Úvod > Pro pacienty > Seznam zdravotních služeb poskytovaných s informovaným souhlasem

Seznam zdravotních služeb, poskytovaných MMN, ke kterým je nutný písemný informovaný souhlas pacienta

Celonemocniční:

1. Informovaný souhlas s hospitalizací a s poskytováním informací

2. Odmítnutí zdravotní péče pacientem (negativní revers) 

3. Informovaný souhlas - punkce a  kanylace centrální žíly, zavedení permanentního centrálního žilního dialyzačního katétru   

4. Informovaný souhlas - léčba podáním transfuzních přípravků/krevních derivátů  

 • pro zahraniční pacienty máme připravené všechny celonemocniční informované souhlasy v následujících jazykových mutacích - německy, anglicky, polsky, rusky a vietnamsky

 

Specifické souhlasy, podle jednotlivých oddělení/odborností:

Interní oddělení:

 1. Endoskopická retrográdní cholangio - pankreatografie
 2. Kolonoskopie (IS je připravený i v angličtině, němčině a ruštině)
 3. Gastroskopie (IS je připravený i v angličtině, němčině a ruštině)
 4. Biopsie jater
 5. Transesofageální echokardiografie (TEE)
 6. Punkce perikardiálního výpotku
 7. Plánovaná elektrická kardioverze (IS je připravený i v angličtině, němčině a ruštině)
 8. Kontinuální venovenózní hemofiltrace (CVVH)

Chirurgické oddělení (traumatologie IS 1 - 5; břišní chirurgie IS 6 - 26; obecná chirurgie IS 27 - 33)  :

 1. Artroskopie
 2. Dlahová osteosyntéza (IS je připravený i v angličtině, němčině, ruštině, polštině a holanštině)
 3. Extrakce kovového materiálu
 4. Náhrada hlavice kyč. kloubu
 5. Nitrodřeňová osteosyntéza  (IS je připravený i v angličtině, němčině, ruštině, polštině a holanštině)
 6. Apendix (IS je připravený i v angličtině, němčině, ruštině, polštině a holanštině)
 7. Hallux valgus
 8. Sutura achillovy šlachy
 9. Apendix, laparoskopicky
 10. Colon, Hartmanova operace
 11. Colon, hemikolectomie levostranná
 12. Colon, kolostomie
 13. Colon, hemikolectomie pravostranná
 14. Colon, Quennu – Miles
 15. Diagnostická laparoskopie (IS je připravený i v angličtině, němčině, ruštině, polštině a holanštině)
 16. Haemorrhoidy, Baron
 17. Haemorrhoidy, Haemoron
 18. Haemorrhoidy, klasicky
 19. Ileus (IS je připravený i v angličtině, němčině, ruštině, polštině a holanštině)
 20. Kýla v jizvě, pupeční (IS je připravený i v angličtině, němčině, ruštině, polštině a holanštině)
 21. Kýla tříselná, laparoskopicky
 22. Kýla tříselná, klasicky (IS je připravený i v angličtině, němčině, ruštině, polštině a holanštině)
 23. Operace žaludku, duodena (IS je připravený i v angličtině, němčině, ruštině, polštině a holanštině)
 24. Resekce esovité kličky
 25. Resekce tenkého střeva
 26. Resekce žaludku
 27. Žlučník, klasicky
 28. Žlučník, laparoskopicky 
 29.  Amputace končetiny
 30. AV fistule
 31. Excize, extirpace
 32. Operace prsu
 33. Operace pilonidálního sinu
 34. Tenisový loket
 35. Varixy
 36. Ošetření a sutura ran
 37. Extirpace benigních kožních a podkožních lézí
 38. Extirpace uzlin
 39. Podtlaková terapie
 40. Schlofferův tumor
 41. Tierschova plastika

 Chirurgické oddělení - urologická lůžka:

 1. TURP
 2. Cystoskopie
 3. Transvesikální prostatektomie
 4. Cirkumcize
 5. Hydrokéla, spermatokéla
 6. Nekrektomie klasicky
 7. Orchidopexe
 8. Orchiectomie
 9. Punkční epicystotomie
 10. Punkční nefrostomie
 11. Uretrotomie
 12. Vasektomie
 13. Punkční biopsie prostaty
 14. Pyeloplastika
 15. Ureterorenoskopie
 16. Ascendentní pyelografie
 17. Endoskopická resekce močového měchýře

Radiodiagnostické oddělení:

 1. Nitrožilní podání jodové kontrastní látky (IS je připravený i v  angličtině a němčině)

Oddělení nukleární medicíny:

 1. Zátěžová scintigrafie myokardu

Neurologické oddělení:

 1. Lumbální punkce (IS je připravený i v angličtině, němčině a polštině)

Gynekologicko-porodnické oddělení:

 1. Abdominální hysterektomie
 2. Odstranění nebo drenáž cysty/abscesu Bartholiniho žlázy
 3. Biopsie děložního čípku
 4. Hysterosalpingografické vyšetření
 5. Operace vaginální hysterektomie, event. s poševní plastikou
 6. Hysteroskopie, kyretáž
 7. Labioplastika-klínovitá resekce malých stydkých pysků
 8. Laparoskopický diagnostický nebo operační výkon
 9. Operační odstranění dělohy poševní cestou s laparoskopickou asistencí (LAVH)
 10. Operační řešení močové inkontinence (TOT-Transobturator Tape)
 11. Operace močové inkontinence břišní cestou
 12. Spontánní porod koncem pánevním
 13. Operační výkon poševní plastiky
 14. Umělé přerušení těhotenství (UPT) v I. trimestru (i pro nezletilé)
 15. Umělé přerušení těhotenství v II. trimestru
 16. Operace - císařský řez (IS je připravený i v angličtině)
 17. Způsob vedení porodu po předcházejícím císařském řezu
 18. Sterilizace (laparoskopická)
 19. Konizace
 20. Revize dutiny děložní (IS je připravený i v angličtině)
 21. Odstranění genitálních bradavic
 22. Intrauterinní inseminace
 23. Spontální porod (IS je připravený i v angličtině)
 24. Kyretáž
 25. Cerklage

Hemodialyzační oddělení

 1. Akutní hemodialýza (IS je připravený i v angličtině a němčině)
 2. Chronická hemodialýza, chronická hemodiafiltrace (IS je připravený i v angličtině a němčině)
 3. Chronická ambulantní peritoneální dialýza
 4. Reinfuze ascitu

Dětské a novorozenecké oddělení

 1. Lumbální punkce
 2. Negativní reverz NOVOR

Anestesiologicko - resuscitační oddělení

 1. Anestezie ((IS je připravený i v angličtině, němčině a polštině)
 2. Kontinuální venovenózní hemofiltrace (CVVH)

Alergologická ambulance

 1. Vakcinace (Specifická alergenová imunoterapie - SAIT)

Hematologická ambulance

 1. Sternální punkce

Ambulance klinické logopedie

 1. Logopedická intervence

Celkem 97 specifických IS.

 

stav ke 1. 7. 2015

Ing. P. Zollmannová


 
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídila Masarykova městská nemocnice v Jilemnici v roce 2011 tyto webové stránky.