Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Železo (Fe)

Úsek laboratoře: OKB    Akreditováno
Analytická metoda: ISE 
Jednotka: μmol/l  
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

  • není nutná
  • vzhledem k výraznému cirkadiánnímu rytmu je nutné odebírat ráno

Odběr:

  • srážlivá krev
  • zabraňte hemolýze
Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

                                                                           Železo                          TIBC

1 den - 6 týdnů:                                            11,0 - 36,0                    11,0 - 31,0

6 týdnů - 1 rok:                                              6,0 - 28,0                      21,0 - 69,0

1 rok - 15 let:                                                 4,0 - 24,0                      30,0 - 70,0

15 - 110 let:         M                                       10,0 - 29,0                    45,0 - 72,0

15 - 110 let:         Ž premenopauza           8,0 - 24,0                      45,0 - 72,0

15 - 110 let:         Ž postmenopauza         10,0 - 24,0                    45,0 - 72,0

Zdroj referenčních mezí: T. Zima, Laboratorní diagnostika, 2. vydání, Galén, Praha 2009
Poznámka:

Interferuje hemolýza.

Celková vazebná kapacita železa (TIBC) - výpočet:

TIBC (μmol/l) = s_Transferin (g/l) x 25,2

zpět

 
 

velikost písma - A +