Úvod > Pro pacienty > Informace pro rodiče hospitalizovaných dětí

Informace pro rodiče dětí hospitalizovaných na dětském oddělení

Vážení rodiče,

onemocnění či úraz Vašeho dítěte si vyžaduje další léčbu či vyšetření na dětském lůžkovém oddělení. U dětí do 6 let je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění i pobyt doprovázející osoby, většinou matky dítěte. Některé děti od 5. roku věku, zvyklé na kolektiv mateřské školy, pokud nejsou nemocí upoutány na lůžko nebo nemusí být isolovány od ostatních dětí, snášejí pobyt v nemocnici velmi dobře samy i bez doprovodu blízké osoby. Naopak pokud je dítě bázlivé, nebo vážněji nemocné, upoutané na lůžko, je možné přijmout do nemocnice doprovod i v případě, že je dítě starší 6 let. V tomto případě si doprovázející osoba musí pobyt v nemocnici hradit. Přijímání doprovodných osob je omezeno kapacitou oddělení. Při nedostatku místa mají přednost děti mladší, vážněji nemocné, děti s psychickým či fyzickým handicapem, event. děti, které se pro jazykovou bariéru samy nedomluví s ošetřujícím personálem.

Pro pobyt v nemocnici vybavte dítě hygienickými potřebami a přezůvkami. Prádlo mohou mít děti vlastní nebo nemocniční - u menších dětí je vhodnější prádlo naše kvůli možnosti výměny, starší děti se většinou lépe cítí ve svém oblečení. Dále dítěti s sebou dejte oblíbenou hračku, knížku. Mobilní telefony ani další elektroniku nezakazujeme, ale za cennosti, které mají děti u sebe na pokoji, nemůžeme ručit. V areálu nemocnice je Wi-fi připojení - hodina denně zdarma, jinak kupon na 7 dnů připojení za 220 Kč je k zakoupení v recepci nemocnice.

Součástí dětského oddělení je školička s vlastní učebnou, kde se paní učitelka věnuje dětem základní a mateřské školy. Aby děti mohly pokračovat ve své výuce, dejte školním dětem s sebou učebnice a sešity hlavních předmětů a psací pomůcky.

Strava se podává dětem 5x denně, děti dostávají i ovoce a sladkosti. K pití mají po celou dobu k dispozici ochucený čaj a vodu. Nenoste dětem větší množství potravin, poraďte se vždy se sestrou nebo s lékařem, zda dítě nemá dietní omezení.

Návštěvy na dětském oddělení nemají vyhrazené hodiny, nesmí však narušovat léčebný režim. Vhodnější jsou odpolední hodiny. Při příchodu na návstěvu se ohlaste zvonkem u vchodu na oddělení, sestra Vám Vaše dítě zavolá do místnosti pro návštěvy. Pokud je dítě na pokoji s dalšími dětmi, jsou návštěvy na pokojích povoleny pouze ve výjimečných případech u ležících pacientů, berte zde prosím ohled na ostatní děti. V tomto případě Vás prosíme o dodržení doby návštěvy mezi 14. a 16. hodinou. Pokud se u Vás objeví známky akutního infekčního onemocnění (horečka, rýma, kašel, průjem, zvracení), prosíme Vás, abyste na návštěvu do nemocnice nechodili.

Při příjmu se s přijímacím lékařem domluvíte, kdy se máte informovat na zdravotní stav Vašeho dítěte. Doba podávání inormací je ve všední dny 10 - 11 hodin, 14 - 15 hodin, o volných dnech dle dohody s lékařem u akutních stavů. Upřednostňujeme podávání informací osobně. Pokud se nemůžete osobně dostavit, můžete se s lékařem domluvit na předání informace po telefonu - telefonní čísla na oddělení jsou 481 551 332 - sesterna, 481 551 331 - lékaři, 481 551 330 - primář odd. Z bezpečnostních důvodů vyžadujeme při telefonické informaci sdělení rodného čísla pacienta.

 
 

velikost písma - A +