Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Rehabilitační oddělení

MUDr. Irena Jarešová

MUDr. Irena Jarešová

urychlení vstřebávání hematomu pomocí kineziotejpu

urychlení vstřebávání hematomu pomocí kineziotejpu

akutní a postakutní přetížení svalů ošetřené kineziotejpem

akutní a postakutní přetížení svalů ošetřené kineziotejpem

Rehabilitační oddělení

Rehabilitační oddělení

bolestivé rameno

bolestivé rameno

bolestivé rameno

bolestivé rameno

Rehabilitační oddělení

Rehabilitační oddělení zajišťuje léčebnou a preventivní péči u chorob a stavů souvisejících s pohybovým aparátem ve spolupráci se všemi ostatními obory zastoupenými v MMN.V ambulantní složce se zabýváme převážně onemocněními páteře, kloubů, poúrazovými stavy a terapií inkontinence a lymfatických otoků. V lůžkové složce se rehabilitační péče řídí dle základního onemocnění, pro které je pacient hospitalizován. 

Rehabilitační ambulance je umístěna v samostatné bezbariérové budově. Na vyšetření i na procedury jsou pacienti objednáváni na určité datum i hodinu a odpadá tak dlouhé čekání.

Přístrojové vybavení rehabilitace umožňuje poskytovat elektroléčbu (všechny druhy proudů, včetně It křivky a cílených stimulací nervů), kombinovanou léčbu (elektro + UZ současně), UZ samostatně, magnetoterapii, fototerapii (laser, rázová vlna, TR terapie), teploléčbu (solux, Fango), vodoléčbu (vířívá lázeň končetinová).

Dále poskytujeme LTV individuální, na přístrojích a na míčích, je vyučována metodika Mojžíšové a metoda ACT. Z dalších možností: měkké techniky., mobilizace, reflexní a segmentové masáže, míčkování, klasické masáže.

Na lůžkových odděleních MMN převažuje individuální LTV a nácvik sebeobsluhy dle základní diagnosy, je možno poskytovat i fyzikální léčbu v hlavní budově, kde máme rehabilitační místnost vybavenou elektroléčbou, ultrazvukem, soluxem a cvičebními stoly.

V rámci rehabilitace je i protetická ambulance umístěná v hlavní budově za chirurgickou ambulancí. Zde zajišťujeme vybavení klientů MMN a DC Jilemnice (zařízení pro děti s kombinovanými vadami) individuálně vyrobenými pomůckami ve spolupráci s Ortopedickou protetikou v Liberci a pomůckami sériovými ve spolupráci se Zdravotnickými potřebami v Turnově.

TEJPOVÁNÍ 

Ptáte se, v čem  spočívá  kouzlo kinesio tapu??? Především v materiálu, ze kterého je vyroben. Kinesio tape, je elastická páska, tzn. že je možné ji nejen natáhnout,ale poté, co tah uvolníme, je schopna smrštění na svůj původní rozměr. Elastické vlastnosti si kinesio tape udržuje po dobu 3-5 dní. Nositelem těchto unikátních vlastností kinesio tapu (značky TEMTEX) je vysoce pružné vlákno polyurethanu. Kinesio tape lepíme (u většiny technik) v protažení pohybového segmentu, čímž dojde k napnutí kůže a ostatních měkkých tkání. Po návratu segmentu do neutrální pozice se kinesio tape díky elasticitě polyurethanového vlákna smrští zpět a na kinesio tapu pozorujeme „zvrásnění“. Právě toto zvrásnění tvoří velkou část terapeutického účinku. Díky němu dojde k elevaci kůže, podkoží, povrchové fascie aj., tím dosáhneme zvětšení prostoru mezi uvedenými vrstvami a svalem. V tomto „meziprostoru“ se nalézají cévy krevní a lymfatické (mízní) a obrovské množství receptorů snímajících tah, tlak, vibrace apod. Zvětšením „meziprostoru“ dosáhneme dekomprese lymfatické a krevní cirkulace, snížení tlaku na receptory a řady elektrochemických změn, což klient pociťuje jako snížení bolesti a mnohdy i prohřátí lepené oblasti (v souvislosti se zlepšením prokrvení).

