Úvod > Paliativní péče, NF AVAST > Vedení efektivní komunikace ve zdravotnictví

Setkání k projektu vzdělávání v klinicko-pacientské komunikaci

8. listopadu 2016 jsme přivítali v naší nemocnici PhDr. Pavlu Banýrovou a Mgr. Janu Tomanovou, Ph.D., specialistky na vedení efektivní komunikace. Tentokrát svou přednášku zaměřily na zdravotnictví a praktické rady, využitelné v každodenním kontaktu s pacienty a jejich blízkými. Stále větší význam má vhodná komunikace také v paliativní péči, kde hraje významnou roli ve vztahu k rodinným příslušníkům. Byla mj,. diskutována specifika komunikace zdravotník vs pacient. Ve zdravotnictví se běžné komunikační hranice bortí - odhalení intimních částí těla -dotýkání se nejrůznějších částí těla - provádění bolestivých zákroků apod. Jako nezbytná byla všemi účastníky semináře vyhodnocena nutnost vytvoření atmosféry důvěry a bezpečí, navázání vztahu založeném na úctě a respektu. Na závěr byl dostatečný časový prostor věnován diskusi. Setkání s těmito specialistkami na komunikaci bylo velmi užitečné a jistě nebylo poslední. Poděkování patří rovněž účastníkům semináře, internistům z řad lékařů, sester a v neposlední řadě NF AVAST, který realizaci semináře finančně podpořil. 

 
 

velikost písma - A +