Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Vitamín D

Úsek laboratoře: OKB
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor DxI Beckman Coulter

Jednotka: nmol/l  
Biologický materiál:
  • sérum
  • plazma (Li-heparin)

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

srážlivá krev, nesrážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Nesrážlivá krev: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

do 20°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné v den dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

deficit vit. D:                              pod 25 nmol/l

nedostatek vit. D:                    25 - 75 nmol/l

dostatečná hladina vit. D:     75 - 250 nmol/l

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták výrobce reagencie
Poznámka:
  • Vzhledem k rozdílnosti metod pro stanovení vitamínu D jsou hodnoty neporovnatelné mezi laboratořemi, které používají nestejné metodiky stanovení.
  • Hladina vitamínu D je ovlivněna ročním obdobím (v létě vyšší), stravou, rasou, hladinou parathormonu (inverzní vztah)
  • Interferují hemolytické a chylozní vzorky.
  • Stabilita analytu je 3 dny - v centrifugovaném vzorku, za uchování při 2 - 8°C

zpět

 
 

velikost písma - A +