Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení nukleární medicíny

MUDr. Lenka Tylová

MUDr. Lenka Tylová

Oddělení nukleární medicíny

Oddělení nukleární medicíny

Oddělení nukleární medicíny

Pracoviště se zabývá ambulantní diagnostickou činností. Provádí vyšetřovací metody tkzv. scintigrafie či gamagrafiePři nich se ke zobrazování tělesných orgánů a tkání využívají radioaktivní látky - radiofarmaka, které se podávají převážně nitrožilně, ale také jiným způsobem např. inhalací, polknutím, podkožně v závislosti na konkrétním vyšetření.

Díky přístrojovému vybavení a kvalifikaci personálu můžeme provádět všechny typy scintigrafických vyšetření - planární a dynamické studie, zobrazení celotělového rozložení radiofarmak, ekg-gateované výkony, tomografická vyšetření (SPECT).

K nejčastějším patří scintigrafie skeletu v různých modifikacích, zobrazení  plicní ventilace a perfúze, vyšetření žilního systému dolních končetin a pánve, vyšetření ledvin funkčně morfologická i funkční, posouzení evakuace močového měchýře a stanovení postmikčního měchýřového rezidua, scintigrafie štítné žlázy, funkční vyšetření jater, žlučových cest, jícnu a žaludku, tomografické zobrazení prokrvení srdečního svalu a mozku metodou SPECT. Další méně frekventovaná vyšetření provádíme po dohodě a podle zájmu kliniků.

Ozáření ionizujícím zářením při nukleárněmedicínských výkonech je podobné jako při vyšetřeních radiologických (rtg). 

Po scintigrafických vyšetřeních nejsou nutná žádná zvláštní opatření ve styku s jinými osobami, v den vyšetření je však vhodné omezit kontakty především s dětmi a těhotnými ženami na nezbytnou dobu.

Kompletní seznam standardně prováděných vyšetření najdete v položkách Naše služby a Dokumenty ke stažení.

Objednávky na vyšetření přijímáme a konzultace o nich podáváme na tel.čísle 481 551 321 od 6.00 do 14.30 hod.

 Personální zajištění pracoviště (na oddělení aktuálně pracuje 5 vysokoškoláků a 2 středoškoláci).

 • Prim. MUDr. Lenka Tylová s atestacemi v oboru vnitřní lékařství a nukleární medicína, osoba se zkouškou zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, 30 let praxe
 • MUDr. Maroš Zozul‘ak, 2 roky praxe po absolvování interního kmene, v přípravě na atestaci z nukleární medicíny
 • radiofarmaceutka Mgr. farmacie Lenka Červená se specializací lékárenství I.stupně a nástavbovou atestací v oboru Radioaktivní přípravky, osoba se zkouškou zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, 22 let praxe
 • vrchní radiologická asistentka Ing. Petra Zollmannová, 20 let praxe
 • radiologický fyzik  Ing. Petr Šohaj, osoba se zkouškou zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, 20 let praxe
 • diplomovaná zdravotní sestra Jana Kuželová, 40 let praxe
 • diplomovaná dětská sestra Eva Vodrážková, ukončený adaptační proces, 1 rok praxe
 • Při kardiologických vyšetřeních spolupracujeme s kardioložkou MUDr. Jitkou Kobrlovou, která provádí a hodnotí zátěžové testy na bicyklovém ergometru.

Přístrojové vybavení pracoviště

 • Dvoudetektorová scintilační kamera Symbia S Series firmy Siemens, instalovaná na oddělení v r. 2011
 • Planární scintilační kamera Nucline Npac po rekonstrukci a digitalizaci v r. 2004
 • PC pro aquizici dat 2x
 • PC pro vyhodnocení scintigrafických studií 2x (kardiologický software Corridor4DM, neurologický software Scenium a NeuroGam)
 • Ergometrické pracoviště pořízené v r. 2011
 • Laminární box Biohazard pro výrobu radiofarmak zakoupený v r. 2011

 

 
 

velikost písma - A +