Úvod > Pro pacienty > Seznam zdravotních služeb poskytovaných s informovaným souhlasem

Seznam zdravotních služeb, poskytovaných MMN, a.s., ke kterým je nutný písemný informovaný souhlas pacienta

Celonemocniční:

1. Informovaný souhlas s hospitalizací a s poskytováním informací

2. Odmítnutí zdravotní péče pacientem (negativní revers) 

3. Informovaný souhlas - punkce a  kanylace centrální žíly, zavedení permanentního centrálního žilního dialyzačního katétru   

4. Informovaný souhlas - léčba podáním transfuzních přípravků/krevních derivátů  

 • pro zahraniční pacienty máme připraven celonemocniční informovaný souhlas č. 1 v následujících jazykových mutacích - německy, anglicky, polsky, rusky a vietnamsky

 

Specifické souhlasy, podle jednotlivých oddělení/odborností:

Alergologická ambulance

 1. Vakcinace (Specifická alergenová imunoterapie - SAIT)
 2. Epikutánní testy

Anestesiologicko - resuscitační oddělení

 1. Anestezie ((IS je připravený i v angličtině, němčině a polštině)
 2. Kontinuální venovenózní hemofiltrace (CVVH)

Ambulance klinické logopedie

 1. Logopedická intervence

Dětské a novorozenecké oddělení

 1. Lumbální punkce
 2. Negativní reverz NOVOR

Gastroenterologie:

 1. Endoskopická retrográdní cholangio - pankreatografie
 2. Kolonoskopie (IS je připravený i v angličtině, němčině a ruštině)
 3. Gastroskopie (IS je připravený i v angličtině, němčině a ruštině)
 4. Biopsie jater

Gynekologicko-porodnické oddělení:

 1. Abdominální hysterektomie
 2. Odstranění nebo drenáž cysty/abscesu Bartholiniho žlázy
 3. Biopsie děložního čípku
 4. Hysterosalpingografické vyšetření
 5. Operace vaginální hysterektomie, event. s poševní plastikou
 6. Hysteroskopie, kyretáž
 7. Labioplastika-klínovitá resekce malých stydkých pysků
 8. Laparoskopický diagnostický nebo operační výkon
 9. Operační odstranění dělohy poševní cestou s laparoskopickou asistencí (LAVH)
 10. Operační řešení močové inkontinence (TOT-Transobturator Tape)
 11. Operace močové inkontinence břišní cestou
 12. Spontánní porod koncem pánevním
 13. Operační výkon poševní plastiky
 14. Umělé přerušení těhotenství (UPT) v I. trimestru (i pro nezletilé)
 15. Umělé přerušení těhotenství v II. trimestru
 16. Operace - císařský řez (IS je připravený i v angličtině)
 17. Způsob vedení porodu po předcházejícím císařském řezu
 18. Sterilizace (laparoskopická)
 19. Konizace
 20. Revize dutiny děložní (IS je připravený i v angličtině)
 21. Odstranění genitálních bradavic
 22. Intrauterinní inseminace
 23. Spontální porod (IS je připravený i v angličtině)
 24. Kyretáž
 25. Cerklage
 26. Zúžení močové trubice pomocí aplikace speciálního gelu

Hematologická ambulance

 1. Sternální punkce

Hemodialyzační oddělení

 1. Akutní hemodialýza (IS je připravený i v angličtině a němčině)
 2. Chronická hemodialýza, chronická hemodiafiltrace (IS je připravený i v angličtině a němčině)
 3. Chronická ambulantní peritoneální dialýza
 4. Reinfuze ascitu
 5. Domácí dialýza

Chirurgické oddělení  :

Traumatologie:

 1. Artroskopie
 2. Dlahová osteosyntéza (IS je připravený i v angličtině, němčině, ruštině, polštině a holanštině)
 3. Extrakce kovového materiálu
 4. Náhrada hlavice kyč. kloubu
 5. Nitrodřeňová osteosyntéza  (IS je připravený i v angličtině, němčině, ruštině, polštině a holanštině)
 6. Hallux vagus
 7. Sutura achillovy šlachy

