Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Trombocyty mikroskopicky

Úsek laboratoře: HTO
Analytická metoda:
  • mikroskopie
Jednotka:

počet trombocytů x 109/l

Biologický materiál:

kapilární krev

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

  • kapilární krev odebraná do roztoku prokainu
  • odběr provádí zdravotnický personál oddělení, které vyšetření požaduje
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: skleněná pipeta (25 ul) + zkumavka s roztokem prokainu - vydává Oddělení laboratoře po indikaci vyšetření

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál musí být ihned doručen do laboratoře

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin 
  • 8 hodin

Referenční meze:

0 - 12 let:             140 - 440

12 - 110 let:         150 - 400

Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČHS ČLS JEP, 2015
Poznámka:
  • Nelze doordinovat!

zpět

 
 

velikost písma - A +