Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Trombinový čas (TT)

Úsek laboratoře: HTO
Analytická metoda: koagulačně
Jednotka:

s

Biologický materiál:

plazma (Na-citrát)

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

  • nesrážlivá krev
  • zachovat poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s Na-citrátem (modrá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

4 hodiny viz Doporučení ČHS ČLS JEP, 2012

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 120 minut
                            rutina: 8 hodin

Referenční meze:

1 den - 110 let:     12,40 - 18,60

Zdroj referenčních mezí:

Doporučení ČHS ČLS JEP, 2013

vlastní měření

Poznámka: Lze doordinovat 4 hodiny od odběru

zpět

 
 

velikost písma - A +