Úvod > Paliativní péče, NF AVAST

Rok 2016 se stal významným mezníkem v paliativní péči v naší nemocnici

Nadační fond AVAST již několik let systematicky podporuje rozvoj paliativní péče v České republice. V letošním roce se rozhodl podpořit systémové změny v péči o těžce nemocné a umírající i v lůžkových zdravotnických zařízeních. Se svým projektem uspěla i Masarykova městská nemocnice v Jilemnici (MMN, a.s.) a tak se díky programu „Spolu až do konce“ může zásadním způsobem změnit přístup k těžce nemocným a umírajícím pacientům a jejich rodinám. Dle některých statistických údajů v České republice existují pouze 2% nemocnic, které mají zaveden systém paliativní péče. MMN v Jilemnici by se k nim nyní měla připojit. Nadační fond AVAST na jeho realizaci přispěje částkou 1.900.000 Kč, za což mu patří velký dík. Projekt proběhne v MMN v období od září 2016 do prosince 2017. Podpoří především vzdělávání v oblasti paliativní péče a rozvoj spolupráce s odborníky ostatních „pomáhajících“ profesí (psychologové, sociální pracovníci, duchovní apod.). Pro jeho zdar však bude nezbytná spolupráce s ošetřovatelským i lékařským úsekem nemocnice, jakož i spolupráce s dalšími zdravotnickými zařízeními v ČR i v zahraničí a odbornými kapacitami z celého spektra odborností. Již na 8. září 2016 je plánován celoústavní informativní seminář, který poskytne základní informace o tomto projektu. Výsledkem první etapy projektu by mělo být mj. vytvoření paliativního týmu, jehož úkolem bude nejprve sebevzdělání, následně pak vzdělávání dalších zdravotnických pracovníků, analýza potřeb pacientů a jejich rodinných příslušníků a zavedení systému paliativní péče v MMN. Podstatnou součástí projektu je i navázání spolupráce s ostatními poskytovateli paliativní péče v regionu, například s pobočkou Domácího hospice Duha v Hořicích nebo s „kamennými“ hospici v Liberci a Červeném Kostelci.

Co je to vlastně paliativní péče?

Paliativní (česky lze volně přeložit jako utišující nebo zmírňující) péče je poskytovaná pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Většinu pacientů tvoří onkologicky nemocní, ale je třeba ji poskytovat všem chronicky nemocným, kteří dospěli do konečné fáze onemocnění. Cílem paliativní léčby není prodlužování ani zkracování života, ale klade se důraz na jeho kvalitu. Zahrnuje komplexní péči, která předchází a zmírňuje utrpení nemocného. Důležitá je léčba bolesti a jiných nepříjemných potíží souvisejících s nemocí, ale zároveň se obrací na člověka jako celek, tedy i na jeho stránku psychologickou, sociální a duchovní, zachovává pacientovu důstojnost a lidskost. Paliativní péče zahrnuje i péči o rodinu nemocného a jeho blízké.

Vedení MMN v Jilemnici si velmi dobře uvědomuje důležité postavení paliativní péče v systému zdravotní péče. Citlivým přístupem a informovaností, lze předejít řadě nedorozumění s rodinnými příslušníky i pacienty. Zásadní je nesoustředit paliativní péči až na poslední dny a týdny života pacienta, ale pomáhat průběžně řešit problémy spojené se závažným onemocněním.

Na tomto místě od nynějška naleznete informace a doporučení, jakož i články a odborné diskuse spojené s paliativní péčí. Budeme rovněž rádi za Vaše náměty a připomínky, které můžete zasílat na e-mail: paliativnipece@nemjil.cz.

Více informací o Nadačním fondu AVAST naleznete na http://www.nadacnifond.avast.cz/

 

Logo NF Avast

 
 

velikost písma - A +