Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Transferinový receptor - solublilní (sTfR), sTfR - index

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda:
  • imunoturbidimetrie
  • výpočet  (sTfR - index)
Jednotka: mg/l  
Biologický materiál:
  • plazma (Li-heparin)
  • sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

nesrážlivá krev (STATIM), srážlivá krev

Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

do 20°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné v den dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

sTfR:

1 den - 110 let:               0,00 - 1,55

sTfR-index:

1 den - 110 let:                 < 1,03            anémie chronických chorob (ACD)

                                            > 1,03            sideropenická anémie nebo anémie smíšené etiologie (IDA,                                                                     IDA + ACD)

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencie.
Poznámka:

sTfR-index = sTfR/log sFerr

Index je automaticky vypočítáván při zadání metod sTfR a sFerr.

Hodnota indexu pomáhá k odlišení sideropenické anémie (jinak též anémie z nedostatku železa, IDA) a anémie chronických chorob (ACD). Hodnota cut-off se liší dle použitých souprav pro stanovení sTfR a sFerr.  

Hodnota cut-off (Beckman Coulter) pro odlišení sideropenické anémie je 1,03.

zpět

 
 

velikost písma - A +