Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Troponin I (TnI)

Úsek laboratoře: OKB    Akreditováno
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor DxI Beckman Coulter

Jedná se o hsTnI!!

Jednotka: ng/l  
Biologický materiál:
  • plazma (Li-heparin)

Příprava pacienta

před odběrem:

odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

nesrážlivá krev 

Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

transport při 15 - 25 °C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 1 hodiny od odběru

stabilita:

+15 °C až + 25 °C:    6 hodin

+ 2 °C až + 8 °C:        4 dny

- 20 °C:                        8 týdnů

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

Cut-off pro poškození myokardu (99. percentil rozhodovacích mezí):

1 den - 110 let muži:      do 19,8

1 den - 110 let ženy:       do 11,6

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencie.
Poznámka:

Lze doordinovat do 4 hodin od odběru!

Plazmu je nutné oddělit centrifugací do 2 hodin od odběru.

zpět

 
 

velikost písma - A +