Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Transferin

Úsek laboratoře: OKB    Akreditováno
Analytická metoda: imunoturbidimetrie
Jednotka: g/l  
Biologický materiál:
  • plazma (Li-heparin)
  • sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

nesrážlivá krev (STATIM), srážlivá krev

Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

1 den - 110 let:    M         1,80 - 3,30

1 den - 110 let:    Ž          1,90 - 3,80

 

Saturace transferinu (%):

1 den - 110 let:                 16 - 50

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagencie.
Poznámka:

Saturace transferinu železem (SatT, %) odlišuje sideropenickou anémii od jiných typů anémií.

SatT (%) = s_Fe (μmol/l) / s_Transferin (g/l) x 3,98

Pokles saturace transferinu pod 16% (při sideropenické anémii) je projevem nedostatku železa pro erytropoézu.

zpět

 
 

velikost písma - A +