Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení nukleární medicíny > Naše služby

Přehled standardně prováděných vyšetření

ENDOKRINOLOGIE                                                                                                                               


Scintigrafie štítné žlázy
Vyšetření slouží k posouzení vzhledu, velikosti, uložení a funkční aktivity štítnice, k průkazu případného narušení její tkáně chorobným procesem.

Scintigrafie příštitných tělísek
Výkon se využívá k průkazu hyperplázie či adenomu příštítného tělíska. Významnou roli hraje při určení ektopické lokalizace tělíska.

 

PNEUMOLOGIE

Perfúzní scintigrafie plic s výpočtem relativní funkce
Ventilační scintigrafie plic aerosolová s výpočtem relativní funkce

Obě vyšetření slouží k posouzení funkčního stavu plicní tkáně z hlediska jejího provzdušnění (ventilace) a prokrvení (perfuze), k průkazu případného postižení plic chorobným procesem a k výpočtu procentuálního zastoupení jednotlivé plíce na celkové funkci. Nejčastější indikací je odhalení či vyloučení plicní embolie.

Vyšetření lze požadovat statim.

 


ŽILNÍ SYSTÉM

Radioizotopová flebografie žilních systémů

  • především dolních končetin a pánevních žil
  • event. horních končetin

Vyšetření slouží ke zobrazení průtoku krve žilním systémem dolní (horní) končetiny, k průkazu žilního uzávěru či jiného chorobného stavu.

Vyšetření lze požadovat statim.

 

KARDIOLOGIE  

Perfúzní gateovaná tomografie srdečního svalu (SPECT)

  • po zátěži
  • v klidu

Výkon umožní přesně posoudit stav prokrvení svaloviny levé srdeční komory a její výkonnost v zátěžových a klidových podmínkách.

Vyšetření v klidu lze požadovat statim.

 NEUROLOGIE

Perfúzní scintigrafie mozku (SPECT)
Vyšetření mapuje prokrvení a funkční stav mozkové tkáně. Je neinvazivní alternativou angiografické diagnostiky mozkové smrti.

 

HEMATOLOGIE

Scintigrafie sleziny
Vyšetření slouží k posouzení vzhledu, velikosti a uložení sleziny, k průkazu narušení její tkáně chorobným procesem. 
 

GASTROENTEROLOGIE

Dynamická scintigrafie motility jícnu a průkaz gastroezofageálního refluxu
Vyšetření se používá k odhalení polykacích poruch, k průkazu případného refluxu (zpětného průniku) žaludečního obsahu do jícnu.

Scintigrafie evakuace žaludku
Výkon přináší informaci o rychlosti vyprazdňování žaludku.

Statická scinigrafie jater a sleziny
Vyšetření slouží k posouzení vzhledu a uložení jater i sleziny, k průkazu narušení jejich tkáně chorobným procesem. 

 

Dynamická scintigrafie  jater a žlučových cest
Vyšetření slouží k posouzení vzhledu, velikosti a funkční zdatnosti jater, k zobrazení odtoku žluči žlučovými cestami do střeva a ke zhodnocení funkce žlučníku.

Dynamická a statická scintigrafie slinných žláz  příušních a podčelistních
Výkon se využívá k orientačnímu posouzení morfologie a funkčního stavu slinných žláz a k odhalení případné blokády odtoku slin.

 

OSTEOLOGIE

Statická scintigrafie skeletu – celotělové zobrazení
Tomografická scintigrafie skeletu SPECT
Třífázová kostní scintigrafie

Vyšetření slouží k odhalení řady chorobných stavů nosného aparátu spojených se změněnou intenzitou kostního metabolizmu. V řadě případů umožňuje detekci časného stadia onemocnění a přehledně zobrazí celý kosterní systém.

 

NEFROLOGIE

Dynamická scintigrafie ledvin s výpočtem GF event. ERPF
Vyšetření se užívá k posouzení vzhledu, velikosti, uložení i funkční zdatnosti ledvin, k výpočtu procentuálního zastoupení jednotlivé ledviny na celkové funkci a ke zhodnocení odtoku moči z ledvin.

  • furosemidový test slouží k diferenciální diagnostice odtokových poruch
  • kaptoprilový test využívá se k průkazu renovaskulární hypertenze


Statická scintigrafie ledvin s výpočtem relativní funkce
Výkon slouží k posouzení vzhledu a uložení ledvin, k průkazu narušení jejich tkáně chorobným procesem a k výpočtu procentuálního zastoupení jednotlivé ledviny na celkové funkci.

Radionuklidová cystografie nepřímá s vyšetřením VU refluxu
Nepřímá uroflowmetrie (zhodnocení vyprazdňování močového měchýře) a stanovení měchýřového rezidua

 

SCINTIGRAFIE LYMFATIK, NÁDORŮ A ZÁNĚTŮ

Nepřímá radionuklidová lymfografie

  • DKK + uzlin pánevních
  • HKK + uzlin axilárních

Vyšetření dává informaci o lymfatické drenáži končetin, indikuje se hlavně v diferenciální diagnostice otoků.

Celotělová distribuce 67Ga citrátu event. s tomografií SPECT
Vyšetření se využívá k odhalení různých chorobných procesů onkologických či zánětlivých.

Vyšetření celotělové distribuce 99m-Tc MIBI event. s tomografií SPECT
Výkon se užívá v některých onkologických indikacích především v diagnostice plazmocytomu.

 
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídila Masarykova městská nemocnice v Jilemnici v roce 2011 tyto webové stránky.