Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení nukleární medicíny > Exkurze škol

Exkurze škol v rámci vzdělávání žáků a studentů

V roce 2014 navštívilo naše oddělení několik základních a středních škol Libereckého a Královehradeckého kraje.

V únoru nás navštívili, jako každoročně, studenti Jilemnického Gymnázia. Prim. L. Tylová si pro ně připravila zajímavou přednášku, ve které se dozvěděli o našem oddělení, o našich vyšetřovacích metodách i o funkci lidského těla. Věříme, že některý student/tka se po maturitní zkoušce rozhodne pro studium medicíny nebo nějakého technického oboru pro zdravotnictví.

V březnu nás navštívili žáci 5. tříd ze ZŠ Horská z Vrchlabí. Po přednášce prim. L. Tylové měli možnost prohlédnout si celé oddělení. Na vlastní kůži si vyzkoušeli jak vypadá práce v nemocnici. Převlékali se do jednorázového operačního oblečení, do zkumavek nabírali speciálně připravené a nabarvené roztoky a mohli si nechat změřit tlak. Na závěr navštívili nemocniční lékárnu, kde se dozvěděli vše o přípravě léků a o dentální hygieně.

V květnu nás navštívili také žáci 5. tříd, tentokrát se ZŠ Jana Harracha z Jilemnice. Shodně jako žáci i z Vrchlabí si vyzkoušeli práci zdravotníků, viděli celé oddělení a poslechli si přednášku prim. L. Tylové. Při prohlídce oddělení byli také poučeni o poskytování 1. pomoci a viděli jak vypadá nemocniční pohotovostní kufřík, připravený právě pro poskytnutí první pomoci našim pacientům.

Na závěr školního roku 2013/2014 nás navštívili žáci 8. a 9. tříd ze ZŠ Brána, Nová Paka. Po přednášce prim. L. Tylové navštívili naši radiolaboratoř, kde se od našeho radiofarmaceuta RNDr. J. Hanzy dozvěděli vše o přípravě radiofarmak a mohli si také vyzkoušet, kolik váží olovo.

V roce 2015 nás navštívili žáci ZŠ Jana Harracha z Jilemnice

V červnu nás, shodně jako před rokem, navštívili další žáci 5. tříd ze ZŠ Jana Harracha z Jilemnice. Opět si vyzkoušeli práci zdravotníků, viděli celé oddělení a poslechli si mírně upravenou přednášku prim. L. Tylové. Při prohlídce oddělení si vyzkoušeli, jaké je to stlát lůžko pro pacienta, viděli a na vlastní kůži si vyzkoušeli jak vypadá práce v laboratoři a zkusili se převléknout do jednorázového sterilního oblečení. Součástí prohlídky byla i ukázka práce na obou našich kamerách.

V roce 2016 nás navštívili studenti Gymnázia v Jilemnici

V rámci výuky fyziky nás koncem ledna navštívili, jako tradičně, studenti jilemnického gymnázia, pro které si opět poutavou přednášku se spoustou záludných otázek připravila prim. MUDr. L. Tylová. Při prohlídce oddělení studenti viděli zejména scintilační kamery, na kterých se všechna vyšetření provádí. V radiolaboratoři mohli potěžkat a viděli i zcela otevřený, ale již vyzářený, techneciový generátor.

Oddělení nukleármí medicíny se na všechny exkurze pečlivě připravilo. Ordinační hodiny byli pro naše pacienty speciálně upraveny tak, aby se zde nepotkali současně se studenty. Poděkování patří prim. L. Tylové, za pečlivě připravené přednášky, Mgr. L. Červené, Ing. P. Zollmannové, O. Holé, J. Kuželové a RNDr. J. Hanzovi - za organizaci.

V roce 2017 nás navštívili studenti Gymnázia z Vrchlabí

V rámci výuky biologie a chemie nás začátkem prosince navštívilo celkem 30 studentů vrchlabského gymnázia s 2 pedagogy. Po tradiční přednášce prim. L. Tylové, která byla letos obohacena o informace z historie si prohlédli zázemí celého oddělení. Nahlédli do radiolaboratoře, kde jim radiofarmaceut RnDr. J. Hanza vysvětlil systém eluce molibdenového generátoru, u scintilačních gamakamer viděli nejen vyšetřovací prostor, ale i praktické užití olovněných pomůcek, které slouží ke stínění nežádoucího záření. V prostoru vyšetřovny č. 2 si měli možnost vyzkoušet kardiopulmonální resuscitaci pod vedením sekundárního lékaře MUDr. M. Zozuláka. V prostorách čekárny byla pro studenty připravena malá laboratoř. Zde si mohli nejen vyzkoušet jednorázové oblečení, změřit krevní tlak, ale si i vyzkoušet práci v laboratoři pod dohledem sestry E. Vodrážkové.

Oddělení bylo na návštěvu jako vždy pečlivě připraveno. Ordinační hodiny byly posunuty, takže naši pacienti byli vyšetřeni až po skončení praktické výuky. Poděkování patří i paní uklizečce I. Červinkové, neboť měla po této návštěvě plné ruce práce, aby nám oddělení vrátila do původního stavu.

V roce 2018 nás navštívili studenti pátého ročníků Gymnázia a SOŠ Jilemnice a studenti 8. a 9. tříd ZŠ Josefa Šíra z Horní Branné.

Exkurze proběhly v měsíci únoru a listopadu a nesly se v tradičním duchu - přednášky paní primářky Tylové a prohlídky oddělení, při které si žáci mohli vyzkoušet kardiopulmonální resuscitaci a způsob práce v laboratořích.

V roce 2019 nás navštívili studenti biologického semináře Gymnázia Vrchlabí

Exkurze proběhla koncem měsíce ledna a studenti při ní navštívili kromě našeho oddělení, také nemocniční lékárnu a oddělení gastroenterologie.

 
 

velikost písma - A +