

Doba konání: od 13,00hod. - v rozsahu trvání 4 hodin teorie + přestávka

Registrace: 12,30 – 12,55 hodin

Konferenční poplatek: poplatek zahrnuje organizační zajištění konference

Externí účastníci: 150,-Kč / je splatný v hotovosti při registraci na místě, zároveň externí účastníci obdrží doklad o zaplacení

Účastníci z MMN, a.s.: 120,-Kč

Program konference:

  • úvodní slovo – zahájení konference 
  • I. „Význam zapojení sester do prevence a edukace při odvykání kouření“

přednášející: Mgr. Zelenková Jana, vrchní sestra, pneumologická klinika UK-II.LF, FN v Motole

  • II. a) „Hyperbarická medicína“

             b) „Příběh všeobecné sestry, která byla obviněna z šesti vražd pacientů“ – případ, kdy byla v jedné menší české nemocnici všeobecná sestra neprávem obviněna z úmyslného usmrcení pacientů a více než rok strávila ve vazební věznici

přednášející: Doc. MUDr. Emmerová Milada, CSc., senátorka, členka Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku - Praha 1, Regionální senátorská kancelář – Plzeň, autorka knihy „Případ sestra smrt“

  • III. „ Oddělení nukleární medicíny nemocnice v Jilemnici …Mohlo by vás zajímat …“

přednášející: primářka MUDr. Tylová Lenka, ONM, MMN, a.s., nemocnice Jilemnice

  • závěrečné slovo – ukončení konference

Konference se mohou zúčastnit i externí účastníci z jiných zdravotnických zařízení, podmínkou je zaslaná řádně a čitelně vyplněná závazná přihláška (pokud nebude tato podmínka splněna /údaje budou nečitelné nebo budou neúplné/, zájemci nebudou zařazeni do seznamu účastníků)!

Počet účastníků je limitován počtem míst a rychlostí podání přihlášek – uzavření počtu přihlášek: 6. 4. 2018

Při vyčerpání kapacity míst v sále je zasílána „Návratka“.

Přihlášky na odbornou konferenci zasílejte na adresu:

Bc.Hykyšová Helena, Metyšova 465, MMN, a.s., Nemocnice Jilemnice, 514 01 Jilemnice nebo e-mailem na adresu helena.hykysova@nemjil.cz

Odhlášení ze závažných důvodů je možné nejpozději 3 dny před akcí, objednavatel však může vyslat náhradníka, jehož jméno a místo pracoviště nahlásí včas kontaktním osobám.

Přihláška ke stažení ZDE

Organizační výbor - kontaktní osoby:

Bc.Helena Hykyšová, tel.: 481 551 131, helena.hykyšova@nemjil.cz

hl.s. MMN Seifertová Marie, tel.: 481 551 122, marie.seifertová@nemjil.cz

Upozornění – vstup do sálu kina bude umožněn pouze na základě řádného přihlášení a zaplacení registračního poplatku.

Garance a potvrzení o účasti - v září 2017 došlo k novelizaci zákona č.96/2004 Sb. ve znění zákona 201/2017Sb., a tím i ke změně v oblasti vzdělávání a v oblasti registrace NLZP, celoživotní vzdělávání zůstává však povinné, pouzese nebude prokazovat počtem kreditů – proto každý účastník akce obdrží „Potvrzení o účasti“s počtem hodin trvání vzdělávací akce

Potvrzení o účasti na vzdělávací akci bude účastníkům konference vydáno po ukončení odborného programu.

Pořadatel nezajišťuje parkování osobních vozidel před budovou ani nehradí cestovné účastníkům.

Program konference ke stažení ZDE.

 
 

velikost písma - A +