Břišní chirurgie:

 1. Apendix (IS je připravený i v angličtině, němčině, ruštině, polštině a holanštině) 
 2. Apendix, laparoskopicky (IS je připravený v nemčině a angličtině)
 3. Colon, Hartmanova operace
 4. Colon, hemikolectomie levostranná
 5. Colon, kolostomie
 6. Colon, hemikolectomie pravostranná
 7. Colon, Quennu – Miles
 8. Diagnostická laparoskopie (IS je připravený i v angličtině, němčině, ruštině, polštině a holanštině)
 9. Haemorrhoidy, Baron
 10. Haemorrhoidy, Haemoron
 11. Haemorrhoidy, klasicky
 12. Ileus (IS je připravený i v angličtině, němčině, ruštině, polštině a holanštině)
 13. Kýla v jizvě, pupeční (IS je připravený i v angličtině, němčině, ruštině, polštině a holanštině)
 14. Kýla tříselná, laparoskopicky (IS je připravený i v němčině a angličtině)
 15. Kýla tříselná, klasicky (IS je připravený i v angličtině, němčině, ruštině, polštině a holanštině)
 16. Operace žaludku, duodena (IS je připravený i v angličtině, němčině, ruštině, polštině a holanštině)
 17. Resekce esovité kličky
 18. Resekce tenkého střeva
 19. Resekce žaludku
 20. Žlučník, klasicky
 21. Žlučník, laparoskopicky

Obecná chirurgie:

 1. Amputace končetiny 
 2. AV fistule
 3. Excize, extirpace
 4. Operace prsu
 5. Operace pilonidálního sinu
 6. Tenisový loket
 7. Varixy
 8. Ošetření a sutura ran (IS je připravený i v němčině a angličtině)
 9. Extirpace benigních kožních a podkožních lézí
 10. Extirpace uzlin
 11. Podtlaková terapie
 12. Schlofferův tumor
 13. Tierschova plastika

Urologie:

 1. TURP
 2. Cystoskopie (IS je připravený i v němčině a angličtině)
 3. Transvesikální prostatektomie
 4. Cirkumcize
 5. Hydrokéla, spermatokéla
 6. Nekrektomie klasicky
 7. Orchidopexe
 8. Orchiectomie (IS je připravený i v němčině a angličtině)
 9. Punkční epicystotomie (IS je připravený i v němčině a angličtině)
 10. Punkční nefrostomie
 11. Uretrotomie
 12. Vasektomie
 13. Punkční biopsie prostaty
 14. Pyeloplastika
 15. Ureterorenoskopie
 16. Ascendentní pyelografie
 17. Endoskopická resekce močového měchýře

 Cévní chirugie

 1. Operace na krčních tepnách
 2. Aortobifemorální bypass
 3. Femoropopliteární bypass
 4. Embolektomie (IS je připravený i v němčině a angličtině)
 5. Cévní rekonstrukční výkony na tepnách dolních končetin

Interní oddělení:

 1. Transesofageální echokardiografie (TEE)
 2. Punkce perikardiálního výpotku
 3. Plánovaná elektrická kardioverze (IS je připravený i v angličtině, němčině a ruštině)
 4. Kontinuální venovenózní hemofiltrace (CVVH)

Neurologické oddělení:

 1. Lumbální punkce (IS je připravený i v angličtině, němčině a polštině)

Oddělení nukleární medicíny:

 1. Zátěžová scintigrafie myokardu

Radiodiagnostické oddělení:

 1. Nitrožilní podání jodové kontrastní látky (IS je připravený i v  angličtině a němčině)
 2. Periradikulární obstřik pod CT kontrolou

Celkem 114 specifických IS.

 

stav ke 1. 7. 2018

Ing. P. Zollmannová


 
 

velikost písma - A +