Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Vápník ionizovaný (iCa) (dialyzát)

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda: ISE 
Jednotka: mmol/l  
Biologický materiál:

Dialyzát

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

odběr z dialyzační aparatury (za filtrem)
Odběrový materiál:

Dialyzát: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Jako antikoagulační činidlo používat pouze balancovaný heparin lithný, jiná činidla jsou nepřípustná!

Skladování před

transportem:

  • materiál po odběru ihned doručit do laboratoře
  • při nutnosti skladování uložit při 4 - 8°C max. po dobu 2 hodin 

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: v den dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

Očekávané hodnoty jsou individuální vzhledem k průběhu léčby pacienta.

Poznámka:
  • Nelze doordinovat!
  • Pro stanovení u pacientů při kontinuální dialýze odebírat společně se vzorkem arteriální krve - viz Vápník ionizovaný (iCa) (krev). Obě zkumavky zřetelně označit typem materiálu!

zpět

 
 

velikost písma - A +