Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Zkouška kompatibility transfúzního přípravku

Úsek laboratoře: HTO
Vyšetření: Vyšetření zahrnuje stanovení nebo ověření krevní skupiny pacienta, screening protilátek a vlastní zkoušku kompatibility, ve které je ověřena kompatibilita mezi erytrocyty transfúzního přípravku a plazmou pacienta.
Analytická metoda: aglutinace
Biologický materiál:

krev (nesrážlivá)

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

 • nesrážlivá krev - 1 zkumavka, pokud je známá krevní skupina pacienta

                                   - 2 zkumavky, pokud je neznámá krevní skupina pacienta

 • zachovat poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s K3EDTA (fialová zátka) nebo s K2EDTA (růžová zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

Při dodání do laboratoře do 4 hodin lze skladovat při 15 - 25 °C, při pozdějším dodání skladovat při 2 - 8°C.

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

 • Vyšetření STATIM i rutina, 24 hodin denně.
 • Výsledek - minimální doba nutná k provedení zkoušky: 
  • 55 - 60 min. - známá krevní skupina
  • 70 - 75 min. - neznámá krevní skupina
Hodnocení:

kompatibilní / nekompatibilní

Referenční meze: 1 den - 110 let:   kompatibilní
Poznámka:
 • Pro screening protilátek a test kompatibility lze použít vzorek do 72 hodin od jeho odběru.
 • Pokud došlo k potransfuzní reakci, užívá se pro další předtransfuzní vyšetření vždy čerstvý vzorek.
 • Platnost zkoušky kompatibility, tj. doba od odběru do vydání transfúzního přípravku, je 72 hodin.
 • V případě požadavku na vydání transfúzního přípravku z "vitální indikace", pokud není z časových důvodů předem provedena zkouška kompatibility, je vydána EBR 0 RhD negativní.
 • Při požadavku na vydání plazmy nebo trombokoncentrátu není zkouška kompatibility nutná. 

zpět

 
 

velikost písma - A +