Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Toxoplasma IgM (Toxoplasma gondii)

Úsek laboratoře: IAL    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor Liaison, DiaSorin

Jednotka: AU/ml 
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření 1 - 2x týdně, dle množství vzorků
  • Výsledky dostupné do 7 - 10 dnů od dodání vzorku do laboratoře

Hodnocení:

< 5,9            negativní

 6,0 - 7,9     hraniční

> 8,0            pozitivní

Referenční meze: 1 den - 110 let:           negativní
Poznámka:
  • Anti-Toxoplasma IgM jsou markerem aktivní infekce T. gondii. Při primoinfekci jsou ve fázi rozvinutých klinických příznaků vedle IgM obvykle přítomny už i IgG. Spolehlivě rozlišit primoinfekci od reaktivace (která je u imunokompetentních osob považována většinou za klinicky nevýznamnou či málo významnou) a od falešné reaktivity IgM může stanovení avidity IgG. Při toxoplasmové chrioretinitidě dospělých osob však nebývají IgM obvykle přítomny. Podobně nemusí být IgM přítomny při klinicky závažné infekci u některých imunosuprimovaných pacientů.
  • Výsledek doplňuje slovní hodnocení.

zpět

 
 

velikost písma - A +