Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Vápník ionizovaný (iCa) (krev)

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda: ISE 
Jednotka: mmol/l  
Biologický materiál:
 • plná krev - arteriální, žilní, kapilární
 • plazma (Li-heparin)
 • sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

 • nesrážlivá krev, srážlivá krev
 • zabraňte hemolýze
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: 

 • plast s heparinem lithným (zelená zátka)
 • kapilára, mikrosampler nebo zkumavka s balancovaným heparinem lithným pro stanovení ABR (stanovení současně s acidobazickou rovnováhou - z jednoho vzorku) 

Jako antikoagulační činidlo používat pouze balancovaný heparin lithný, jiná činidla jsou nepřípustná!

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

 • materiál po odběru ihned doručit do laboratoře
 • při nutnosti skladování uložit při 4 - 8°C max. po dobu 2 hodin (neplatí pro stanovení společně s ABR)
viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

 • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
 • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: v den dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

1 den - 6 týden:                  1,40 - 1,50

6 týden - 110 let:                0,90 - 1,30

Zdroj referenčních mezí: Zima T., Laboratorní diagnostika, Galén, Praha 2002
Poznámka:
 • Nelze doordinovat!
 • Pro stanovení u pacientů při kontinuální dialýze odebírat arteriální krev do zelené zkumavky s Li-heparinem + současně dodat vzorek dialyzátu (za filtrem). Obě zkumavky zřetelně označit typem materiálu!
 • Interferuje hemolýza.

zpět

 
 

velikost písma - A +