Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Trombocyty (odběr do zkumavky ThromboExact)

Úsek laboratoře: HTO
Analytická metoda:
  • optická metoda (automatický hematologický analyzátor)
Jednotka:

počet trombocytů x 109/l

Biologický materiál:

plazma (zkumavka ThromboExact)

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

  • nesrážlivá krev
  • zachovat poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: zkumavka ThromboExact (červená zátka) - zkumavku a adaptér s jehlou vydává Oddělení laboratoře po indikaci vyšetření

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být zpracován do 2 hodin od odběru

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 120 minut
                            rutina: 8 hodin

Referenční meze:

0 - 12 let:             140 - 440

12 - 110 let:         150 - 400

Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČHS ČLS JEP, 2015
Poznámka:

zpět

 
 

velikost písma - A +