Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Radiodiagnostické oddělení

MUDr. Ivana Mašková

MUDr. Ivana Mašková

Radiodiagnostické oddělení

Radiodiagnostické oddělení

Radiodiagnostické oddělení

Radiodiagnostické oddělení

Radiodiagnostické oddělení

Radiodiagnostické oddělení

Radiodiagnostické oddělení

Radiodiagnostické oddělení MMN je umístěno v samostatném pavilonu spojeném s hlavní budovou nemocnice. Má samostatnou recepci, kde se provádí objednávání pacientů a veškeré administrativní úkony. Oddělení je vybaveno moderní přístojovou technikou a je plně digitalizované. Prostřednictvím sytému PACS mají přístup k obrázkům ze všech prováděných vyšetření  oddělení nemocnice i specializované ambulance. Lze je odesílat i do propojených nemocnic a zařízení po celé republice. V případě potřeby je lze přenést na CD nosič.

Provádíme vyšetření skiagrafická (SKG-snímky), sonografická (SONO,UZ-ultrazvuk), vyšetření počítačovým tomografem (CT vyšetření) a mammografická   (MMG).

Více informací v sekci Naše služby.

Oddělení je k dispozici pro pacienty hospitalizované na lůžkových odděleních MMN i okolních nemocnic, pro pacienty z ambulancí nemocnice, praktických a odborných lékařů i pacienty mimospádové.

Příslušná vyšetření provádíme na základě řádně vyplněné žádosti o vyšetření (žádanky) – nezbytné údaje naleznete v sekci Informace.

Skiagrafická vyšetření (snímkování) se provádí bez objednání, na ostatní vyšetření je třeba se objednat na recepci oddělení na tel. čísle (+420) 481 551 310 .

Mammografie provádíme pouze v Út a Čt.

Některá vyšetření vyžadují speciální přípravu (UZ,CT)  – více v sekci Informace – zajišťuje indikující(odesílající) lékař, příp. dotazy zodpovíme na recepci oddělení.

Pracovní doba je Po - Pá 7:00 – 15:30.

Mimo pracovní dobu funguje nepřetržitá služba laborantů na oddělení a lékařů na telefonu pro případ akutního vyšetření u urgentních stavů.

Na oddělení pracují 3 plně kvalifikovaní lékaři, 6 laborantů, 1 zdravotní sestra a 1 administrativní pracovnice. Součástí týmu je radiologický fyzik na částečný úvazek.

V roce 2015 bylo na oddělení provedeno 29 405 vyšetření, z toho:

18 352 skiagrafických

6 923 sonografických

2 413 CT vyšetření

1 613 mammografických

Na pracovišti jsou prováděna RTG vyšetření pacientů v souladu s platnou legislativou – dle požadavků zákona č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a vyhl.č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně.

Případné dotazy rádi zodpovíme a těšíme se na vaši návštěvu!

 
 

velikost písma - A +