Pomocí tejpu dokáží naše školené terapeutky:

 • snížit otok
 • podpořit hojení
 • zmírnit či zcela odstranit bolest
 • hypotonické svaly podpořit  v jejich funkci, hypertonická svalová vlákna naopak inhibovat
 • centrovat a stabilizovat klouby
 • mobilizovat fascie
 • podpořit kolemkloubní struktury jako jsou vazy a šlachy

Diagnózy, které můžeme pomocí tejpu ovlivnit:

 • vertebrogenní algický syndrom
 • parézy
 • zmrzlé rameno
 • impingement syndrom
 • burzitidy
 • entezopatie (tenisový loket, golfový loket …) a tendinitidy
 • úžinové syndromy (syndrom karpálního tunelu apod.)
 • spasticita
 • deformity nohou (hallux valgus, kladívkovité prsty, pes equinovarus…)
 • distorze kotníků, zápěstí…
 • lymfedém
 • akutní a aktivní jizvy
 • DMO
 • torticollis

LYMFODRENÁŽE

OBJEVTE ÚČINKY PŘÍSTROJOVÉ LYMFODRENÁŽE, ŠETRNÉ TERAPIE MÍZNÍHO SYSTÉMU!

Léčba je primárně určená k eliminaci otoku a je indikovaná v následujících případech:

 • celulitida
 • artrozy kyčelních, koleních a hlezenních kloubů (otoky končetin způsobené opotřebováním kloubů)
 • poruchy prokrvení (raynaudův syndrom, akrocyanoza)
 • u sportovně ativních klientů (lymfodrenáž podporuje rychlejší odbourávání katabolitů buněčného metabolismu, podporuje regeneraci svalů a dalších tkání)
 • po operaci kloubů od 12. dne (rána musí být zhojená)
 • po onkologickém onemocnění (pouze po úplném doléčení a na doporučení onkologa)
 • u chronické žilní nedostatečnosti, prevence zánětu hlubokého žilního systému před a po plánované operaci
 • primární a sekundární lymfedém

LÉČBA STRESOVÉ INKONTINENCE

Od listopadu 2013 Vám nabízíme léčbu stresové inkontinence. Služba je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Klienty přijímáme na doporučení urologa či gynekologa (FT poukaz). Po vstupním vyšetření Vám nastavíme individuální léčbu a cvičební jednotku pro doma. Při výrazném úniku moči a nulové svalové síle využíváme elektrostimulace svalů pánevního dna pomocí vaginální elektrody (hrazeno pacientkou). Metodu provádějí vyškolené terapeutky.
K úspěšnému vyléčení je nezbytná Vaše spolupráce spočívající v každodenním cvičení doma.

LASER

(Zde využíváme vysokovýkonový a nízkovýkonový laser od firmy BTL)

Biostimulační a léčebné účinky laserové terapie jsou známy již od roku 1960. Při terapii dochází k využití tepelného a biostimulačního účinku s okamžitou, výraznou a dlouhotrvající úlevou od bolesti.

Tato mechanická vlna navíc stimuluje lokální mikrocirkulaci a podporuje tak lymfatickou drenáž dané patologické oblasti = redukce otoku.

Terapie laserem představuje efektivní léčbu bez vedlejších účinků a nenávykovou metodu regulace bolesti.

Možnosti využití jsou široké (př. bolesti ramen, artrózy, tenisový loket, patní ostruha, syndrom karpálního tunelu, patelární tendinopatie, bolesti zad, bolesti Achillovy šlachy, distorze….).

TR-THERAPY - SELEKTIVNÍ RADIOFREKVENČNÍ TERAPIE

Využívá přenos vysokofrekvenční elektromagnetické energie tělesnou tkání a vytváří tak tkáňové prokrvení. Dochází tak k okamžitému a výraznému snížení bolesti, uvolnění hypertrofických svalů, redukci otoku a podpoře regenerace a hojení tkáně. Pomáhá snižovat spoušťové body a svalové napětí, které brání znovunabytí plného kloubního pohybu.

Tuto techniku můžeme kombinovat s technikami měkkých tkání, pasivním a aktivním protažením zkráceného svalu nebo nabuzením svalu před a po sportovním výkonu.

RÁZOVÁ VLNA

Neinvazivní řešení bolesti muskoloskeletální soustavy, zejména bolesti ramene, Achillovy šlachy, oblasti třísel, podkolenní šlachy, při potížích s „tenisovým loktem“ a „skokanským“ kolenem, ostruhou patní apod. Rozpouští vápenaté fibroblasty, zvyšuje produkci kolagenu, snižuje svalové pnutí, minimalizuje bolestivost.

Rázová vlna je akustický jev, kdy se do tkání dostává velké množství energie a ta pomáhá k regeneraci a reparativním procesům v kostech, vazivu a jiných měkkých tkáních.

 

 
 

velikost písma - A +