Úvod > Pro pacienty > Dětská lékařská služba první pomoci

Akutní vyšetření pacientů do 19 let je určeno pro pacienty s akutními zdravotními potížemi:

  • k vyšetření se není třeba telefonicky objednávat;
  • k vyšetření noste zdravotní a očkovací průkaz dítěte;
  • v případě teplot je vhodné podat dítěti lék na snížení teploty a k vyšetření přijet po poklesu teploty, bude to pro dítě příjemnější, bude lépe spolupracovat a vyšetření bude přínosnější;
  • telefonické konsultace zdravotního stavu neposkytujeme - nelze stanovovat diagnosu a léčbu po telefonu, mohlo by dojít k poškození pacienta;
  • telefonické konsultace stran podávání léků dětem neposkytujeme - je třeba postupovat dle údajů v příbalovém letáku léku;
  • před příchodem na ambulanci se zaregistruje na recepci nemocnice ev. uhraďte regulační poplatek v automatu na recepci;
  • před vstupem do budovy dětského oddělení zazvoňte u dveří a vyčkejte odpovědi (i v případě, že jsou dveře právě otevřeny).
 
 

velikost písma - A +