Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Vápník (Kalcium, Ca) (moč)

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda: ISE
Jednotka: mmol/24 h  
Biologický materiál:

moč (sbíraná za 24 hodin)

Příprava pacienta

před odběrem:

  • vzorek moči po očistě zevního genitálu
  • sběr moči - viz Laboratorní příručka, Pokyny pro pacienty 

Odběr:

Sbíraná moč - sběr za 24 hodin, do laboratoře dodat pouze

vzorek celkového nasbíraného množství. Dobu sběru (hod) a

celkové nasbírané množství (ml) uvést na žádanku.

Odběrový materiál:

Plast bez úprav, kónické dno - (žlutá nebo modrá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

Sbíranou moč skladovat na chladném a tmavém místě.

Viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné v den dodání vzorku do laboratoře 

Referenční meze:

1 den - 6 týdnů:               0,1 - 1,5

6 týdnů - 1 rok:                0,2 - 2,5

1 rok - 15 let:                   1,3 - 4,0

15 - 110 let:         M          2,4 - 7,5

15 - 110 let:         Ž          2,2 - 6,2

zpět

 
 

velikost písma - A +