Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Neurologické oddělení

MUDr. Jan Waishaupt

MUDr. Jan Waishaupt

Neurologické oddělení

Neurologické oddělení

Oznamujeme, že našemu oddělení byla rozhodnutím MZČR (č.j.: MZDR 36374/2016-2/VLP ze dne 5.května 2017) prodloužena AKREDITACE pro obor specializačního vzdělávání NEUROLOGIE  do 6.6.2025

V roce 2017 neurologie MMN Jilemnice dále v regionu zajišťovala péči na lůžkovém oddělení a podle potřeby konziliární služby i pro okolní nemocnice. Nadále je v chodu jak neurologická ambulance v MMN Jilemnice, tak na odloučeném pracovišti v Lomnici nad Popelkou. Na oddělení je k dispozici celkem 25 lůžek na 2-3 lůžkových pokojích, v případě zájmu lze při kapacitních možnostech zajistit péči na nadstandartním jednolůžkovém pokoji. Na oddělení a v ambulancích pracovalo včetně pohotovostní služby celkem 7 lékařů.

Ve složení středního zdravotnického personálu dochází jen k minimálním změnám, což je přínosem pro klienty, o které se starají sestřičky s bohatými zkušenostmi s péčí o neurologicky nemocné .

Pravidelná ambulantní péče v MMN Jilemnice je zajištěna dopoledne vždy úterý, středu a pátek, v ostatní dobu dle domluvy. Neurologická ambulance v Lomnici nad Popelkou pracuje ve středu a ve čtvrtek.

V elektrofyziologické laboratoři probíhají jak EEG , tak nově i vyšetření zrakových a sluchových evokovaných potenciálů, rovněž započata práce na tvorbě standartů pro EMG vyšetření.

EMG vyšetření pro naše oddělení nadále zajišťuje MUDr.Mlejnek na pracovišti v Lomnici n.Pop. Podrobné laboratorní vyšetření mozkomíšního moku je zajištěno v laboratoři Topelex, základní orientační biochemické a cytologické parametry poskytuje laboratoř MMN. Další specializovaná neurologická a elektrofyziologická vyšetření objednáváme podle potřeby na příslušných pracovištích, stran nukleární magnetické rezonance pak využíváme především oddělení v Jablonci n.Nisou.

Pokračuje spolupráce s iktovými centry Trutnov, Liberec a FN Hradec Králové. Neurochirurgické výkony jsou ve většině případů prováděny na neurochirurgii v Liberci, výborně se osvědčuje možnost zhodnocení výsledků zobrazovacích vyšetření pomocí elektronické pošty. V případě nutnosti využíváme možnost konzultace stavu či překladu pacienta na vyšší klinická pracoviště, především na Neurologickou kliniku FN Hradec Králové.

 V roce 2017 bylo na našem pracovišti provedeno okolo 800 konziliárních vyšetření pro potřeby lůžkových oddělení , ambulantně pak celkově provedeno cca 3200 vyšetření,  celkově pak bylo v našich elektrofyziologických laboratořích vyšetřeno 350 pacientů.

Na lůžkovém oddělení bylo v průběhu roku hospitalisováno celkem 724 pacientů.

 

 
 

velikost písma - A +