Úvod > Paliativní péče, NF AVAST

Rok 2016 se stal významným mezníkem v paliativní péči v naší nemocnici

Nadační fond AVAST již několik let systematicky podporuje rozvoj paliativní péče v České republice. V roce 2016 se rozhodl podpořit systémové změny v péči o těžce nemocné a umírající i v lůžkových zdravotnických zařízeních. Se svým projektem uspěla i Masarykova městská nemocnice v Jilemnici (MMN, a.s.) a tak se díky programu „Spolu až do konce“ mohl rozběhnout program, který si klade za cíl zásadním způsobem změnit přístup k těžce nemocným a umírajícím pacientům a jejich rodinám. Nadační fond AVAST na jeho realizaci přispěl částkou 1.900.000 Kč, za což mu patří velký dík. Součástí projektu je vytvoření týmu profesionálů z několika oborů (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, duchovní), kteří budou mít možnost společně s pacienty a jejich rodinami sdílet jejich situaci, hledat řešení a pomáhat při zvládání všech aspektů  a problémů (fyzických, psychických, sociálních i ekonomických), které s sebou vážná nemoc přináší. Podstatnou součástí projektu je i navázání spolupráce s ostatními poskytovateli paliativní péče v regionu (domácí hospic Duha vrchlabí, lůžkové hospice v liberci a ČervenémKostelci). 

 

Co je to vlastně paliativní péče?

Paliativní (česky lze volně přeložit jako utišující nebo zmírňující) péče je poskytovaná pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Většinu pacientů tvoří onkologicky nemocní, ale je třeba ji poskytovat všem chronicky nemocným, kteří dospěli do konečné fáze onemocnění. Cílem paliativní léčby není prodlužování ani zkracování života, ale klade se důraz na jeho kvalitu. Zahrnuje komplexní péči, která předchází a zmírňuje utrpení nemocného. Důležitá je léčba bolesti a jiných nepříjemných potíží souvisejících s nemocí, ale zároveň se obrací na člověka jako celek, tedy i na jeho stránku psychologickou, sociální a duchovní, zachovává pacientovu důstojnost a lidskost. Paliativní péče zahrnuje i péči o rodinu nemocného a jeho blízké.

Vedení MMN v Jilemnici si velmi dobře uvědomuje důležité postavení paliativní péče v systému zdravotní péče. Citlivým přístupem a informovaností, lze předejít řadě nedorozumění s rodinnými příslušníky i pacienty. Zásadní je nesoustředit paliativní péči až na poslední dny a týdny života pacienta, ale pomáhat průběžně řešit problémy spojené se závažným onemocněním.

Na tomto místě od nynějška naleznete informace a doporučení, jakož i články a odborné diskuse spojené s paliativní péčí. Budeme rovněž rádi za Vaše náměty a připomínky, které můžete zasílat na e-mail: paliativnipece@nemjil.cz.

Více informací o Nadačním fondu AVAST naleznete na http://www.nadacnifond.avast.cz/

 

Logo NF Avast

 
 

velikost písma - A +