Úvod > Pro zdravotníky > Výkony prováděné v MMN

Výkony prováděné v MMN

Anesteziologicko - resuscitační oddělení (ARO)

 • zajištění anesteziologické péče při operacích
 • celková, spinální a epidurální anestezie
 • analgezie při vaginálních porodech
 • pooperační analgezie
 • bloky perifeních nervů
 • anestezie a analgezie u ambulantních výkonů
 • ambulance pro léčení chronických bolestivých syndromů

Lůžková část

 • kardiopulmonální resuscitace
 • endotracheální intubace
 • umělá policní ventilace
 • punkční tracheostomie
 • kanylace centrálních žil a artérií
 • defibrilace
 • kardioverze
 • dočasná kardiostimulace
 • punkce a drenáže dutin
 • epicystostomie
 • extrakorporální eliminační metody
 • trombolýza u AIM
 • úplná a doplňková parenterální a enterální výživa
 • invazivní monitorování hemodynamiky včetně pravostranné katetrizace a měření srdečního výdeje (Swan-Ganz)

Dětské oddělení

 • nefrologická poradna
 • endokrinologická poradna
 • alergologická poradna
 • genetické poradenství
 • kardiologická poradna včetně ultrasonografie srdce
 • neonatologie

Gynekologicko - porodnické oddělení (GYN - POR)

Gynekologie

 • amniocentesy, indukce potratu v II. trimestru pomocí prostaglandinů
 • 24 hodinová dostupnost epidurální analgezie u spontánních porodů a svodné anestezie u císařských řezů (možnost výběru typu anestezie)
 • IFPO - moderní monitorovací systém pro měření nasycení krve plodu kyslíkem během porodu
 • přítomnost otce při porodu
 • poradna pro těhotné vč. rizikových těhotenství
 • zajištění genetického poradenství pro těhotné v externím specializovaném zdravotnickém zařízení 
 • nová porodní lůžka s polohováním - možnost volby polohy rodičky během porodu
 • využití alternativních pomůcek pro ulehčení porodního děje (ribstole, balóny, žíněnky, porodní stolička), relaxační pobyt ve vaně během porodu
 • možnost výběru mezi polovičním a plným roomingem

Porodnice

 • genetická poradna pro těhotné, amniocentesa, indukce potratu v II. trimestru pomocí prostaglandinů
 • 24 hodinová dostupnost epidurální analgezie u spontánních porodů a svodné anestezie u císařských řezů
  (možnost výběru typu anestezie)
 • IFPO - moderní monitorovací systém pro měření nasycení krve plodu kyslíkem během porodu
 • přítomnost otce při porodu
 • poradna pro těhotné vč. rizikových těhotenství
 • nová porodní lůžka s polohováním - možnost volby polohy rodičky během porodu
 • využití alternativních pomůcek pro ulehčení porodního děje (ribstole, balóny, žíněnky, porodní stolička),
  relaxační pobyt ve vaně během porodu
 • možnost výběru mezi polovičním a plným roomingem

Hemodialyzační oddělení (HDO)

 • hemodialýzy pro akutní a chronická onemocnění
 • hemodialýzy pro rekreanty
 • hemodiafiltrace
 • reinfuse ascitu
 • kontinuální venovenosní hemofiltrace
 • peritoneální dialýza
 • nefrologická poradna pro dospělé

Chirurgické oddělení

Lůžková část, operativa:

Všeobecná chirurgie

 • operace kýl včetně laparoskopických výkonů
 • operace slepého střeva klasicky i laparoskopicky
 • operace žlučníku (převážně laparoskopicky), operace na žlučových cestách
 • resekční i jiné výkony na žaludku, tenkém a tlustém střevu a konečníku pro nádory i      jiná onemocnění
 • náhlé příhody břišní
 • chirurgie prsu

Úrazová chirurgie:  

 • úrazy končetin (všechny typy osteosynthes)
 • úrazy břicha, hrudníku, pánve, neodkladné ošetření úrazů hlavy
 • artroskopie kolenního kloubu 

Cévní chirurgie 

 • operace varixů dolních končetin
 • operace hemorrhoidů
 • arteriovenosí spojky u dialysovaných nemocných 

Urologie

 • operace pro kameny ledvin, močovodu a močového měchýře
 • operace pro nádory ledvin
 • operace prostaty klasicky i endoskopicky
 • operace nádorů močového měchýře převážně endoskopicky
 • hydrokély, fimosy u dospělých i dětí
 • zúžení močové trubice
 • operace nesestouplých varlat u dětí

