Úvod > Paliativní péče, NF AVAST > Seminář pro pobočný spolek Svazu diabetiků v Jilemnici

Seminář pro pobočný spolek Svazu diabetiků v Jilemnici

8.9.2016 se v horkém odpoledni konalo další tradiční setkání pobočného spolku Svazu diabetiků v Jilemnici. V nově zrekonstruovaných prostorách jídelny Eurest v Jilemnici se sešlo několik desítek přátel, které spojuje nejen společná choroba - cukrovka - ale i zájem s ní aktivně žít a bojovat proti jejím nástrahám. Jejich nadšení a radost ze společného setkání vytvořily skvělou atmosféru, ve které bylo radostí přednášet i o tak složitých tématech,jaké byly na toto odpoledne v plánu. První blok se týkal metabolického syndromu, což je soubor rizikových faktorů, které ohrožují zdraví mnoha diabetiků a úkolem bylo, je o těchto rizicích poučit a nastínit možnosti, jak s nimi bojovat. Posluchači vnímali velmi pozorně a se zaujetím, snad jim tedy naše rady pomohou k tomu, aby svůj život mohli i dále aktivně sdílet s ostatními na akcích nejen pro diabetiky! V druhém bloku jsme mluvili o možnostech paliativní péče, jednak v naší nemocnici a jednak o nových možnostech domácí hospicové péče. Se zájmem se setkal projekt zavádění paliativní péče v nemocnici "Spolu až do konce", podpořený Nadačním fondem AVAST. I přes to, že je to téma neveselé, shodli jsme se na nutnosti o těchto tématech mluvit a snažit se těžké životní situace řešit a nacházet pomoc. Společnost ve Svazu diabetiků je pestrá, každý jistě přistupuje ke svému životu a nemoci různě, ale je skvělé vidět, že mají možnost se scházet a nacházet společenství a podporu. Velký dík patří vedení pobočného spolku Svazu diabetiků v Jilemnici a sestře Katce Langerové, která o “své” diabetiky skvěle pečuje a je na první pohled jasné, že jí na nich opravdu záleží a sdílí s nimi jejich strasti i radosti.

 
 

velikost písma - A +