 Ambulantní část:

 • ambulantní výkony všeobecné chirurgie, diagnostika břišních onemocnění, léčení úrazů, excise kožních afekcí na doporučení kožního lékaře
 • mammologická poradna – poradna pro onemocnění ženského (okrajově i mužského) prsu
 • urologická ambulance  -  vyšetření a ambulantní ošetření  močového a mužského pohlavního ústrojí včetně endoskopického vyšetření močového měchýře (cystoskopie)   

Chirurgická jednotka intenzívní péče: 

 •  péče o pacienty ohrožené selháním základních životních funkcí zejména po náročnějších operacích a těžkých úrazech

Interní oddělení

 • diagnostická a léčebná péče v celém rozsahu vnitřního lékařství
 • intenzivní péče včetně podpory selhávajících životních funkcí
 • všeobecná interní ambulance
 • gastroenterologická a hepatologická poradna, endoskopická vyšetření zažívacího traktu, biopsie
 • kardiologická poradna, echokardiografie včetně jícnové
 • poradna pro poruchy metabolismu tuků a pro metabolická onemocnění
 • funkční vyšetření kardiovaskulárního a respiračního systému
 • dlouhodobá ambulantní enterální výživa sondou nebo gastrostomií

Interní a diabetologická ambulance

 •  podiatrická péče

Neurologické oddělení

 • diagnostika a léčba onemocnění centrálního nervového systému
  • vaskulárních
  • demyelinisačních
  • degenerativních
  • záchvatových
 • diagnostika a léčba onemocnění neuromuskulárních
  • polyneuropatií
  • kompresivních neuropatií
  • polyradikuloneuritid
  • myopatií
  • polymyositid
  • myasthenií
 • diagnostika a léčba onemocnění vertebrogenních
  • včetně rehabilitace
 • Detašovaná ambulance v Lomnici nad Popelkou (v budově bývalé nemocnice) zaměřená především na poradnu pro epileptiky (včetně EEG vyšetření)

Oddělení laboratoře (OLAB)

Laboratoř

 • biochemická vyšetření*
 • hematologická vyšetření*
 • imunohematologická vyšetření*
 • sérologická vyšetření infekčních onemocnění*
 • zasílání materiálu k vyšetření prováděných v externích laboratořích
 • poskytování informací v oblasti preanalytické fáze a laboratorní diagnostiky
 • konzultace a interpretace vyšetření prováděných Oddělením laboratoře MMN

 Krevní banka   

 • zajištění, skladování, evidence a výdej transfúzních přípravků pro potřeby MMN
 • konzultace v oblasti účelné hemoterapie

Odběrové místo

 • odběr venózní krve u dospělého a dítěte
 • odběr kapilární krve u dospělého a dítěte

* podrobný seznam vyšetření prováděných Oddělením laboratoře je uveden v Laboratorní příručce Oddělení laboratoře.

Oddělení nukleární medicíny (ONM)

 • Endokrinologie
 • Pneumologie 
 • Kardiologie
 • Žilní systém
 • Neurologie
 • Hematologie
 • Gastroenterologie
 • Osteologie
 • Nefrologie
 • Scintigrafie lymfatik, nádorů a zánětů

Radiodiagnostické oddělení (RDGO)

 • skiagrafie
 • skiaskopie
 • sonografie 
 • CT - diagnostika
 • diagnostická mammografie

 Rehabilitační oddělení (RHB)

 • elektroléčba, kombinace elektroléčba+ultrazvuk
 • ultrazvuk
 • magnetoterapie,
 • světloléčba - Bioptron, BioBeam, laser
 • teploléčba - parafin, solux
 • kryoterapie
 • vodoléčba - vířivka celotělová i končetinová
 • trakce
 • klasické masáže (hradí klient)
 • reflexní masáže
 • měkké techniky
 • mobilisace
 • míčkování
 • individ.LTV pooperačních a poúrazových stavů
 • indivi.LTV páteře dle diagnozy
 • metodika Mojžíšové

Indikace: poúrazové stavy, bolestivé syndromy pohybového ústrojí, skoliózy a vadné držení těla, bércové vředy, herpetická onemocnění, alergická onemocnění, astma bronchiale, primární sterilita, bolestivé pooperační jizvy, paresy perifenrích nervů, stavy po cévních příhodách mozkových, akne vulgaris, migrény, keloidní jizvy, Dupuytrainova kontraktura, komplikace po stomatologických výkonech

 
 

velikost písma - A +